«Vi kan ikke hente folk fra Trondheim når det skal tas kjappe beslutninger her nede»

Ålesund: - Hvis ikke alle fagmiljøene blir organisert i lokale institutter ved NTNU i Ålesund, vil det være en degradering av dimensjoner, sier dosent Arne Orvik ved Avdeling for helsefag.
De vil ha synlige ledere med makt og myndighet. Fra venstre: Ann-Kristin Tveten, Birgitte Torset, Arne Orvik og Erik Nesset.
(Foto: Solveig Mikkelsen)

De vil ha synlige ledere med makt og myndighet. Fra venstre: Ann-Kristin Tveten, Birgitte Torset, Arne Orvik og Erik Nesset. Foto: Solveig Mikkelsen

Det er tidlig morgen ved NTNU i Ålesund. Fire alvorlige ansatte møter UAs reporter i styrerommet på campusen. De sitter rundt bordet og har noe viktig på hjertet. De er bekymret. De liker ikke det de har lest av høringsuttalelser fra fakultetene om framtidig instituttstruktur ved NTNU.

De fire er førsteamanuensis Ann-Kristin Tveten og senioringeniør Birgitte Torset, begge ved Avdeling for biologiske fag; professor Erik Nesset ved Avdeling for internasjonal business og dosent Arne Orvik ved Avdeling for helsefag.

Halvveis lokal styring

Helt inntil nylig hadde de inntrykk av at vinden blåste i deres retning: Dagens avdelinger i Ålesund vil bli organisert i lokale institutter med lokale instituttledere, helt i tråd med ønskene fra en samstemt campus. NTNU i Ålesund foretrekker en modell med fire institutter (se egen faktaboks).

Men nå foreligger sluttrapportene fra de fire fakultetene som de nevnte avdelingene skal tilhøre. Da viser det seg at Fakultet for medisin og helsevitenskap har som førstevalg at Avdeling for helsefag blir lagt under et nytt og stort institutt med navn «Samfunnsmedisin og sykepleie». Dette skal ha en avdelingsleder i Ålesund, nivå 4, underlagt en instituttleder, nivå 3, i Trondheim.

Det samme gjelder Avdeling for biologiske fag. Fakultet for naturvitenskap foreslår at avdelinga enten slås sammen med biologi eller bioingeniørfag i ett institutt med instituttleder i Trondheim.

Får fakultetene gjennomslag for sine anbefalinger, innebærer det at Ålesund kan ende opp med to institutter med hver sin instituttleder i Ålesund og to avdelinger underlagt institutter med instituttledere i Trondheim.

- Vi må ha synlige ledere

Orvik, Nesset, Torset og Tveten argumenterer for at alle avdelingene må innlemmes i institutter med stedlig ledelse og har liten tro på at en hybridmodell vil fungere positivt for campusen.

- Det som blant annet er særegent for Ålesund, er det tette samspillet med kommuner og næringsliv i regionen. Dette gjorde at vi var en attraktiv fusjonspartner for NTNU. Dette samspillet blir best ivaretatt ved at campusen har tydelige instituttledere med et mandat og en rolle som gjør at de kan fronte campusen regionalt. Vi kan ikke hente folk fra Trondheim når det må tas kjappe beslutninger her nede, sier Arne Orvik.

De andre tre er skjønt enige:

- Det er vanskeligere å ha en viktig samfunnsrolle hvis vi skal være en forlengelse av Trondheim. Vi må ha synlige ledere som med makt og myndighet kan fronte vår forskning og våre utdanningstilbud, sier Ann-Kristin Tveten.

- NTNU i Ålesund må være drivkraften i dette. Vi må kunne ta beslutninger og ha ansvar for økonomi og budsjett, sier Birgitte Torset.

LES OGSÅ: Ansatte i Ålesund er usikre på om det er bruk for dem

LES OGSÅ: Argumenterte for stedlig ledelse

- Nivå 4: hva er det?

