Drømmen om nyskaping samler, splitter og skuffer

Mangel på samarbeid er en viktig grunn til at et samlende innovasjonssenter i Trondheim fortsatt er en ti år gammel drøm. Sent i 2014 ble det hittil mest løfterike prosjektet brått parkert, etter at Siva tråkket på gass og brems omtrent samtidig.
Optimist. 26. juni 2014: Prosjektleder Jan M. Øverli presenterer gigantplanene i UA. Trondheim skal styrkes som kunnskapsby ved å samle flere miljøer.
(Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Optimist. 26. juni 2014: Prosjektleder Jan M. Øverli presenterer gigantplanene i UA. Trondheim skal styrkes som kunnskapsby ved å samle flere miljøer. Foto: KRISTOFFER FURBERG

- Jeg synes det som skjedde var veldig synd. Arbeidsgruppa var kommet i gang med en god prosess, men så ble plasseringen av senteret et tema. Vi fikk mye diskusjon rundt det, sier Jan M. Øverli.

Ola Borten Moe satte fart

Øverli er professor emeritus ved NTNU og tidligere leder ved Papirforskningens Forskningsinstitutt.  Våren 2014 ble han kontaktet av daværende innovasjonsdirektør i Siva, den profilerte ex-senterpartipolitikeren og olje- og energiministeren Ola Borten Moe. Han spurte Øverli om han ville lede en arbeidsgruppe som skulle definere mål, kartlegge aktuelle miljøer, foreslå finansiering og plassering av et nytt innovasjonssenter i Trondheim.

Målet: Et senter som legger til rette for økt verdiskapning, ”en arena der ulike aktører møtes for å gjøre gode ideer om til business”.

Lav takt, svakt innovasjonsmiljø

Tanken om et slikt samlende senter er snart 10 år gammel.  Trondheim presenterer seg gjerne som verdensledende innen utdanning, forskning og teknologi. Det finnes investorer her, samt et – enn så lenge - solid næringsliv innen olje, gass, elektronikk og næringsmidler.

Og: Det vrimler av aktører i det som kalles NTNU´s økosystem for innovasjon og entreprenørskap. Alle er enige om at innovasjonstakten er for lav og miljøene for svake i forhold til potensialet.  Siva, statens selskap for industrivekst, tar en stadig større rolle på innovasjonsfeltet. Selskapet har eierskap i over hundre små og store innovasjonsselskap over hele landet.

Gigantisk signalbygg

Fredag 27. juni 2014 gikk aktørene ut og fortalte om planene for det nye, gigantiske innovasjonssenteret i Trondheim.  Det skjedde på et seminar på Gløshaugen. Målene var hårete - et gigantisk signalbygg på minst 40 000 kvadratmeter, dobling av teknologibedrifter i regionen og best i verden på kommersialisering.

Senteret skulle få like stor betydning for byen som NTH hadde hatt, og det skulle løfte både Trondheim og Norge.

I førersetet satt Siva. Daværende Siva-sjef Erik Haugane markerte seg som premissleverandør.

- Vi kan bare bygge et innovasjonssenter om det blir et internasjonalt kraftsenter. Vi kommer ikke til å bare bygge dette for Trondheim, sa han.

LES MER: Innovasjonsenteret får like stor betydning for byen som NTH

Siva med ris bak speilet

Innovasjonsdirektør Borten Moe fulgte opp med en advarende pekefinger. Han gjorde det klart at eierne måtte vise stort nok engasjement, og at de virkelig måtte legge seg i selen for å gjennomføre planene.

- Hvis ikke vil vi rette ressursene våre mot andre steder i landet, sa den tidligere oljestatsråden fra Senterpartiet. 

-Hvis byen og regionen vil, kan vi få til dette veldig raskt.

Avlyste møter og studiereiser

Nøyaktig to måneder senere satte han foten ned. Arbeidsgruppa, som skulle møtes fredag 28. august, fikk beskjed dagen før at møtet var avlyst.  Gruppa, som Jan M. Øverli ledet,  skulle levere et beslutningsgrunnlag til Siva innen årets slutt. De hadde besøkt flere innovasjonssentre i Norge og Technopolis i Helsinki.

Nå sto nye besøk for tur, både i Irland og Sverige.  Beskjeden fra Ola Borten Moe var at man var ”kommet over i en ny fase”.  Siva hadde kommet frem til at det var ”hensiktsmessig å organisere arbeidet noe annerledes fremover for raskest mulig å nå målet”.

NTNU Accel som ny motor

I arbeidsgruppa satt folk fra NTNU, HiST, Sintef, Næringsforeningen i Trondheim og Siva.

I løpet av sommeren hadde Siva etablert direkte kontakt med NTNU for å se nærmere på plassering, størrelse og omfang av et eventuelt samarbeide knyttet til selve bygget.  Videre arbeid i de opprinnelige gruppene ble satt på vent, men ble aldri tatt opp igjen.

