Rektor vil ha korte navn på fakultetene

Dette strider med ønskene fra seks av de åtte fakultetene ved NTNU. Styret vedtar nye navn 14. april.
Kanskje ikke som lyn fra klar himmel, men IME-fakultetet forkortes til informasjonsteknologi i rektors forslag til nytt navn. Matematikk og elektroteknikk forsvinner fra navnet. Her fra fakultetets høyspenningslab.  
        
            (Foto: Kai T. Dragland)

Kanskje ikke som lyn fra klar himmel, men IME-fakultetet forkortes til informasjonsteknologi i rektors forslag til nytt navn. Matematikk og elektroteknikk forsvinner fra navnet. Her fra fakultetets høyspenningslab.   Foto: Kai T. Dragland

Bovim skriver i sin tilråding til NTNUs styre at har foretrekker enleddete navn av hensyn til profileringen utad.

Saken skal altså opp til styrebehandling torsdag 14. april. De navnene som styret da vedtar, vil tre i kraft fra nyåret.

Bort med elektroteknikk og matte

I forslaget gjør rektor unntak for ett fakultet som får to ledd i navnet:

Fakultet for samfunns-og utdanningvitenskap blir eneste unntak på norsk. Fakultetet har «…to distinkte fagområder med hver sine fagtradisjoner som bør finne sitt uttrykk navnemessig.»

Lederne for Psykologisk institutt har tidligere gitt klar beskjed om at de ønsker å være nevnt i navnet, men dette blir ikke drøftet i styrenotatet.

Dagens Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk er ett av fakultetene som ønsker et mer omfattende navn, og UA er kjent med at det har vært en engasjert navnediskusjon blant de ansatte på fakultetet. De mener et forenklet navn ikke godt nok uttrykker den faglige bredden til fakultetet.

I høringsuttalelsen foreslår de at Fakultet C bør hete «Fakultet for datateknologi, elektroteknikk og matematikk». Et alternativt forslag fra miljøet er «Fakultet for informasjonsteknologi».

Rektor foreslår i tilrådinga at fakultetet bør hete nettopp «Fakultet for informasjonsteknologi», og på engelsk: «Faculty of Information Technology».

Instituttnavn viser faglig bredde

I notatet til styret skriver rektor at faglig profil og bredde kan beskrives på flere nivåer, både i navnet til universitetet, fakultetet og instituttet. Det gjøres et poeng ut av at man uansett ikke kan dekke alle sentrale fagområder i et fakultetsnavn, heller ikke når navnet har tre ledd i seg.

«Profilering av viktige fagområder bør heller vurderes nærmere gjennom instituttbetegnelser der det er naturlig», heter det i notatet.

Det nye Fakultet for økonomi blir hetende «Faculty of Economics and Management» i rektors tilråding for å få fram at fakultetet favner bredere enn bare samfunnsøkonomi.

Det humanistiske fakultet foreslo Fakultet for humaniora. I tilrådinga blir fakultetet hetende Humanistisk fakultet. Begrunnelsen er at humaniora ikke vil fungere språklig godt nok i en norsk sammenheng.


Her er listen med rektors forslag til hva fakultetene bør hete på norsk og engelsk:

Rektors tilråding

* Fak A: Fakultet for ingeniørvitenskap/Faculty of Engineering

* Fak B: Fakultet for naturvitenskap/Faculty of Natural Sciences

* Fak C: Fakultet for informasjonsteknologi/Faculty of Information Technology

* Fak D: Humanistisk fakultet/Faculty of Humanities

* Fak E: Fakultet for helsevitenskap/Faculty of Health Sciences

* Fak F: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap/Faculty of Social and Educational Sciences

* Fak G: Fakultet for økonomi/Faculty of Economics and Management

* Fak H. Fakultet for arkitektur/Faculty of Architecture


Her er oversikten over hva fakultetene selv ønsker at de skal hete:

Forslag fra fakultetene

*Fak A: Fakultet for ingeniørvitenskap (og teknologi?)/Faculty of Engineering

*Fak B: Fakultet for naturvitenskap og teknologi/Faculty of Natural Sciences and Technology

*Fak C: Fakultet for datateknologi, elektroteknikk og matematikk/Faculty of Computer Science, Electrical Engineering and Mathematics

Alternativt: Fakultet for informasjonsteknologi//Faculty of Information Technology

* Fak D: Fakultet for humaniora/Faculty of Humanities

* Fak E: Fakultet for medisin og helsevitenskap/Faculty of Medicine and Health Sciences

* Fak F: Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap/Faculty of Social and Educational Sciences

* Fak G: Fakultet for økonomi og ledelse/Faculty of Economics and Management

* Fak H: Fakultet for arkitektur, design og billedkunst/Faculty of Architecture, Design and Fine Art

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Kan gå mot mer hjemmekontor

Siden i vår har hovedregelen for oppstart vært at NTNU-ansatte skal tilbake på campus i august. Nå skal NTNU revurdere innholdet i denne regelen.

KI-rektor advarer mot hardt klima i den svenske koronadebatten

Advarer mot et stadig hardere debattklima i kjølvannet av pandemien: KI-rektor Ole Petter Ottersen uttrykker uro for at Sverige skal havne i samme negative spiral som der USA befinner seg.

Studenter ble smittet av covid etter arrangement på campus

Fem studenter ved Aarhus universitet er smittet av covid etter å ha deltatt på ett stort arrangement på campus.

Semesterstart nærmer seg - studentledere holder pusten

For første gang foregår studiestart mens en pandemi pågår. Ledere av studentorganisasjoner i Trondheim ser fram til et nytt semester hvor studentene får innta campus igjen. Samtidig er de bekymret.