”Trykket på administrativt ansatte blir for høyt”

Mandagens debatt om innsparing og endringer i administrativ organisering markerte et tydelig skille mellom interne og eksterne medlemmer i NTNUs styre.
Tøffe tak. - Jeg ser ikke hvilken retning denne tilrådingen går, annet enn at det dreier seg om å kutte administrative hoder. Jeg synes trykket på administrasjonen blir for høyt, sa Kjersti Møller under mandagens styremøte ved NTNU. 
    
      (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Tøffe tak. - Jeg ser ikke hvilken retning denne tilrådingen går, annet enn at det dreier seg om å kutte administrative hoder. Jeg synes trykket på administrasjonen blir for høyt, sa Kjersti Møller under mandagens styremøte ved NTNU.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

De interne mener kravene er i overkant tøffe for en administrasjon som er tungt belastet fra før. De eksterne, med styreleder og Hydro-sjef  Svein Richard Brandtzæg i spissen, mener innsparingsmålene er for beskjedne.

Effektivisering er et tydelig element

- Effektivisering er et tydelig element i denne saken, sa organisasjonsdirektør Ida Munkeby, som knyttet dette tett opp mot avbyråkratiseringsprosjektet regjeringen nå kjører i statlige sektor.  

NTNU skal spare til sammen 110-150 millioner kroner innen 2018,  men Munkeby fikk mye verbal motbør etter sin presentasjon av tre ulike modeller for innsparing.

LES MER: Om modellene her

I en Ytring i UA i helgen gikk NTL-tillitsvalgte Ronny Kjelsberg og Sturla Søpstad ut og viste sterk frustrasjon mot det de mener framstår som en sparereform.

- Vi får det ikke til å henge sammen, sa Søpstad i et intervju med UA om samme sak.

På mandagens styremøte ytret særlig de ansatte skepsis til forslaget, som skal gi 5 prosent innsparing på kort sikt i administrativ kapasitet, samt ytterligere 5 prosent i løpet av 3 år. Rammene for primærvirksomheten forskning, undervisning, innovasjon og formidling søkes bevart.

Mener det handler om å kutte administrative hoder

Kjersti Møller mente man ikke har klart for seg hva man ønsker å oppnå.

- Jeg ser ikke hvilken retning denne tilrådingen går, annet enn at det dreier seg om å kutte administrative hoder. Jeg synes trykket på administrasjonen blir for høyt sa Møller, som sammen med Marit Grønning Moe og Bjarne Foss havnet i klart mindretall da forslaget ble vedtatt.

Dårligere forankret prosess

Møller sammenlignet også denne prosessen med den som har vært kjørt for faglig organisering, og sa at denne virker langt mindre forankret i organisasjonen.

- Det skal vi være oppmerksomme på. Det er et lite varsko her, sa hun.

Kristin Melum Eide slo fast:

- Det er ganske dramatisk om de teknisk administrativt ansatte opplever at denne prosessen ikke er like godt forankret som den faglige organiseringen.

Krav om sparing uten å si hvordan

- Denne saken er vanskelig, sa Helge Holden.

- Den er lagt fram med et sparekrav uten at man sier hvordan man kommer dit. Samtidig står vi midt oppe i en stor omorganisering, fortsatte han.

Holden kommenterte at Munkeby viste til store besparelser på at folk går av for aldersgrensen, og at tallet på midlertidige skal ned.

- Men man må jo tro at disse har jobbet med noe før de forsvinner ut. Det er ikke beskrevet noe om dette i det hele tatt. Vi skal ta vår del av avbyråkratiseringen, men dette minner bare om en vanlig nedskjæring, sa matematikkprofessoren som ikke fikk regnestykkene til rektor til å gå opp.

Administrativt ansatte betaler allerede dyrt

Marit Grønning-Moe pekte på at de administrativt ansatte allerede betaler en høy pris i forhold til omstillingen som pågår.

- Vi som jobber her må få rom til å serve de som skal sørge for primærvirksomheten. Dette forslaget vil velte mer arbeid på dem. Administrativt ansatte føler seg nå som en salderingspost. Det er ganske alvorlig, sa Grønning-Moe.

Bjarne Foss hadde også problemer med forslaget og regnemåter, og ikke minst med hvordan sparekravene kan forenes med tydelige krav fra ledelsen om at NTNU skal øke andelen tilslag på EU-prosjekter.

