Medisinerne misliker sterkt rektors forslag til nytt navn

Både ledelse, ansatte og studenter ved Det medisinske fakultet føler seg overkjørt av rektor. Nå håper de at styrerepresentantene sørger for at de beholder medisin i det nye navnet på fakultetet.
Kjært barn har mange navn. Fakultetet vil ha medisin i det nye navnet, mens rektor foreslår Fakultet for helsevitenskap. (Foto: Tore Oksholen)

Kjært barn har mange navn. Fakultetet vil ha medisin i det nye navnet, mens rektor foreslår Fakultet for helsevitenskap. Foto: Tore Oksholen

- Vi synes det som nå skjer er veldig uheldig, sier Siri Forsmo, som er instituttleder ved Institutt for samfunnsmedisin.

Forsmo kommer rett fra et møte med alle de fem instituttlederne ved fakultetet når UA får henne i tale. På møtet diskuterte de navneforslaget fra rektor: Bovim ønsker kortere navn på fakultetene og går inn for at DMF endres til Fakultet for helsevitenskap.

LES OGSÅ: Rektor vil ha korte navn på fakultetene

Forbauset over ikke å bli hørt

Anbefalinga overfor NTNUs styre er dermed stikk i strid med høringsuttalelsen fra fakultetet og synspunktene til de ansatte og studentene. Alle er skjønt enige: Medisin må med i fakultetsnavnet.

- Vi har hatt en meget grundig høringsprosess, sier dekan Björn Gustafsson.

Han forteller at de blant annet har diskutert dette både i ledermøtet ved St. Olavs Hospital, fakultetsstyret, allmøter, ledermøte, studentmøte og med de andre helsedekanene.

- En absolutt majoritet vil at fakultetet skal ha medisin i navnet. Vi har spilt inn hva vi mener fakultetet bør hete. Da er jeg forbauset over at vårt entydige budskap ikke blir tatt hensyn til, utdyper dekanen.

LES OGSÅ: Slik blir de nye fakultetene ved NTNU

LES OGSÅ: Rektor vil ha åtte fakulteter

Moser: - Usmart å endre navn

I høringsnotatet fra Det medisinske fakultet heter det at det vitenskapelige tyngdepunktet i det nye fakultetet fortsatt vil være dagens medisinske fakultet, både når man ser på antallet vitenskapelig ansatte og på forskningsaktiviteten:

«DMF har flere sterke miljøer som bidrar til å profilere NTNU, også på internasjonale rankinger. Mest åpenbart er Nobelprisen for 2014 til Moser&Moser. Et nytt fakultetsnavn uten medisin/medicine vil kunne ha negativ effekt for den synlighet og varemerkebygging som dette miljøet og andre fremragende miljøer over tid har bygget opp.»

- Det er uheldig hvis medisin forsvinner fra navnet. Moser og Moser fikk tildelt nobelprisen i medisin, ikke i helsevitenskap, poengterer han.

Det gjør også inntrykk i miljøet at Edvard Moser til Adresseavisen i dag mener det er lite smart å endre navnet på fakultetet, og at dette vil ødelegge fakultetets renommé.

Mener navnet blir for uklart

Dekan Gustafsson forteller at det er greit for fakultetet å ha med helsevitenskap i det nye navnet, enda de egentlig mener medisin var dekkende nok. Men de hadde et ønske om å være inviterende overfor de nye miljøene som blir en del av det framtidige fakultetet.

- Argumentet om å ha korte navn, må ikke overtrumfe at vi må ha et navn som faktisk beskriver hva fakultetet inneholder, sier han.

Det er også instituttlederne enige i.

- Det nye navnet gjør det uklart hva vi holder på med. Medisin er et veletablert begrep verden over. Et fakultet for helsevitenskap kan være alt fra et fakultet for samfunnsvitenskapelig helseforskning til en høgskole for profesjonsutdanninger, sier Siri Forsmo.

Instituttlederen for Institutt for samfunnsmedisin konkluderer:

- Vi er skuffet over rektors forslag. Det er uheldig at vårt navn skal utraderes, slår hun fast.