Beskjeden fra Sivas innovasjonsdirektør var at selskapet nå jobbet sammen med flere for å se på muligheten for å finne gode løsninger rundt innovasjonsmiljøene i Trondheim. Dette inngikk som et naturlig «hjerte» i et ferdig innovasjonssenter. Dette hjertet er selskapet NTNU Accel,  som ble stiftet av NTNU Technology Transfer, Siva og Sintef TTO i november 2013.

Uenige om plassering

Ola Borten Moe ønsker ikke å snakke med UA om dette. Han sier i en sms at han sluttet i selskapet for lenge siden, og at spørsmål må rettes til Siva. Videre skriver han at det ikke er riktig av ham å kommentere intern saksbehandling i et selskap han ikke lenger jobber i.

I ettertid beklager Jan M. Øverli det som skjedde. Han sier at diskusjonen om plassering etterhvert ble krevende, og at denne ble skyld i at prosessen ble forsinket i løpet av sommeren. Møter ble skjøvet ut i tid. Mange i teknologimiljøet ønsket plassering nær NTNU, i Hesthagen, noe Siva ikke var like interessert i.

Kalddusj fra Siva

- Da får du ikke særlig respons fra NTNU. Men jeg er helt ute av dette, og bruker ikke mer krefter på det, sier Øverli.

Den 27. Oktober kom det mange nyskapere i Trondheim oppfattet som en ren kalddusj fra Siva: Selskapet delte ut 30 millioner til de beste innovasjonsmiljøene i Norge, men ikke en krone gikk til Trondheim og NTNU.

- Dette er en ekstratildeling som skal motivere miljøene som har kommet lengst og er mest effektive innen å drive frem innovasjon. Trondheimsmiljøet fortjener ikke denne ekstra overføringen slik det er i dag, sa Siva-direktør Erik Haugane til UA.

Etterlyste samarbeid og samhandling

Han etterlyste mer samarbeid og samhandling mellom de mange miljøene knyttet opp mot NTNU, og beskrev miljøet i Trondheim som veldig fragmentert.

I oktober/november ble Øverli innkalt til et møte med de to Siva-toppene Borten Moe og Erik Haugane.  Beskjeden var at prosjektet han hadde blitt hyret inn til å lede skulle stoppes.  Det var ikke blitt slik Siva hadde håpet, og de hadde vært for optimistiske med hensyn til framdriften.

- Lokaliseringen stoppet hele saken. Vi avsluttet prosjektet og takket for samarbeidet, forteller Øverli.

Haugane og Moe forsvant ut

Få uker senere, tidlig i desember, sluttet Erik Haugane som Siva-sjef.  Et halvår senere takket også Ola Borten Moe for seg i selskapet.

Haugane var tidligere sjef for oljeselskapet Det Norske, og ervervet seg en betydelig formue på aksjer i selskapet . I Adresseavisen i mai i fjor og fortalte han om sine nye forretningsidéer. En av dem var akseleratorselskapet ”Ta Av”, der 11 seriegründere var med.

17. juni presenterte NTNU Accel, inkubatoren  som var under bygging i Prinsenkrysset, sine planer. Trondheimtech.no nevnte Ta Av som en av flere aktører som skulle inn. En drøy uke senere ble selskapet avviklet fordi arbeidet med å få ting på plass var blitt mer krevende enn de hadde sett for seg.

Moe og Haugane jobber i dag med oljeselskapet Okea.

Hesthagen relansert

Ola Borten Moe skriver i en sms at han ”oppfatter fra sidelinja at Sivas ambisjoner om innovasjonssenter i Trondheim ligger fast og har kommet lenger”.

I høst ble et stort innovasjonssenter i Hesthagen ved Gløshaugen presentert som et mulig første trinn i NTNUs store campusutvikling.

- NTNU og Trondheim kommune er klare, vi er klare og næringsaktører er klare. Jeg håper Siva kan ta investeringsbeslutning i første halvår 2016. I heldigste fall kan det bety byggestart neste høst, sa Erik Hauganes arvtaker, Espen Susegg til Adresseavisen i oktober.

NTNU Accel er utpekt til motor i dette senteret, og gjør nå flere grep for å fylle denne rollen. UA kommer med mer.

Lokaliseringen stoppet hele saken. Vi avsluttet prosjektet og takket for samarbeidet.