Mener NTNU bør vise følger av tallene

Heller ikke Espen Remme var fornøyd. På den ene siden ser han at det blir feil å tro at man kan fortsette som før når man gjennomfører en av Norges største fusjoner. Samtidig etterlyste Remme mer informasjon om hvordan det hele skal organiseres. Og:

- Må vi nødvendigvis låse dette til tall? Det bør i alle fall foreligge noen konsekvenser av disse tallene. Det er også for lite her om hvordan vi underbygger primærvirksomheten. Det går an å ha en litt mer dynamisk tilnærming til støttefunksjonene enn dette, mente Remme, som er administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal.

Brandtzæg sammenlikner med Hydro

Styreleder og Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg nærmest ristet på hodet av 5 prosenttallene i tilrådingen.

Han viser at selskapet han selv leder på et tidspunkt kuttet 30 prosent av administrasjonskostnadene, og at de ikke lenge etterpå gjorde ytterligere drastiske kutt.

- Så 5 prosent må være et minimum, mente NTNU styreleder.

Nina Refseth, tidligere konserndirektør i Amedia, la seg på samme linje. Hun mente i utgangspunktet at det var feil å vedta å tallfeste innsparingene, men sa at hun uansett mente tallene i tilrådingen var meget forsiktige.

Nils Kristian Nakstad, toppsjefen i energispareselskapet Enova, sa at 5 prosent virket som et lett tilgjengelig mål.

- Og hvorfor framstår avbyråkratisering som et problem? Det må jo være en gledens sak, sa Nakstad.

Endelig forslag om hvilken administrativ modell NTNU skal ha, kommer ikke før til sommeren. I et intervju med UA for kort tid tilbake sa arbeidsgruppas leder, Anne-Kristine Børresen, at folk må tåle å leve med usikkerhet fram til sommeren.

NTNUs rganisasjonsdirektør Ida Munkeby fikk motbør fra mange styremedlemmer for sitt framlegg om adminstrativ organisering - og innsparinger.  
    
      (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

NTNUs rganisasjonsdirektør Ida Munkeby fikk motbør fra mange styremedlemmer for sitt framlegg om adminstrativ organisering - og innsparinger.   Foto: KRISTOFFER FURBERG

Kritisk. - Det som ligger her er ikke innovativt. Det er gammelt nytt og det handler om New Public Management, sa Kristin Melum Eide under mandagens styremøte. 
    
      (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Kritisk. - Det som ligger her er ikke innovativt. Det er gammelt nytt og det handler om New Public Management, sa Kristin Melum Eide under mandagens styremøte.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

Ikke nok. Styreleder Svein Richard Brandtzæg fant det opportunt å sammenligne med administrasjonskutt i Hydro.  
    
      (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Ikke nok. Styreleder Svein Richard Brandtzæg fant det opportunt å sammenligne med administrasjonskutt i Hydro.   Foto: KRISTOFFER FURBERG

Advarte. Administrativt ansatte føler seg nå som en salderingspost. Det er ganske alvorlig, sa Marit Grønning-Moe. 
    
      (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Advarte. Administrativt ansatte føler seg nå som en salderingspost. Det er ganske alvorlig, sa Marit Grønning-Moe.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

Ekstern stemme. - Og hvorfor framstår avbyråkratisering som et problem? Det må jo være en gledens sak, sa Nils Kristian Nakstad. 
    
      (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Ekstern stemme. - Og hvorfor framstår avbyråkratisering som et problem? Det må jo være en gledens sak, sa Nils Kristian Nakstad.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Norge til topps i forskning på klimaendringer

Norge er det landet i verden som forsker mest på klimaendringer justert for landets størrelse viser analyse fra Nifu. - Vi produserer tre ganger så mye som landets størrelse skulle tilsi.

Han er Ålesunds beste underviser

Mark Pasquine er tildelt «Studentenes studiekvalitetspris» ved NTNU i Ålesund.

Gjesteskribenten:

Hvem «eier» egentlig døden?

Et merkelig spørsmål vil kanskje noen hevde. Likefullt har dette spørsmålet dukket opp hos meg flere ganger dette siste året, hvor jeg som gjesteskribent for UA har delt ulike refleksjoner knyttet til min mors død for snart et år siden.

18 nye tilfeller av korona ved NHH

De siste to døgnene har 18 studenter ved Norges Handelshøgskole i Bergen fått bekreftet koronasmitte.