- Vi blir overkjørt

Like klar i sin tale er Halfdan A. Bigseth, som er studenttillitsvalgt ved fakultetet:

- Vi stusser veldig over at administrasjon og fakultet blir overkjørt i denne saken. Det synes vi er veldig synd og veldig rart, sier han til Universitetsavisa.

Han forteller at de foretok en undersøkelse blant studentene ved fakultetet, der de kunne velge om navnet bør være fakultet for helse, eller fakultet for medisin og helsevitenskap. Litt over 700 svar kom inn, og 93 prosent svarte at medisin bør være med i navnet.

Nå føler de alle at det begynner å haste. Styremøtet er på torsdag og da skal de nye navnene på fakultetene bli vedtatt. Rektor vil ha dem så korte som mulig av hensyn til profilering utad. Det er ikke så lett å formidle til utenomverdenen navnene på NTNUs fakulteter i tre ledd, slik som det i dag er tilfelle for flere av dagens fakulteter.

Instituttleder Siri Forsmo har anbefalt ansatte å henvende seg til styrerepresentantene, og klargjøre overfor dem hvor uheldig de synes navneendringa er.

Håper på støtte fra NTNUs styre

Også dekan Björn Gustafsson har også tro på at NTNU-styret kan fatte et annet vedtak. For forslaget fra rektor er kun ei tilråding, det er NTNUs øverste organ som på torsdag utformer det endelige vedtaket.

- Jeg har forhåpninger om at dette faller på sin egen urimelighet. Seks av åtte fakulteter får ikke gjennomslag for sine ønsker, slik det ser ut nå. Jeg håper det blir en diskusjon og en fornuftig løsning på styremøtet, sier han.

Også dagens Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk er i samme situasjon som Det medisinske fakultet. Rektors ønsker at dette fakultetet skal forkortes til Fakultet for informasjonsteknologi. Forslaget fra fakultetet selv er Fakultet for datateknologi, elektroteknikk og matematikk.

Rektor anbefaler at arkitekturfakultetet bør hete Fakultet for arkitektur, mens fagmiljøet selv mener Fakultet for arkitektur, design og billedkunst er et mer dekkende navn.

Vi stusser veldig over at administrasjon og fakultet blir overkjørt i denne saken

Halfdan A. Bigseth, fakultetstillitsvalgt for studentene
Instituttleder Siri Forsmo: Skuffet over rektors forslag. (Foto: Geir Mogen/NTNU)

Instituttleder Siri Forsmo: Skuffet over rektors forslag. Foto: Geir Mogen/NTNU

Dekan Björn Gustafsson: Forbauset over ikke å bli hørt.
(Foto: Thor Nielsen/ NTNU)

Dekan Björn Gustafsson: Forbauset over ikke å bli hørt. Foto: Thor Nielsen/ NTNU

Studenttillitsvalgt Halfdan A. Bigseth: Studentene vil beholde medisin i navnet. (Foto: Privat)

Studenttillitsvalgt Halfdan A. Bigseth: Studentene vil beholde medisin i navnet. Foto: Privat

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Ytring:

Vi trenger ikke universiteter som kaller seg bærekraftige for omdømmets skyld

Er de villige til å ta de virkelig tøffe valgene, eller har bærekraftmålet nå blitt så utvannet at det har blitt uproblematisk å slutte seg til det?

Entreprenørskolen 15 år:

- Vi ble sett på som en litt rar og annerledes gjeng


Trappehjelp for de som er dårlig til beins, digitale læringssystemer i økonomi og et system som høster informasjon fra tre millioner artikler hver dag.

Slik jobber sektoren med entreprenørskap

Egne sentre, studier og samarbeid med næringsliv.

Gjestekommentaren:

«Å glemme krever altså arbeid»

Hva er innovasjon? Vi forstår mer om vi kikker nærmere på termodynamikkens mekanismer, argumenterer pinsehelgens gjestekommentator, som etterlyser et «Thermodynamics of Innovations.»