Ny instituttstruktur:

Mener ledelsen sier én ting, men foretar seg noe annet

Løpet som toppledelsen ved NTNU nå kjører i forhold til ny instituttstruktur bærer preg av at man sier én ting, men gjør noe annet, mener nestleder Finn Arve Aagesen ved Institutt for telematikk. - Det burde ikke være lov i en fusjonsprosess, sier han.
Kritisk. - Det er feil i kommunikasjonen og mangel på fagnærhet i beslutningsprosessen, sier professor og instituttnestleder Finn Arve Aagesen.
(Foto: Sølvi W. Normannsen)

Kritisk. - Det er feil i kommunikasjonen og mangel på fagnærhet i beslutningsprosessen, sier professor og instituttnestleder Finn Arve Aagesen. Foto: Sølvi W. Normannsen

NTNU i Gjøvik sin høringsuttalelse anbefaler at lederen av det foreslåtte nye Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi (Infokom) skal ha arbeidssted Gjøvik. Det får fagmiljøet ved Institutt for telematikk på Gløshaugen til å reagere. De ønsker instituttlederen på Gløshaugen, men dette kommer ikke fram i høringsuttalelsen fra det nye Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (Fakultet C).

- Vi har ut fra informasjon fra både nivå 1 og 2 (rektor og dekan, journ.anm.) forstått det slik at innplassering av ledere skal vedtas senere. Vi hadde planer om å fortsette dialogen med miljøet i Gjøvik, sier professor og instituttnestleder Finn Arve Aagesen.

Han presiserer at dialogen med nivå 3 (institutt journ. anm.) og 2 i Gjøvik er positiv og ryddig.

- Prosessen på NTNU nivå 1 derimot, er uryddig. Det er feil i kommunikasjonen og mangel på fagnærhet i beslutningsprosessen, sier Aagesen.

Det blir ubalanse i høringene

Høringsuttalelsen fra Fakultet C berører ikke hvor det nye instituttet Infokom skal ledes fra. Det gjør derimot Institutt for telematikk i sitt innspill, og de mener i utgangspunktet at lederen bør sitte i Trondheim.

Problemet er at denne uttalelsen, ifølge Aagesen, ligger nokså bortgjemt i en lenke til Dropbox. i Fakultet Cs høringsuttalelse.

- Dermed blir det ubalanse i høringene. Gjøviks mening om lederplassering er tydelig kommunisert, mens det overhodet ikke er tema i Fakultet Cs uttalelse, sier Aagesen.

Bestillingen kan oppfattes som usymmetrisk

I bestillingen for høringen som ble sendt ut i april, bes NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund spesielt om å utrede forslag til organisering av sin faglige virksomhet. Herunder stedlige institutter, og fagseksjoner under institutter som er lokalisert i Trondheim. Dette endrer ikke Aagesens syn på saken.

- Da er det jo usymmetri også i bestillingen til de nye Trondheims-fakultetene og de to nye campusene. Bestillerne hadde nok ikke tenkt seg den muligheten Gjøvik foreslår, med institutt og leder der, og en fagseksjon på nivå 4 i Trondheim. Disse modellene er jo først kommet fram etter at ansatte i Ålesund og Gjøvik har fremmet dem, sier Aagesen.

Har vært på dekanenes bord

- Nå har vi fått beskjed om at vi foregriper begivenhetenes gang, men samtidig vet vi at dekanmøtet allerede har hatt dette til orientering, sier nestlederen ved Institutt for telematikk.

I dekanmøtet 19. mai ble høringer diskutert, og fagmiljøets forståelse er at rektor støtter seg tungt til høringssvaret fra Gjøvik. Den endelige innstillingen til styret skal foreligge rundt 9. juni.

Etter dekanmøtet skrev instituttet et oppfølgingsnotat til IME-ledelsen som ble forelagt rektor. Dette for å sikre seg at de ble lyttet til. Deler av notatet er gjengitt i UA.

Her forsterkes argumentasjonen for at instituttlederen bør sitte i Trondheim.

Vil slå seg sammen

NisLab på Gjøvik og Institutt for telematikk på Gløshaugen samarbeider tett og begge miljøene vil gjerne slå seg sammen til et nytt institutt. Fra Gjøviks side er man opptatt av gjennom 15 år å ha jobbet seg opp til å bli ledende på informasjonssikkerhet.

- Vi er i det absolutte toppsjiktet, så hvorfor skal vi ikke ha selvtillit på det? Det vil være rimelig overraskende om ikke instituttlederen skulle ha arbeidssted Gjøvik, sa professor Rune Hjelsvold til UA onsdag.

I sin høringsuttalelse argumenterer Institutt for telematikk med at lederen av det nye fakultetet bør ha arbeidssted i Trondheim på grunn av nærhet til fakultetet.

- Dette er spesielt viktig i en tidlig fase av fusjonen, da det kreves mye arbeid å få den nye organisasjonen til å fungere optimalt, heter det.

Instituttet har også begrunnet sitt ønske om instituttleder i Trondheim ut fra balanse. Ledelsen i Senter for cyber og informasjonssikkerhet (CCIS) har også arbeidssted Gjøvik, og fagmiljøet i Trondheim mener det ikke er heldig at begge disse lederstillingene er lagt til samme sted.

Skyldes ikke motvilje

- Bunner ikke hele denne diskusjonen i at professorer og førsteamanuenser på Gløshaugen synes det er uhørt å skulle ledes fra en tidligere høgskole?