Jan M. Øverli, tidligere prosjektleder
Har alt, men mangler kraft til nyskapingen
 • Trondheim har ”alt” som kreves for å få til nyskaping, allikevel er alle enige om at takten og kraften er for lav.
 • Byen presenterer seg gjerne som verdensledende innen utdanning, forskning og teknologi. Investorer finnes, men tilgangen på risikovillig kapital er et evig problem.
 • Byen har også et solid næringsliv innen olje, gass, elektronikk og næringsmidler. I tillegg vrimler det av aktører i det som kalles NTNU´s økosystem for innovasjon og entreprenørskap.
 • Siva, statens selskap for industrivekst, tar en stadig større rolle og har eierskap i over hundre små og store innovasjonsselskaper over hele landet.
 • Selskapet utvikler nærings- og kunnskapsmiljø og kobler disse sammen i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk.
 • Dette partnernettverket støtter og veileder flere tusen gründere og oppstartsbedrifter, slik det nå skjer gjennom NTNU Accel i lokalene i Prinsen.
Trenger 50 nye i året
 • Detr nye Fagråd Kommersialisering av Teknologi i Næringsforeningen i Trondheim har et mål om å øke antall teknologibedrifter fra 560 til 1000 bedrifter innen 2025. Det betyr 50 bedrifter pr år.
 • Strategien sier også at antall ansatte skal dobles fra 10 000 til 20 000, altså øke med 1 000 per år.
 • Veksten i antall ansatte i 2012-2014 var på 1,5 prosent årlig.  For å nå 20 000 ansatte i 2025 må denne økes til 7 prosent årlig.
 • Fra 2005 til 2014 viser tallet på kommersialiseringer bare en beskjeden økning, fra i underkant av 40 til drøyt 40 per år. Antall lisenser har økt mye kraftigere.
 • (Kilde: Fagråd kommersialisering av teknologi - Manifestasjon 2015).
På ønskelista: Et signalbygg på minst 40 000 kvadratmeter, dobling av teknologibedrifter i regionen og best i verden på kommersialisering. Illustrasjon: Link Arkitekter.
(Foto: Link Arkitektur)

På ønskelista: Et signalbygg på minst 40 000 kvadratmeter, dobling av teknologibedrifter i regionen og best i verden på kommersialisering. Illustrasjon: Link Arkitekter. Foto: Link Arkitektur

27.juni 2014: Innovasjonsdirektør Ola Borten Moe i Siva manet prosjekteierne til å legge seg i selen for å få det planlagte innovasjonssenteret.
(Foto: KRISTOFFER FURBERG)

27.juni 2014: Innovasjonsdirektør Ola Borten Moe i Siva manet prosjekteierne til å legge seg i selen for å få det planlagte innovasjonssenteret. Foto: KRISTOFFER FURBERG

Gigantplanen presentert. Erik Haugane og Jan Modolf Øverli (bak) lytter til et innlegg under seminaret ved NTNU som samlet 70 deltakere.
(Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Gigantplanen presentert. Erik Haugane og Jan Modolf Øverli (bak) lytter til et innlegg under seminaret ved NTNU som samlet 70 deltakere. Foto: KRISTOFFER FURBERG

27. oktober 2014: Siva delte ut 30 millioner til de beste innovasjonsmiljøene i Norge, men ikke en krone gikk til Trondheim og NTNU. - Trondheimsmiljøet fortjener ikke denne ekstra overføringen slik det er i dag, sa Siva-direktør Erik Haugane til UA.
(Foto: Åge Hojem, Siva)

27. oktober 2014: Siva delte ut 30 millioner til de beste innovasjonsmiljøene i Norge, men ikke en krone gikk til Trondheim og NTNU. - Trondheimsmiljøet fortjener ikke denne ekstra overføringen slik det er i dag, sa Siva-direktør Erik Haugane til UA. Foto: Åge Hojem, Siva

Desember 2014: Erik Haugane går på dagen fra Siva. Noen måneder etter følger innovasjonsdirektør Ola Borten Moe etter. Bildet er tatt da sistnevnte var oljeminister, og Haugane var sjef i oljeselskapet det Norske.
(Foto: Sølvi W. Normannsen)

Desember 2014: Erik Haugane går på dagen fra Siva. Noen måneder etter følger innovasjonsdirektør Ola Borten Moe etter. Bildet er tatt da sistnevnte var oljeminister, og Haugane var sjef i oljeselskapet det Norske. Foto: Sølvi W. Normannsen

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Meklingsfrist ved midnatt:

Eksamen, sensur og opptak går i stå hvis det blir streik

Mens partene i statsoppgjøret forhandler på spreng hos riksmekleren, forbereder 6 200 statsansatte seg på streik fra torsdag morgen. Ved NTNU tar Forskerforbundet og NTL ut over 300 ansatte om meklingen ikke fører frem.

- Universitetene må ta ansvar for seksuell trakassering av studenter

Marianne Synnes (H) i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget reagerer på omfanget undersøkelsen av seksuell trakassering av studenter avdekker.

13.500 studenter har opplevd seksuell trakassering

Én av tjue av norske studenter har opplevd seksuell trakassering, viser en ny undersøkelse. 28 prosent av trakasseringen kommer fra forelesere eller veiledere.

Styringsgruppa for samlokalisering:

Foreslår at samlokalisering ved NTNU utsettes i ett år

Samlokaliseringsprosjektet ved NTNU trykker på pauseknappen.