Ny instituttstruktur:

Slaget står om selvstendighet

GJØVIK: De tre avdelingene ved NTNU i Gjøvik deler det samme sterke ønsket som fagmiljøene i Ålesund: Å få være selvstendige institutter som ledes fra egen campus.
Utfordring. TØL-dekan Torbjørn Skogsrød ved NTNU i Gjøvik mener lokal ledelse er nødvendig, og at faggrupper på nivå 4 underlagt institutt i Trondheim kan bli en utfordring.
- Her må det lages klare, grundige avtaler for hvordan det skal fungere i praksis, sier han.
(Foto: Sølvi W. Normannsen)

Utfordring. TØL-dekan Torbjørn Skogsrød ved NTNU i Gjøvik mener lokal ledelse er nødvendig, og at faggrupper på nivå 4 underlagt institutt i Trondheim kan bli en utfordring. - Her må det lages klare, grundige avtaler for hvordan det skal fungere i praksis, sier han. Foto: Sølvi W. Normannsen

Det har vært mange og lange og til dels tøffe diskusjoner, også på Gjøvik. Selv om de har endt opp med å foreslå ulike modeller står ett fast: Selvstendige institutt med stedlig ledelse.

UA har den siste tiden skrevet om det foreslåtte nye instituttet Infokom, der fagmiljø ved Gjøviks Avdeling for informasjonssikkerhet og medieteknikk og Institutt for telematikk på Gløshaugen ivrer etter å slå seg sammen. Begge miljøene argumenterer for å ha instituttlederen plassert på sin campus.

LES MER: Enige om å slå seg sammen, uenige om hvem som skal ha instituttlederen

LES MER: Avdelingene på Gjøvik ender trolig opp med ulike modeller


LES MER: Mener ledelsen sier én ting, men foretar seg noe annet

Også i Ålesund er det uro over at man skal ende med at makt og beslutningsmyndighet blir flagget ut, og at man der ender med faggrupper på nivå 4 underlagt institutter i Trondheim.

LES MER: «Vi kan ikke hente folk fra Trondheim når det skal tas kjappe beslutninger her nede»

LES MER: Tillitsvalgte i Ålesund er lei av at de ikke blir hørt

LES MER: Sunnmøringer skriver brev for å støtte NTNU i Ålesund

Kartforslaget fra viserektor Jørn Wroldsen over faglig organisering ved NTNU i Gjøvik inneholder minst tre, eventuelt fire bokser, med hvert sitt selvstendige institutt ledet herfra og underlagt fakultetene i Trondheim.

Avdeling TØL blir nær halvert

Ett av dem er Institutt for vareproduksjon, teknologi og ledelse, som kommer i stedet for dagens Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse (TØL). Det er her diskusjonene har vært tøffest i Gjøvik.  På hjørnekontoret i tredje etasje i det røde og svarte B-bygget sitter TØL-dekan Torbjørn Skogsrød, med litt blandede følelser.

Avdelingen ønsket å fortsette som ett samlet fagmiljø, med unntak av utskilte matematikere, med samlet ledelse i ett institutt under Fakultet for ingeniørvitenskap (A). Slik blir det trolig ikke.

Skogsrød sier prosessen har vært god. Det har vært god involvering. Diskusjonene har vært lange. Alle er blitt hørt, uten at alle dermed har fått det som de vil. Han er veldig fornøyd med fusjonen. Å være en del av NTNU betyr en kjempemulighet for Gjøvik.

Men:

Utfordringen er at avdelingen han leder, som jobber svært tverrfaglig, splittes kraftig opp og blir betydelig redusert. De er rundt 75 ansatte nå, og går forslaget igjennom blir de rundt 50 tilbake. Det er folk fra maskin, bygg og geomatikk, samt noen kjemikere og fysikere.

Var størst – kan bli minst

- Tverrfagligheten har vært vår store styrke, men det er ikke nødvendigvis sånn at vi vil ha det akkurat sånn som det har vært. Vi var den største avdelingen på Gjøvik. Når vi blir delt blir, vi mindre og vår evne til å adressere tverrfaglige problemer i næringslivet blir svekket, mener Skogsrød.

På den annen side, sier han at endringen vil gi en bedre faglig integrering.

Også dekan Ingvald Strømmen støttet modellen som avdelingen selv ville ha. Viserektor Jørn Wroldsen innstilte på en variant tilnærmet den de selv ønsket.  

