"En viktig og helt nødvendig bok"

Målgruppa for nye NTNUs omstillingshåndbok er ledere og alle andre ansatte, men den finnes kun på norsk. - En viktig og helt nødvendig bok, sier fusjonsprosjektets øverste tillitsvalgte, Øystein Risa.
Øystein Risa. Han er leder i Tekna ved NTNU og øverste tillitsvalgte i fusjonsprosjektet. Her under den siste samlingen med tillitsvalgte fra fusjonspartnerne i Trondheim, der også den viktige Omstillingsavtalen ble undertegnet. 
        
            (Foto: Sølvi W. Normannsen)

Øystein Risa. Han er leder i Tekna ved NTNU og øverste tillitsvalgte i fusjonsprosjektet. Her under den siste samlingen med tillitsvalgte fra fusjonspartnerne i Trondheim, der også den viktige Omstillingsavtalen ble undertegnet.  Foto: Sølvi W. Normannsen

Mange har jobbet mye og hardt med den nye Omstillingshåndboken som nå kan lastes ned av alle som fyller nye NTNUs drøyt 6 400 årsverk. Den er blitt et oppslagsverk med utløpsdato 31.juli 2017, den legger føringer for hvordan omstillingsprosessen skal gjennomføres, og den går foran NTNUs ordinære retningslinjer for omstilling.

-  Hvorfor er det behov for en slik omstillingshåndbok, Øystein Risa?

- Dette er først og fremst et lederverktøy, en slags oppskrift for hvordan omorganiseringer i fusjonen skal håndteres. Det er viktig, for å sikre at alle ansatte behandles likt og rettferdig.

- Hvem er den myntet på?

- Alle ledere med personalansvar skal lese denne grundig. Alle ansatte som blir berørt skal for eksempel gjennom en kartleggingssamtale, som skal gjennomføres av nærmeste leder. Dette angår jo alle ansatte, så jeg vil si at målgruppa er hele institusjonen.

Boka ble til etter tips

- Er slike bøker vanlige ved større omstillingsprosesser?

- Jeg er ikke sikker på akkurat hvor stor en omstilling skal være før det bør utformes en håndbok. Dette var noe vi så de gjorde ved blant annet Universitetet i Tromsø, og som vi mente det ville være fornuftig å ha her. Også i andre steder i UH-sektoren er dette gjort. Vi laget altså vår egen bok etter å ha fått tips og idéer fra andre omstillingsprosesser.

- Er det en nødvendig bok ved nye NTNU?

- Ja jeg vil dra det så langt som å si at den er helt nødvendig. Det ble nedsatt et omstillingsutvalg, satt sammen av partene, i september. Hovedtillitsvalgt i Parat ved NTNU, Morten Mørk, hovedtillitsvalgt Knut Ole Lysø fra Forskerforbundet ved HiST, samt Tore Karlsen fra Sykepleierforbundet ved HiG har vært sentrale fra arbeidstakersiden. De har gjort en fantastisk jobb. Etter det forberedende arbeidet fra utvalget ble alle fagforeninger involvert for å få alt på plass. Det er et omfattende arbeid som er lagt ned, og som for eksempel gjør at folk slipper å bla seg fram i flere ulike lovverk for å finne det de vil ha svar på.

Ikke i engelsk utgave

- Er den oversatt til engelsk?

- Nei, det har vi ikke gjort. Helt ærlig, så har ikke det vært tema så vidt jeg vet. Den er jo et lederverktøy, og alle ledere ved NTNU må kunne norsk. Men det er klart, svært mange ansatte ville hatt bruk for dette på engelsk, så det beklager jeg.

- Er ikke det flaut, når ye NTNU har så mange engelskspråklige ansatte?

- Om det er flaut? Vi har i rett og slett ikke hatt ressurser og kapasitet til å oversette den ennå. Det er noe vi må se på.

- Hvorfor bør alle lese den, og anbefaler du folk å lese den før de eventuelt får trøbbel i omstillingsprosessen?

- For de som lurer på hva som vil skje i gitte tilfeller, og for dem som er nysgjerrige på hva som vil skje ved NTNU på dette feltet i tiden fremover vil dette være et nyttig oppslagsverk. Som tillitsvalgt tar jeg det som en selvfølge at ledere leser denne håndboken. Det er et lederansvar at omstillingen går riktig for seg. At ansatte leser den i tillegg vil være med påå kvalitetssikre prosessen frremover og det er jo ønskelig for alle parter.. Det har vært en hastesak både for oss og ledelsen å få Omstillingshåndboka på plass.

Kommer med utløpsdato

- Det er en bok med utløpsdato 31.07.2017. Folk kan føle seg trygge på jobbene sine fram til da. Hva tror du skjer etterpå?

