- De tillitsvalgte skal få medvirke

De tillitsvalgte vil få god anledning til å påvirke den nye administrative modellen, lover organisasjonsdirektør Ida Munkeby.
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby lover at tillitsvalgte vil få god innflytelse i arbeidet med ny administrativ organisering. 
    
      (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby lover at tillitsvalgte vil få god innflytelse i arbeidet med ny administrativ organisering.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

I et notat til NTNUs styre gjør rektor rede for sitt syn på hvordan universitetet bør administreres i framtida. Som UA skriver sliter tillitsvalgte med å få øye på egen innflytelse i notatet. Organisasjonsdirektøren forsikrer altså om at de tillitsvalgtes synspunkter vil bli behørig tatt hensyn til i det videre arbeidet.

Tydeligere skille mellom nivåer

Styrenotatet har fått tittelen ”NTNUs administrative organisering - Første behandling”. Andre behandling er ventet i første styremøte etter sommeren.

Her gjøres det rede for den nye administrative modellen for NTNU. Et hovedgrep er at vesentlige deler av det som i dag inngår i rektors stab flyttes ut i avdelinger på nivå 2 og/eller 3, mens et mindre antall medarbeidere beholdes på nivå 1, altså i rektors nære omgivelser.

Kutter staben

Et tydeligere skille mellom strategisk nivå og drift/forvaltning er hovedbegrunnelsen for at det som går under navnet rektors stab nå nedskaleres vesentlig. Antall medarbeidere er i dag på om lag 60. Disse skal reduseres til 15, ifølge notatet til styret. Munkeby antyder et sted mellom 20 og 30.

- Akkurat det antallet er litt "tenk på et tall". Vårt hovedanliggende her er å styrke strategisk arbeid i hele NTNU, sier Munkeby.

- Det utføres i dag en del oppgaver i stab som like gjerne kunne vært utført i avdelingene. Det er ikke snakk om skarpe skiller, heller glidende overganger, fortsetter hun.

- Børresen-utvalget peker på blant annet dette. Går ikke utvalget langt nok?

- På enkelte punkter foreslår vi å ta den litt lenger, svarer organisasjonsdirektøren.

Dobbeltarbeid

Staben skal hovedsakelig drive med strategi og koordinering, mens avdelingene skal forestå drift og forvaltning.

- Samtidig gjøres det i dag, og vil også i fremtiden pågå viktig strategiarbeid i avdelingene, sier Munkeby, og fortsetter:

- Så foregår det også en del dobbeltarbeid i administrasjonen.

- Hva tenker du på?

-  Det går spesielt på at det er grunnlag for mer effektiv arbeidsdeling mellom nivå 1 og 2/3. To nærliggende eksempler, som blant annet har kommet frem i administrativt lederforum, er eksamensgjennomføring og rekruttering.

Blir forhandlinger med fagforeningene

- Tillitsvalgte UA har vært i kontakt med kommenterer at man ikke har sett så mye til egne uttalelser i tilrådingen som legges fram for styret denne uka. Neste tilråding kommer i augustmøtet. Kan du love at dette blir bedre da?

- Jeg kan love at tillitsvalgtes synspunkter vil bli tatt behørig hensyn til. Det kommer ikke nødvendigvis fram i noen av tilrådingene. Vi er opptatt av å gi gode innspill med hensyn til hvilke saker styret bør ta stilling til, og hva det er tilrådelig at overlates rektor å iverksette. Denne iverksettelsen vil rektor gjøre etter forhandlinger med fagforeningene, sier Munkeby.

Dette vil særlig gjelde for inndeling av avdelinger, som organisering av seksjoner, grupper, team.

Uro i Ålesund og Gjøvik

Det er en viss uro i ”satellittene” i Ålesund og Gjøvik, om at man kanskje ikke får godt nok selvstyre i den nye styringsmodellen. Særlig gjelder dette om ansatte der vil få en sjef på stedet å forholde seg til.

Organisasjonsdirektøren uttrykker forståelse for denne uroen. Hun tror det faktum at man får flere instituttledere lokalt vil møte mye av disse bekymringene.

Samtidig minner hun om at målet er å få på plass én organisasjonsmodell for hele NTNU.

LES OGSÅ: Børresen-utvalgets tredje rapport ut på høring
LES OGSÅ: Rapporten (pdf)
LES OGSÅ: Fusjonsgruppas rapport (pdf)

Kryssende hensyn

- Her er det altså kryssende hensyn å ta – enhetlig organisasjon versus behovet for lokal medbestemmelse i Ålesund og Gjøvik. Hvordan kommer denne avveiningen til å bli?

- Jeg tenker at vi må få til begge deler. At man får viserektor på campus, er viktig for lokal innflytelse. Vi jobber aktivt med å utforme stillingsinstruksene deres: Viserektor vil til en viss grad være rektors stedfortreder med en viktig koordinerende rolle men uten linjeansvar. sier Munkeby.

Hun minner også om at det er vedtatt å opprette såkalte campusråd. Disse vil bestå av viserektor, instituttledere, samt representanter for ansatte og studenter.

LES OGSÅ: Ny modell skiller strategi og drift
LES OGSÅ Ansatte i Ålesund usikre på om det er bruk for dem

11 avdelinger

I henhold til forslaget organiseres NTNUs sentrale administrasjon i følgende avdelinger:

 • Rektors stab (15 personer)
 • Avdeling for utdanningskvalitet
 • Avdeling for studieadministrasjon
 • Avdeling for HR-tjenester
 • Avdeling for kommunikasjon
 • Avdeling for dokumentforvaltning
 • Avdeling for IKT-tjenester
 • Avdeling for virksomhetsstyring
 • Avdeling for fellestjenester økonomi
 • Avdeling for campusservice
 • Avdeling for eiendom
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Professor ved UiB tiltalt for å ha levert falske reiseregninger

En professor ved Universitetet i Bergen er tiltalt for grovt bedrageri.

Rekordlav flytende rente hos Lånekassen

Fra 1. september vil den flytende renta på studielån ligge på 1,539 prosent. Så lav har den aldri vært før.

Digital fotoautomat skal opprettholde smittevern på campus

En nettbasert løsning skal hindre kø blant studenter og ansatte som trenger adgangskort til semesterstart.

Ytring:

Kan vi gjøre Norges framtid til NTNUs sommervisjon?

NTNU-tankesmien bør ikke bare studere virkeligheter, men få nye virkeligheter til å oppstå, skriver Arne B. Johansen.