Forslaget er at seksjonene for økonomi og ledelse, elektro og realfag blir faggrupper under henholdsvis Fakultet for økonomi (G) og Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (C).  Seksjonene for bygg og for maskin foreslås lagt under Fakultet for ingeniørvitenskap (A).

Skogsrød mener lokal ledelse er nødvendig, og at faggrupper på nivå 4 underlagt institutt i Trondheim kan bli en utfordring.

- Her må det lages klare, grundige avtaler for hvordan det skal fungere i praksis, sier han.

Må stole på at valgene er riktige

- Det er viktig at største delen av TØL ser ut til å bli organisert som et institutt. Nå må vi stole på at de rette valgene blir gjort. Prosessen har vært god, så spørs det hva styret sier. Vi har hatt gode diskusjoner med alle involverte fakultet, sier dekanen.

Blant økonomene ville noen helst skilles ut i et eget institutt, men fikk beskjed om at de var altfor få. Flertallet ved avdelingen ønsket å høre til under Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi.  Slik ble det også i viserektor Jørn Wroldsens forslag til NTNUs styre, men altså mindre samlet enn Skogsrød ønsket seg.

Helsefagene holdes samlet

Et steinkast unna Skogsrød, i den rosafargede H-bygningen ligger Heidi Vifladts dekankontor inne i en gulmalt gang. Dekanen ved Avdeling for Helse, omsorg og sykepleie (HOS) har rundt 115 ansatte under seg, og 1 200 studenter. I motsetning til Skogsrød, fikk dekanen viserektor Wroldsen med på den modellen hun og hennes avdeling mener er best: Den sikrer drift og klar ledelse ved at avdelingen organiseres som et samlet institutt med egen instituttleder på Gjøvik.

- Får vi dette gjennom, ser jeg uansett på det som en overgangsløsning. Vi synes det er vanskelig å vedta en endelig instituttstruktur før vi kjenner hverandre. Derfor spiller vi inn at vi vil være selvstendige, men at vi er  være åpne for at dette ikke trenger være en varig løsning.

Fakultet for medisin og helsevitenskap (E) har innstilt annerledes, med en inndeling som betyr at HOS splittes. DMF sier i sitt forslag at de ønsker minst mulig endring, men i realiteten betyr deres forslag store endringer for HOS på Gjøvik.

- Den varianten betyr også at det kan bli vanskeligere å endre igjen senere, sier Vifladt,

Avgjørende med stedlig leder

Helsedekanen understreker at det for henne er avgjørende at man får en instituttleder på Gjøvik som sitter i dekanens ledergruppe.

-Vi har presisert betydningen av at den som representerer Gjøvik må være til stede og få eierskap til beslutninger som fattes og strategier som legges.

Uten det, vil man bare fortsette som før.

- Da mister vi linken til Trondheim og da forsvinner det som skal skape positive synergier, sier Heidi Vifladt.

Uro for mindre administrative ressurser

En utfordring, som både Torbjørn Skogsrød og andre ledere og ansatte i Gjøvik ser komme, er trangere økonomiske tider, som følge av oppdeling og færre studenter. Flere mener også at den sentrale fellesadministrasjonen bør brytes opp, og administrative ressurser overføres fakulteter og institutter som har et stort, udekket behov for det. Helsedekan Heidi Vifladt sier det er klare forventninger blant dekanene om at større andel felles administrative midler skal fordeles ut i avdelingene.

Torbjørn Skogsrød sier TØL har hatt rasjonell, god drift og klart seg godt økonomisk.

- Når vi deles opp, vet vi at det blir vanskeligere. Vi blir små og det blir vanskeligere å være like effektive i forhold til drift av utdanningene. Det kommer ikke mer penger til Gjøvik, så vi får utfordringer med blant annet investeringer i laboratoriene.

TØLs dekan sier at NTNU er en organisasjon som stiller store krav til forskning og utdanning. Kvalitetssikring og dokumentasjonskrav økes betydelig.

- Skal vil klare det som kreves av oss, må vi styrke administrasjonen på instituttene. Når vi blir mindre, blir det utfordrende, sier han.

Ta markedsandeler, øke kvalitet, styrke samarbeid

Utfordringene står i kø, men Torbjørn Skogsrød forsikrer at han er optimist i forhold til det som nå skjer. Avdelingen har hatt framgang på forskningssiden og i studiepoengproduksjon over flere år. På mange måter var de kommet til en grense for hva de kan få til alene, og så åpnet muligheten med NTNU seg.

- Det ligger fantastiske muligheter i det vi holder på med nå, sier han.