- Omstillingsavtalen gjelder i denne gitte tidsperioden.  Begge parter er enige om at dersom fusjonsprosessen ikke er avsluttet innen denne datoen, har vi mulighet til å reforhandle avtalen.

Signalene fra ledelsen er sterke på at oppsigelser ikke er et foretrukket verktøy. Det har rektor sagt mange ganger. Man kan uansett ikke ha en slik omstillingsavtale løpende i mange år. Men altså, selv om avtalen løper ut juli 2017, skal det veldig mye til for at folk skal bli sagt opp på grunn av fusjonsrelatert omorganisering. Personlig tror jeg ikke det vil skje.

Ikke ment som avlastning

- Er boka laget for å avlaste et slitent tillitsvalgtapparat?

- Nei, overhode ikke. Og dersom folk har spørsmål til boka må de gjerne ta kontakt for å spørre. Vi er utrolig opptatt av at lederne skal ha, og ikke minst lese, dette verktøyet. I den grad vi er bekymret for noe, er det at ledere rundt om håndterer dette ulikt. Det vil være veldig uheldig.

- Hva har vært det mest utfordrende i dette arbeidet?

- Det har vært å få på plass det som handler om retningslinjer for innplassering i stilling i kapittel 5. Det gjelder hvilke vurderingskriterier som skal gjelde i tilfeller der to eller flere personer skal vurderes opp mot hverandre for den samme stillingen. Til syvende og sist endte det med at arbeidsgiverne, i sterkere grad enn tjenestemannsorganisasjonene, ønsket å framheve personlig egnethet som kriterium. I denne saken var det også nyanser mellom hva hovedsammenslutningene mener.


LES MER: Hele omstillingshåndboka og omstillingsavtalen finner du her

LES MER: Bovim underskrev på de ansattes trygghet

LES OGSÅ: Frykt og uro på HiST
LES OGSÅ: HiST-rektor: - Vi skal ha en enorm takhøyde

LES OGSÅ: Glede, spenning og frykt for lengre vei til ledelsen
LES OGSÅ: Ålesund og Gjøvik blir ikke egne fakulteter

Tips oss
Send oss en mail på
tips@universitetsavisa.no

Men det er klart, svært mange ansatte ville hatt bruk for dette på engelsk, så det beklager jeg.

Øystein Risa, tillitsvalgt fusjonsprosjektet
null
Relaterte artikler

Bovim underskrev på de ansattes trygghet

Omstillingsavtalen mellom fagforbundene og NTNU gir ansatte absolutt sikkerhet mot oppsigelser og vern mot tvangsflytting i knappe to år.

Nye institutter kan bli kraftig fremskyndet

Fusjonsarbeidet har økt belastningen på arbeidstakere gjennom høsten, og fargekoden har gått fra gult til skjær av rødt.

Tips oss
Send oss en mail på
tips@universitetsavisa.no

Ålesund og Gjøvik blir ikke egne fakulteter

Bred eller smal fakultetsstruktur, det er spørsmålet når grunnmuren i nye NTNU støpes.

Likhet og mangfold i nye NTNU

"Vi bør være svært forsiktige med å slå sammen fag" skriver Ronny Kjelsberg, tillitsvalgt og styrekandidat, i dette innlegget, hvor han forsøker å besvare spørsmålet om det er mulig å bevare utdanningsmangfoldet i et fusjonert NTNU.

- Vi har ingen overtallige

Leder av Norsk Tjenestemannslag ved NTNU, Sturla Søpstad, liker ikke at ledelsen allerede har tatt i bruk ordet overtallighet. 

Frykt og uro på HiST

Avtalen om at ingen skal bli oppsagt som følge av fusjonen går snart ut. Sammen med usikkerhet om endrede oppgaver skaper det uro blant HiST-ansatte.

Usikker på egen framtid, takket ja til ny toppjobb

- Uroen er en realitet, sier avtroppende dekan ved Høgskolen i Gjøvik, Roger Lian. Første september går han til direktørjobben i Østlandsforskning.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

18 nye tilfeller av korona ved NHH

De siste to døgnene har 18 studenter ved Norges Handelshøgskole i Bergen fått bekreftet koronasmitte.

Ansettelse av instituttledere:

NTNU foreslår unntak for vitenskapelig kompetanse

NTNUs ledelse åpner for å ansette instituttledere uten vitenskapelig førstekompetanse.

Opphavsrett:

UiO vil gi kompensasjon for å gjenbruke digitale forelesninger

Nå vil NTNU-tillitsvalgte at NTNU skal ta tak i spørsmålet om kompensasjon. – Vi har meldt saken inn til Sesam-møtet på fredag, sier Ronny Kjelsberg i NTL.

Tror pandemien vil endre forskning for all fremtid

Hva gjør den pågående pandemien med forskning, og hvordan kan en sørge for at andre kriser får samme forskningsomfang? Det var blant spørsmålene da Indikatorrapporten ble lagt frem torsdag.