Professor Erik Nesset er den rundt bordet som er mest fornøyd med tingenes tilstand. For alt ligger an til at han vil tilhøre et lokalt institutt fra neste år: Institutt for internasjonal business. Fakultet for økonomi foreslår at instituttet skal ha en instituttleder plassert i Ålesund. Men så er han mellomfornøyd likevel. For hva blir konsekvensen for campusen hvis noen ansatte har instituttledere lokalisert i Ålesund, mens andre ansatte har instituttledere i Trondheim?

- Det vil ikke næringslivet godta. De vil kreve at vi kan ta beslutninger selv. Det handler om å opptre profesjonelt overfor arbeidslivet. Vi vil bli stilt i et uheldig lys lokalt dersom vi ikke er beslutningsdyktige og snur oss fort rundt, føyer Arne Orvik til.

Det er dette nivå 4 de ansatte i Ålesund har tungt for å svelge.

- Hva er dette nivå 4? Et slikt hybridmiljø kan hemme hele Ålesund-miljøet, slår Torset fast.

De diskuterer litt rundt bordet. Får ikke helt taket på hva et slikt nivå vil innebære. Vil det være ei faggruppe, en seksjon, ei avdeling?

- Dette er et udefinerbart nivå, og det er usikkert om det er vilje til å definere dette nivået tydeligere, sier Orvik.

Organisatorisk A- og B-lag

- Det er en lang vei å gå fra nivå 4  og opp til fakultetsledelsen for oss som ønsker å utvikle campus. Hvis vi får vi en blanding av nivå 3 og 4, vil deler av campus ha beslutningsfrihet til å ta strategiske beslutninger, mens resten blir hengende etter. Det vil være å skape et organisatorisk A- og B-lag her i Ålesund, sier Tveten.

Fakultet for medisin og helsevitenskap skriver i sin sluttrapport at på grunn av at instituttene vil bli store, så vil det være behov for å formalisere nivå 4, blant annet for å sikre medbestemmelse og medvirkning. Men hva en slik formalisering vil innebære, blir ikke utdypet.

Fakultet for naturvitenskap skriver at det kan bli nødvendig av geografiske grunner å ivareta stedlig personalledelse, særlig i Ålesund. Men understreker at de generelt ikke ønsker et formalisert nivå 4.

- En nedgradering til seksjonsnivå vil gjøre Ålesund mer handlingslammet når det gjelder å ta daglige beslutninger. Vi vil også få manglende strategisk påvirkningskraft. At vi får lokale institutter, vil være det tydeligste signalet vi kan få fra NTNU om at det satses på oss. Organisering er ikke verdinøytralt, men uttrykk for hvordan vi blir verdsatt, sier Arne Orvik.

LES OGSÅ: Beholder viserektorer på Gjøvik og i Ålesund

Podkast: Derfor ønsker dekan Hans Petter Hildre lokal ledelse

"Et skremmende signal"

Orvik sier at det for hans avdeling har vært et skremmende signal at de ikke en gang ble koblet på fakultetets utredning fra starten. De liker ikke meldingene som kommer om full integrasjon med en gang uten overgangsordning.

Han spør om det virkelig er nødvendig å ta så store sprang i ett jafs, og argumenterer for at det er mer rasjonelt å gå stegvis fram og høste erfaringer underveis, i stedet for at NTNU kanskje må reversere modellen om noen år.

- Nå er Fakultet for medisin og helsevitenskap blitt så stort at instituttene også blir svært store. I universitets- og høgskolesektoren finnes det mange små institutter, og det er til og med fakulteter som er mindre enn det instituttet helsefag kan bli en del av. Det er noe med perspektivet her. Man har skapt seg et organisatorisk problem ved å lage så store enheter, og nå ser vi konsekvensene av det lokalt, sier Orvik.

De ansatte spør seg om det også vil være særlig attraktivt å søke på jobb som seksjonsleder i Ålesund, med ansvar for så mange ansatte og studenter, men uten samme myndighet som en instituttleder. Og hva med nyansatte?

- Det handler også om hvor attraktive vi framstår. Hvordan skal vi få nyansatte til å komme hit til oss? Det må være mer fristende å dra til Trondheim, det er der beslutningene tas. Dette er bekymringsfullt. Vi er bekymret for framtida til campusen vår, sier Birgitte Torset.

