Nye fakultetsnavn ved NTNU:

Medisin vant fram - delseier til to andre

Medisinerne vant fram overfor NTNUs styre. Det framtidige navnet blir Fakultet for medisin og helsevitenskap.
Vedtatt. -Vi må være lydhøre for hva miljøene sjøl mener når vi først har bedt om deres mening. Da må vi ha respekt for det de sier, sa Kristin Melum Eide i navnediskusjonen som ble viet grundig debatt på styremøtet.  
    
      (Foto: Tore Oksholen)

Vedtatt. -Vi må være lydhøre for hva miljøene sjøl mener når vi først har bedt om deres mening. Da må vi ha respekt for det de sier, sa Kristin Melum Eide i navnediskusjonen som ble viet grundig debatt på styremøtet.   Foto: Tore Oksholen

ÅLESUND: Også arkitektur og IME-fakultetet fikk delvis gjennomslag for sine ønsker. Dagens fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk blir hetende Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk. Arkitektene får et bredere navn enn den opprinnelige anbefalinga fra rektor. Nytt navn blir Fakultet for arkitektur og design.

Sinnene ble satt i kok

Flere av styrerepresentantene var inne på at ingenting setter sinnene så mye i kok som en navnediskusjonen. Det handler om identitet, profilering og faglig bredde. Og for styrerepresentantene på dagens møte handlet det om å holde tunga beint i munnen. Endret man på noe, burde man da endre på alt? Hvilke prinsipper er viktig? En prøveavstemning måtte til før den endelige avstemninga ble avholdt.

- Organisasjonen har lagt ned mye arbeid med denne saken. Vi må være lydhøre for hva miljøene sjøl mener når vi først har bedt om deres mening. Da må vi ha respekt for det de sier, sa Kristin Melum Eide i navnediskusjonen som ble viet grundig debatt på styremøtet.

Elektroteknikk måtte også med

Det var tydelig at engasjementet hadde gjort inntrykk, og styremedlemmene hadde fått flere henvendelser fra fakultetene på forhånd. Flere var opptatt av at elektroteknikk må være en del av navnet til dagens IME-fakultet.

- Informasjonsteknologi er ikke dekkende nok, og det sier fakultetet selv. Derfor foreslår jeg informasjonsteknologi og Electrical Engineering, som er innarbeidet internasjonalt, sa representant Bjarne Foss, som selv jobber ved det aktuelle fakultetet.

Helge Holden fra det samme fakultetet hadde derimot et annet utgangspunkt:

- Jeg har kommet fram til at korte navn er greiest. Vi bør heller først starte med at NTNU skrives riktig med store bokstaver og bindestrek på rett plass, kommenterte han.

Andre representanter syntes det var problematisk å beholde de gamle navnene i kjølvannet av fusjonen. Nye fagmiljø er kommet til: Er det da riktig at navnene ved det gamle NTNU blir bevart, ble det spurt.

Store endringer krever nye navn

- Fakultetsstrukturen ble omtrent slik den var før. Hvis vi skal beholde de gamle navnene, da signaliserer vi at det ikke er skjedd noen forandring og at gamle NTNU har spist tre høgskoler. Navneendringer representerer det nye NTNU, poengterte Dag Waaler, med daglig tilhold på Gjøvik.

Studentrepresentantene engasjerte seg aktivt i navnedebatten og hadde forberedt seg godt. Kim Allgot hadde for sikkerhets skyld kontaktet Språkrådet for å avklare om det er noe språklig problem å bruke humaniora versus humanistisk i dette fakultetsnavnet. Begge navn går fint, var svaret han fikk.

- For meg er det viktigere å dekke den faglige bredden enn å huske alle navnene på rams. Derfor ønsker jeg beskrivende navn framfor enkle - sistnevnte kan bli ekskluderende for den store faglige virksomheten, argumenterte han, og trakk særlig fram elektroteknikk som ikke blir dekket av informasjonsteknologi.

Enkelt kan fort bli upresist

Studentrepresentant Ingvild Sørlie var enig:

- Fakultetsnavn er først og fremst interne navn. Vi må være lydhøre, dette handler om tilhørighet og identitet. Jeg heller mot mer deskriptive navn.

Guro Busterud, representant for de midletidig vitenskapelig ansatte, mente det var fint med enkle navn, men at dette også kan skape forvirring:

- Blir de for enkle, kan de bli så upresise at du må få forklare hva navnet inneholder. Jeg synes for eksempel at helsevitenskap er utydelig, Faglig bredde er viktigere enn korte og mindre presise navn, sa hun i diskusjonen.

Ekstern representant Nina Refseth argumenterte sterkt for hvilket navn arkitekturfakultet bør. Det opprinnelige forslaget var Fakultet for arkitektur. Dette var ikke nok, mente hun:

- Arkitektur har vært et veldig teknisk fag. Den estetiske komponenten forsvinner og det bør med i navnet, mente hun.

Og slik ble det: Design ble med i det nye navnet. Det ble også diskutert om billedkunst bør være med som i dag, men representantene mente dette miljøet er lite og allerede har en solid merkevare knyttet til at de bruker navnet Kunstakademiet i Trondheim.

LES OGSÅ: Rektor vil ha korte navn på fakultetene

LES OGSÅ: Medisinerne føler seg overkjørt av rektor

Fra 2017 blir dermed fakultetene hetende:

- Fakultet for ingeniørvitenskap.

- Fakultet for naturvitenskap

- Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

- Det humanistiske fakultet

- Fakultet for medisin og helsevitenskap

- Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

- Fakultet for økonomi

- Fakultet for arkitektur og design

Hvis vi skal beholde de gamle navnene, da signaliserer vi at det ikke er skjedd noen forandring og at gamle NTNU har spist tre høgskoler.

Dag Waaler
Kort er greit. - Jeg har kommet fram til at korte navn er greiest. Vi bør heller først starte med at NTNU skrives riktig med store bokstaver og bindestrek på rett plass, kommenterte Helge Holden (i midten). 
    
      (Foto: Tore Oksholen)

Kort er greit. - Jeg har kommet fram til at korte navn er greiest. Vi bør heller først starte med at NTNU skrives riktig med store bokstaver og bindestrek på rett plass, kommenterte Helge Holden (i midten).  Foto: Tore Oksholen

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Det er 70 år siden Sintef ble etablert i Trondheim

Forskningsinstituttet ble etablert for å utføre oppdragsforskning og har siden starten hatt et tett samarbeid med NTH, og etter hvert NTNU.

Gjesteskribenten:

Feilslått politikk for god lærerutdanning

Grunnskolelærerutdanningen er under press som følge av nye krav fra politikerne. Regjeringens politikk er en trussel mot kvalitet i lærerutdanning.

- Asheim hopper på et tog i fart

Henrik Asheim blir tatt vel imot i UH-sektoren etter utnevnelsen som ny minister for forskning og høyere utdanning.

Da Iselin Nybøs etterfølger sang ut

Henrik Asheim overtar Iselin Nybøs statsrådpost. For tre år siden vikarierte Asheim som kunnskapsminister. Da sang han ut mot en NTNU-forsker.