Rektor vil kutte lønnsbudsjettet til administrasjonen med sju prosent

Antallet årsverk i administrasjonen går ikke ned. Derfor foreslår NTNU-ledelsen å kutte 110 millioner kroner over kortere tid enn tidligere vedtatt.
Rektor vil spare 110 mill. de neste to årene ved naturlig avgang og omplassering.  
    
      (Foto: Istockphoto)

Rektor vil spare 110 mill. de neste to årene ved naturlig avgang og omplassering.   Foto: Istockphoto

Saken skal opp til behandling på styremøtet 25. august.

NTNU-styret har tidligere vedtatt at de administrative utgiftene skal ned med fem prosent på kort sikt og ytterligere fem prosent over tre år. Til sammen utgjør innsparingene 110 millioner kroner.

Nå ønsker rektor å få styret med på å kutte dette beløpet over kortere tid: 80 millioner i 2017 og 30 millioner i 2018. Dette vil innebære kutt i lønnsbudsjettet til administrasjonen med henholdsvis sju prosent og tre prosent.

Det er NTNUs intranett «Innsida» som skriver at dette blir tema på styremøtet i uka som kommer. Papirene som omhandler dette punktet er i skrivende stund ikke lagt ut offentlig.

LES OGSÅ: 2500 ansatte blir berørt av omorganisering

LES OGSÅ: NTL: - Vi får det ikke til å henge sammen

Garanti mot oppsigelser

Årsakene til at ledelsen ønsker å ta en større andel av innsparingene i 2017, er som følger:

- Antallet administrative årsverk har så langt ikke blitt færre.

- Utviklinga i norsk økonomi kan føre til færre bevilgninger over statsbudsjettet.

- Det er hensiktsmessig å gjøre dette samtidig med organisasjonsendringene i kjølvannet av fusjonen.

NTNU har gitt fagforeningene en garanti mot oppsigelser fram til sommeren 2017. Tidligere har utgangspunktet vært at det skal være mulig å spare inn 110 millioner ved naturlig avgang og intern omplassering.

LES OGSÅ: Bovim underskrev på de ansattes trygghet

LES OGSÅ: - Trykket på administrativt ansatte blir for høyt

Administrasjonen må krympe - varig

Ifølge «Innsida» står det i saksframlegget til NTNU-styret at «…man må regne med at omstillingen vil fortsette også etter 2018, fordi Kunnskapsdepartementet har signalisert at deres krav om ‘avbyråkratisering’ vil bli en fast forutsetning for bevilgningene til universitetene i kommende år. Konsekvensen blir at administrasjonen må krympes permanent til et lavere nivå, og at oppgaver enten må løses smartere enn før med færre årsverk, eller fjernes.»

Rektor fastholder at målet fortsatt er at nedskjæringene ikke skal føre til dårligere kvalitet i de administrative tjenestene.

Omorganisering og kutt hos fakultetene skal gjøre det mulig å kutte i de administrative utgiftene:

* Fire administrasjoner slåes sammen. Da kan man kutte i dublerte stillinger.

* Stordriftsfordeler ved at antallet avdelinger blir færre.

* Forenkling, standardisering og digitalisering vil effektivisere og forbedre arbeidsprosessene.  

Fakultene må spare inn 35 millioner kroner i 2017 (se faktaboks) og Fellesadministrasjonen 45 millioner kroner i 2017.

LES OGSÅ: Tillitsvalgte reagerer på styreleders syn på kutt

Fakultetene må kutte 35 millioner kroner i 2017

De åtte fakultetetene, samt Vitenskapsmuséet, må til sammen kutte 35 millioner i administrative utgifter i 2017. (Fellesadministrasjonen må spare inn 45 millioner kroner. Hvordan dette skal gjøres, ønsker rektor å komme tilbake til. Antakelig vil reduserte utgifter til IKT- og driftsutgifter føre til innsparte midler på 10 millioner).

Slik må fakultene og VM skjære ned på de administrative utgiftene i 2017. At noen må kutte mer enn andre, forklares med at fakultetene i ulik grad blir berørt av fusjonen):

 • Fakultet for arkitektur og design: 0,49mill.
 • Det humanistiske fakultet: 1,44 mill.
 • Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk: 4,98 mill.
 • Fakultet for ingeniørvitenskap: 5,38 mill.
 • Fakultet for medisin og helsevitenskap: 11,06 mill.
 • Fakultet for naturvitenskap: 1,73 mill.
 • Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap: 7,61 mill.
 • Fakultet for økonomi: 1,77 mill.
 • Vitenskapsmuséet: 0,5 mill.
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Det er 70 år siden Sintef ble etablert i Trondheim

Forskningsinstituttet ble etablert for å utføre oppdragsforskning og har siden starten hatt et tett samarbeid med NTH, og etter hvert NTNU.

Gjesteskribenten:

Feilslått politikk for god lærerutdanning

Grunnskolelærerutdanningen er under press som følge av nye krav fra politikerne. Regjeringens politikk er en trussel mot kvalitet i lærerutdanning.

- Asheim hopper på et tog i fart

Henrik Asheim blir tatt vel imot i UH-sektoren etter utnevnelsen som ny minister for forskning og høyere utdanning.

Da Iselin Nybøs etterfølger sang ut

Henrik Asheim overtar Iselin Nybøs statsrådpost. For tre år siden vikarierte Asheim som kunnskapsminister. Da sang han ut mot en NTNU-forsker.