De skal ta større markedsandeler, øke kvaliteten på utdanningen og styrke samarbeidet med næringslivet.

- Vi har vært få her, men nå har vi fått mange nye venner i Trondheim. Vi merker også en forsterket interesse fra næringslivet som følge av at vi nå er en del av NTNU.

Heidi Vifladt forteller om stor tro på at man er på vei mot noe som styrker Gjøvik.

- Vi ser mye potensiale for forbedring. Prosessen har vært bevisstgjørende. Vi har snudd mange steiner og sett både styrker, svakheter og muligheter, sier dekanen ved Avdeling for helse, omsorg og sykepleie.

Det er viktig at største delen av TØL ser ut til å bli organisert som et institutt. Nå må vi stole på at de rette valgene blir gjort.

Torbjørn Skogsrød, dekan
Eierskap. Helsedekan Heidi Vifladt understreker at det for henne er avgjørende at man får en instituttleder på Gjøvik som sitter i dekanens ledergruppe.
- Vi har presisert betydningen av at den som representerer Gjøvik må være til stede og få eierskap til beslutninger som fattes og strategier som legges her, sier hun.
(Foto: Sølvi W. Normannsen)

Eierskap. Helsedekan Heidi Vifladt understreker at det for henne er avgjørende at man får en instituttleder på Gjøvik som sitter i dekanens ledergruppe. - Vi har presisert betydningen av at den som representerer Gjøvik må være til stede og få eierskap til beslutninger som fattes og strategier som legges her, sier hun. Foto: Sølvi W. Normannsen

Institutter. Kartforslaget fra viserektor Jørn Wroldsen over faglig organisering ved NTNU i Gjøvik inneholder minst tre, eventuelt fire bokser, med hvert sitt selvstendige institutt ledet herfra.

Institutter. Kartforslaget fra viserektor Jørn Wroldsen over faglig organisering ved NTNU i Gjøvik inneholder minst tre, eventuelt fire bokser, med hvert sitt selvstendige institutt ledet herfra.

Relaterte artikler

Ny instituttstruktur:

Mener ledelsen sier én ting, og foretar seg noe annet

NTNU i Gjøvik anbefaler å ha instituttleder i Gjøvik. Det får fagmiljøet på Gløshaugen til å reagere.

Tips oss
Send oss en mail på
tips@universitetsavisa.no

Ny instituttstruktur

Enige om å slå seg sammen, uenige om hvem som skal ha instituttlederen

GJØVIK: NisLab på Gjøvik og Institutt for telematikk på Gløshaugen vil gjerne slå seg sammen til et nytt Institutt med kortnavnet Infokom. Der stopper enigheten, fordi begge vil ha instituttlederen på sin campus.

Ny instituttstruktur:

Avdelingene på Gjøvik ender trolig opp med ulike modeller

Teknologene, økonomene og helsefag-ansatte vil helst fortsette som samlede institutter under ett fakultet. Informatikerne vil dele seg i to institutt og tre faggrupper på to ulike fakultet.

Ansatte frykter at Ålesund blir en filial av Trondheim

- En degradering av dimensjoner hvis Ålesund ikke får egne institutter.

Tillitsvalgte er lei av å snakke til veggen

- For oss i Ålesund er det grunnleggende viktig med stedlig ledelse, sier Gunnhild N. Furnes og Terje Tvedt

Sunnmøringer skriver brev til Bovim

Kommunene på Sunnmøre mobiliserer for at NTNU i Ålesund skal ha stedlig ledelse med egne institutter.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

NTL vil hindre at det blir noe av foretaksmodellen

- Vi sier klart nei til å gå fra forskning til faktura og vil ikke flytte makta fra politikere til styrene, sier Kjersti Barsok i NTL.

Gir gratis allergitest til studenter

At eksamensperioden og pollensesongen kommer samtidig, skaper hvert år problemer for allergiske studenter. I år får mange tilbud om gratis allergitest ved sitt campus.

Tøft i åpne landskap:

Fortvilte NTNU-ansatte i Brennpunkt-dokumentar

-  Vi har møtt mange fortvilte ansatte, sier programskaper Synnøve Bakke som står bak onsdagens Brennpunkt om kontor på NRK 1.

Kina-besøket:

- Ja, Kina er et totalitært samfunn

Shanghai: - Sensur av våre forskere er en absolutt grense, sier Gunnar Bovim. NTNUs rektor har bestemt seg for hvor grensa går for hva han tåler av innblanding fra kinesisk side før han trekker NTNU ut av landet.