- Sier noe om hvordan vi blir verdsatt

Erik Nesset understreker at de fortsatt er positive til fusjonen. Men:

- Det er dette med kontakten med næringsliv og forvaltning, som er den store styrken til NTNU i Ålesund. Denne kontakten mister vi hvis vi ikke får myndighet på instituttnivå. Da blir du ikke tatt alvorlig, sier han.

- Stedlig ledelse sier noe om hvordan vi blir verdsatt, både internt og i NTNU-systemet. Å havne på nivå 4, med ansvar for store og tunge utdanninger, vil være en degradering av dimensjoner, slår Orvik fast.

Nå setter de sin lit til NTNUs styre. NTNUs nye organisering av instituttene skal først opp til diskusjon i NTNU-styret i juni og deretter vedtas på et nytt styremøte i august.

- Jeg håper at styret ikke gir kritikerne av fusjon rett. De sa at strukturreformen kan føre til en gedigen sentralisering. Styret må ta geografiske og regionalpolitiske hensyn, og ikke gi næring til fusjonskritikken, avslutter Arne Orvik.

LES OGSÅ: Studentene i Ålesund ønsker seg en universitetsby

- Stedlig ledelse sier noe om hvordan vi blir verdsatt, både internt og i NTNU-systemet

Arne Orvik, dosent
Ålesund vil ikke bli styrt fra Trondheim

Fra 2017 skal NTNU få ny instituttstruktur. Spørsmålet har vært ute til høring, og fakultetene og Gjøvik og Ålesund kom nylig med sine sluttrapporter. Der legger de fram anbefalinger på hvor instituttene bør være og hvilke fagmiljø som bør tilhøre de foreslåtte instituttene.

Her skiller NTNU i Ålesund lag med to av fakultetene. Ålesund ønsker at fagmiljøene lokalt skal ha en stedlig ledelse - med fire institutter og fire instituttledere. Fakultet for Naturvitenskap og Fakultet for medisin og helsevitenskap, derimot, anbefaler at Avdeling for helsefag og Avdeling for biologiske fag blir underlagt institutter i Trondheim. 

Fakultet for økonomi anbefaler at dagens Avdeling for internasjonal business blir organisert i et institutt med instituttleder i Ålesund. Det samme gjelder Fakultet for ingeniørvitenskap som anbefaler at dagens Avdeling for maritim teknologi og operasjon og Avdeling for ingeniør og realfag også blir organisert i ett institutt i Ålesund.

Får Ålesund det slik de ønsker, vil dagens avdelinger bli organisert slik:

 

  • Institutt for helsevitenskap
  • Institutt for biologiske fag
  • Institutt for ingeniørfag og maritime operasjoner (der Avdeling for maritim teknologi og operasjoner og Avdeling for ingeniør og realfag inngår)
  • Institutt for internasjonal business
  • Rektoratet skal nå finlese dokumentene, og diskutere med dekaner og instituttledere der de ser anbefalingene spriker.
  • Deretter skal NTNUs øverste organ, NTNU-styret, diskutere instituttstrukturen på sitt styremøte 16.juni.
  • NTNUs styre skal vedta ny organisering av instituttene på styremøtet 25. august.
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

NTL vil hindre at det blir noe av foretaksmodellen

- Vi sier klart nei til å gå fra forskning til faktura og vil ikke flytte makta fra politikere til styrene, sier Kjersti Barsok i NTL.

Gir gratis allergitest til studenter

At eksamensperioden og pollensesongen kommer samtidig, skaper hvert år problemer for allergiske studenter. I år får mange tilbud om gratis allergitest ved sitt campus.

Tøft i åpne landskap:

Fortvilte NTNU-ansatte i Brennpunkt-dokumentar

-  Vi har møtt mange fortvilte ansatte, sier programskaper Synnøve Bakke som står bak onsdagens Brennpunkt om kontor på NRK 1.

Kina-besøket:

- Ja, Kina er et totalitært samfunn

Shanghai: - Sensur av våre forskere er en absolutt grense, sier Gunnar Bovim. NTNUs rektor har bestemt seg for hvor grensa går for hva han tåler av innblanding fra kinesisk side før han trekker NTNU ut av landet.