- I utgangspunktet er ikke det noe uhørt i det, men vi mener man må ha en best mulig prosess fram til ansettelse av en instituttleder. Man må sørge for at den som ansettes i denne jobben kan håndtere utfordringene med et delt institutt, sier Aagesen.

Han sier videre at erfaringene kommunisert fra fusjon i Danmark fraråder geografisk delte institutter. På tross av dette går de inn for et geografisk delt institutt.

- Derfor er det viktig at prosessen fram mot ansettelse er best mulig. Vår primære mål på nivå 3 er et velfungerende institutt. Men vi sier ikke at det beste valg som instituttleder ikke kan være lokalisert i Gjøvik. Vi sier at plassering må bestemmes som et resultat av det nye instituttets behov for ledelseskvalifikasjoner, ikke på grunnlag av NTNUs behov for å tildele ledelsesfunksjoner til satelittene.

- Synd om dette får preg av revirkamp

Dekan Geir Øien ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk er leder for det nye Fakultet Cs utredning om instituttstruktur. Samtlige campus har vært representert i utredningsgruppen, med folk fra relevante miljø.

- Som utredningsleder har jeg forholdt meg til at de to miljøene i utredningsprosessen har levert høringsuttalelser som uttrykker to ulike synspunkt på hvor instituttleder skal sitte.  Det finnes argumenter begge veier, og jeg føler meg selv trygg på at begge alternativer kan fungere godt. Jeg vurderte det derfor ikke som naturlig eller nødvendig å uttrykke noen konkret anbefaling på dette i Fakultet Cs uttalelse, så lenge fakultetet etter min forståelse ikke var konkret spurt om dette i bestillingen, sier Øien.

I utgangspunktet en lykkelig historie

- I utgangspunktet er dette en lykkelig historie om to fagmiljø som ser store synergier i å slå seg sammen. Det er synd om dette skulle få et preg av revirkamp og uenighet. Mitt overordnede inntrykk er at begge parter ser positivt på en sammenslåing, og vi skal få dette til å fungere godt. Jeg ser ikke for meg at plasseringen av leder blir noen showstopper for dette, sier Geir Øien.

- Men handler ikke dette også om at professorer på Gløshaugen ser det som utenkelig at de skal ledes fra en tidligere høgskole?

- Jeg kjenner ikke til noen slik argumentasjon i denne saken, og betviler at dette er tilfelle. Men så lenge det faglig og størrelsesmessig er to jevnbyrdige enheter, så er det jo ikke mer rart at Trondheims-miljøet ønsker å ha lederen, enn at Gjøvik-miljøet ønsker det.

Tips oss
Send oss en mail på
tips@universitetsavisa.no

Man må sørge for at den som ansettes i denne jobben kan håndtere utfordringene med et delt institutt

Finn Arve Aagesen, professor og instituttnestleder
Utredningsleder. - I utgangspunktet er dette en lykkelig historie om to fagmiljø som ser store synergier i å slå seg sammen. Det er synd om dette skulle få et preg av revirkamp og uenighet, sier dekan Geir Øien ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk.
(Foto: Kai T. Dragland, NTNU)

Utredningsleder. - I utgangspunktet er dette en lykkelig historie om to fagmiljø som ser store synergier i å slå seg sammen. Det er synd om dette skulle få et preg av revirkamp og uenighet, sier dekan Geir Øien ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk. Foto: Kai T. Dragland, NTNU

Relaterte artikler

Ny instituttstruktur

Enige om å slå seg sammen, uenige om hvem som skal ha instituttlederen

GJØVIK: NisLab på Gjøvik og Institutt for telematikk på Gløshaugen vil gjerne slå seg sammen til et nytt Institutt med kortnavnet Infokom. Der stopper enigheten, fordi begge vil ha instituttlederen på sin campus.

Ny instituttstruktur:

Avdelingene på Gjøvik ender trolig opp med ulike modeller

Teknologene, økonomene og helsefag-ansatte vil helst fortsette som samlede institutter under ett fakultet. Informatikerne vil dele seg i to institutt og tre faggrupper på to ulike fakultet.

Tillitsvalgte er lei av å snakke til veggen

- For oss i Ålesund er det grunnleggende viktig med stedlig ledelse, sier Gunnhild N. Furnes og Terje Tvedt

Sunnmøringer skriver brev til Bovim

Kommunene på Sunnmøre mobiliserer for at NTNU i Ålesund skal ha stedlig ledelse med egne institutter.

Ansatte frykter at Ålesund blir en filial av Trondheim

- En degradering av dimensjoner hvis Ålesund ikke får egne institutter.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Vet ikke hvor de skal henvende seg dersom kollegaen fusker

Bare åtte prosent av norske forskere mener de har god kjennskap til hva de skulle gjøre dersom de oppdaget at kollegaen drev med forskningsfusk.

NTNU vil ha to nasjonale aviser

Nasjonalt avissamarbeid står på dagsorden når rektorar frå dei fem største universiteta i Noreg møtes til såkalla U5-møte i Trondheim i dag.

NTNU til topps i omdømmemåling

NTNU topper en ny undersøkelse om utvalgte virksomheter i offentlig sektor.

Olsen avmystifiserer omstridt U5-gruppe

UiB-rektor Dag Rune Olsen forteller gjerne hva de skal snakke om, men når toppene for «de fem gamle universitetene» i Norge møtes i Trondheim, er det bak lukkede dører.