Anbefaler at Gjøvik og Ålesund får beholde lokale institutter

Rektor anbefaler NTNUs styre å la de tidligere høgskolene i Gjøvik og Ålesund få beholde lokale institutter med egne ledere når NTNU skal omorganiseres fra årsskiftet.
Tar mange hensyn. Rektor Gunnar Bovim har avgitt sin innstilling til den store styresaken om instituttstruktur. Her under styremøtet om fakultetsstruktur i februar.
(Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Tar mange hensyn. Rektor Gunnar Bovim har avgitt sin innstilling til den store styresaken om instituttstruktur. Her under styremøtet om fakultetsstruktur i februar. Foto: KRISTOFFER FURBERG

Saken avgjøres på styremøtet neste torsdag 16. juni.

I sin 14 sider lange innstilling til styret foreslår rektor en inndeling i tre institutter ved campus Gjøvik:

- Institutt  for vareproduksjon og byggteknologi (vil inngå i det nye Fakultet for ingeniørvitenskap).

- Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi (Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk).

- Institutt for helsevitenskap (Fakultet for medisin og helsevitenskap).

For Ålesunds del innebærer forslaget at det opprettes fem institutter:

- Institutt for maritime operasjoner (del av Fakultet for ingeniørvitenskap).

- Institutt for helsevitenskap (Fakultet for medisin og helsevitenskap)

- Instutt for internasjonal business (Fakultet for økonomi)

- Instutt for biologiske fag (Fakultet for naturvitenskap)

- Institutt for IKT og realfag (Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk)


Fem faggrupper på nivå 4

I en melding lagt ut på Innsida heter det at strukturen ikke er så ulik de nåværende organisasjonskartene ved de tidligere høgskolene. De er nå inndelt i henholdsvis tre (Gjøvik) og fem (Ålesund) avdelinger.

Ved NTNU i Gjøvik finnes det også fem andre, mindre fagmiljøer som ikke får noen naturlig plass i de nye instituttene. Disse miljøene blir sannsynligvis organisert som faggrupper innunder institutter som blir ledet fra Trondheim.

Det har vært sterkt engasjement fra fagmiljøene på alle tre campus i denne saken. Ved satelittene har det vært uttalt frykt for å ende opp med avdelinger på nivå 4. UA har skrevet flere saker der fakultetene i Trondheim og satelitt-campusene har ulike syn.

LES MER:

Ny instituttstruktur

Enige om å slå seg sammen, uenige om hvem som skal ha instituttlederen

GJØVIK: NisLab på Gjøvik og Institutt for telematikk på Gløshaugen vil gjerne slå seg sammen til et nytt Institutt med kortnavnet Infokom. Der stopper enigheten, fordi begge vil ha instituttlederen på sin campus.


LES MER:

Ny instituttstruktur:

“En visedekan er det samme som en konge uten land”

Det medisinske fakultet i Trondheim ønsker minst mulig endringer, men går for en løsning som vil skape store omveltninger ved helsefagene i Gjøvik og Ålesund.


LES MER:

Ny instituttstruktur:

Mener ledelsen sier én ting, og foretar seg noe annet

NTNU i Gjøvik anbefaler å ha instituttleder i Gjøvik. Det får fagmiljøet på Gløshaugen til å reagere.

Tips oss
Send oss en mail på
tips@universitetsavisa.no

LES MER:

Ansatte frykter at Ålesund blir en filial av Trondheim

- En degradering av dimensjoner hvis Ålesund ikke får egne institutter.


LES MER:

Ny instituttstruktur:

Slaget står om selvstendighet

GJØVIK: De tre avdelingene ved NTNU i Gjøvik deler det samme sterke ønsket som fagmiljøene i Ålesund: Å få være selvstendige institutter som ledes fra egen campus.


Tar geografiske hensyn


Tidligere har NTNUs styre sagt at faglig tilhørighet bør være et styrende prinsipp når instituttstrukturen skal fastsettes. I sitt forslag har rektor i tillegg lagt vekt på geografiske hensyn. Han peker på at det er 40 mil mellom de tre byene og at de lokale forholdene er forskjellige.

Innsida skriver at for eksempel har de to foreslåtte instituttene for helsevitenskap tett kontakt med henholdsvis Sykehuset Innlandet Gjøvik og Ålesund sjukehus, mens Det medisinske fakultet ved gamle NTNU opererer nesten sømløst med St. Olavs hospital i Trondheim. Med egne institutter på campusene i Gjøvik og Ålesund beholder man lokal beslutningskraft, og kan ivareta kontakten både med lokalt arbeids- og samfunnsliv, samt med fakultetsledelsen i Trondheim.

Større endringer i Trondheim

Hvis styret sier ja til rektors forslag gir det en pekepinn om at instituttene i nye NTNU vil sprike i størrelse. Organisasjonskartet i Trondheim, som skal behandles i styret 25. august, vil trolig også ende med en såkalt asymmetrisk struktur. I Trondheim ligger det an til full integrasjon og samlokalisering mellom fagmiljøene ved gamle NTNU og den tidligere Høgskolen i Sør-Trøndelag. 

Endelig navnsetting på alle institutter i det omorganiserte universitetet kommer også opp til avgjørelse på styremøtet 25. august.

Tips oss
Send oss en mail på
tips@universitetsavisa.no
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Professor sparket etter varsler om trakassering

En professor ved Kunsthøgskolen i Oslo er avskjediget etter en rekke varsler om seksuell trakassering mot studenter.

Bott-samarbeidet:

Samtlige universiteter har sagt ja

Nå har samtlige universiteter i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim (Bott) sagt ja til å inngå samarbeid med Direktoratet for Økonomistyring.

Starter studentutveksling med Kina

Mandag og tirsdag denne uka var en gruppe forskere fra CSRC i Beijing på besøk ved NTNU. Leder for fremragende forskningssentre på norsk og kinesisk side leter etter prosjekter å samarbeide om.

U5-møtet:

- Hensikten er ikke å stå enige utad

NTNU-rektor Gunnar Bovim avviser at U5-toppene avgjør viktige saker på kammerset.