NTNUs organisasjonsdirektør:

”Ikke like stolt av alt i prosessen”

- Jeg står med rak rygg. Samtidig erkjenner jeg at det er ting vi kunne gjort bedre, sier NTNUs organisasjonsdirektør Ida Munkeby etter til dels flengende kritikk fra tillitsvalgte.
Rak rygg. Ida Munkeby sier det går fort, enkelte ganger for fort. Samtidig har man et krav om framdrift slik at man kommer i mål og kan starte på neste fase.
- Helt ærlig. Det er krevende. Men samtidig, av hensyn til arbeidsmiljø er det også uheldig å la slike prosesser trekke i langdrag, sier hun. 
    
      (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Rak rygg. Ida Munkeby sier det går fort, enkelte ganger for fort. Samtidig har man et krav om framdrift slik at man kommer i mål og kan starte på neste fase. - Helt ærlig. Det er krevende. Men samtidig, av hensyn til arbeidsmiljø er det også uheldig å la slike prosesser trekke i langdrag, sier hun.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

Utsagnet kommer etter UAs artikkel  om de mange innvendingene tillitsmannsapparatet ved NTNU har til måten løpet med nye bemanningsplaner er kjørt på i høst. Hovedinnvendingen fra svært mange lokale samarbeidsutvalg (Losam) er at planene er laget uten reell medvirkning.

Hører på kritikken

- Jeg hører kritikken, sier Ida Munkeby.

Hun åpner med å si at det er viktig å understreke at man nå kjører en svær og krevende prosess, og at gjennomføringen skjer i høyt tempo. Det fantes heller ingen oppskrift på hvordan man skulle gjøre det før man startet.

- Vi har lagt vekt på å øke hyppigheten av møter i Losam, nettopp for å kunne kna og bearbeide ting bedre. Eksempelvis er saker delt opp slik at de er fremmet i et første møte, men behandlet videre i neste møte. Vi vet at det flere steder er gjort godt arbeid i forbindelse med å sikre medvirkning og medbestemmelse i prosessene, og at dialogen har vært god. Her har mange gjort en kjempejobb. Så har vi også registrert negative tilbakemeldinger.

- Det er krevende å være tillitsvalgt i den fasen vi er i nå. Presset er stort. Jeg har stor respekt for måten de håndterer jobben sin på, sier hun.

NTNUs organisasjonsdirektør sier det går fort, enkelte ganger for fort. Samtidig har man et krav om framdrift slik at man kommer i mål og kan starte på neste fase.

- Helt ærlig. Det er krevende. Men samtidig, av hensyn til arbeidsmiljø er det også uheldig å la slike prosesser trekke i langdrag. Folk vil gjerne komme videre.

Psykososial beredskap

Regjeringens effektiviseringskrav på 110 millioner kroner som NTNU nå skal gjennomføre, byr på store utfordringer, ikke minst fordi universitetet står midt i en stor fusjon. I alt skal det trekkes 58 årsverk ved de ni fakultetene. 44 årsverk skal fjernes ved fellesadministrasjonene i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. I tillegg kommer bibliotek og IT-avdelinger, slik at de totale kuttet blir opp rundt 115 årsverk.1. desember blir det klart hvem av de administrativt ansatte som ikke er innplassert i nye stillinger. Munkeby forteller at man også er opptatt av å ha en psykososial beredskap for disse.

- Vi snakker om enkeltindivider, som alle kan komme til å oppleve dette svært ulikt. Noen ser nye muligheter, for andre kan det bety dyp, personlig krise. Vi bruker mye tid på å se dette risikobildet også.

Drøfting uten underlag

I et ekstraordinært møte i NTNUs sentrale samarbeidsutvalg (Sesam) mandag, hadde tjenestemannsorganisasjonene alvorlige innvendinger mot måten ledelsen ved universitetet har kjørt prosessen på.  Bemanningsplan-saken stod øverst på dagsorden, men tillitsvalgte reagerte på at drøftingen skulle skje uten at det forelå eneste referat fra møtene i de i alt 17 lokale samarbeidsutvalgene. Kritikken var tøff (se fakta).

- Forstår du at tillitsvalgte mener strikken er tøyd for langt?

- Jeg har veldig stor forståelse for at dette er krevende for tillitsvalgte. I Sesam skjer diskusjoner på overordnet nivå, etter gjeldende prinsipper og retningslinjer. Det kan være krevende om man ikke har innsikt i detaljene, men jeg har ikke noe klart bilde av hvorfor referatene fra Losam ikke var lagt fram, sier Munkeby, som selv ikke deltok på mandagens møte.

Skal finregne i Ålesund

- Vi har mottatt alle planene, gått gjennom dem, kontrollert beregningsgrunnlag og om de har svart på oppdraget. Det gjøres en ekstra utsjekk i Ålesund, der det er forskjellige oppfatninger om hvor store kuttene skal være. Dette må vi finregne på.

UA har tidligere skrevet at avtroppende viserektor Marianne Synnes og de tillitsvalgte står langt fra hverandre i Ålesund.

Om det er behov for å bremse prosessen der, sier Munkeby:

- Viserektor i Ålesund har gjennomført arbeidet i tråd med de retningslinjene som er lagt. I Ålesund, som ved de andre delene av organisasjonen, er det behov for justeringer og endelige beregninger i siste fase. Trond Singsaas skal bistå med dette.

Innrømmer eksempler på brudd

- Hvordan kan du, som organisasjonsdirektør ved landets største universitet, være bekjent av å ha kjørt en prosess som til dels bryter med avtaleverket i arbeidslivet?

- Omstillingsarbeidet foregår – i all hovedsak – i tråd med de avtalene som er forhandlet frem og som gjelder. Det er mange som har gjort og gjør en kjempejobb i prosessene vi er inne i. Så skal jeg være ærlig og si, at det også finnes eksempler på brudd, at jeg ikke er stolt av alt i denne prosessen. Det har skjedd at dokumenter ikke er kommet tidsnok. For å kunne ha en løpende, åpen dialog og prosess har det skjedd at svært krevende ting er blitt lagt rett på bordet. Årsaken ligger ikke i manglende vilje til å opptre i tråd med avtaler, men en krevende prosess med høy fart og kompleksitet.

- Til tross for dette, jeg opplever at samarbeidsklimaet er godt. Vi får også gode råd underveis fra de tillitsvalgte. Begge parter er bevisst sine roller, og at vi ivaretar ulike interesser. Men alle er genuint opptatt av å få et best mulig resultat.

Munkeby sier partene møtes i mange ulike forum, og at Arbeidsmiljøutvalget kommer med en felles uttalelse til styret i neste uke.

- Der peker vi på en del felles bekymringer, og gjør det veldig klart at disse ikke går over selv om den nye organisasjonen er på plass fra 1. januar 2017, sier NTNUs organisasjonsdirektør.

Jeg skal være veldig ærlig og si, og det finnes flere eksempler på brudd, at jeg ikke er stolt av alt i denne prosessen.

Presset øker på hardt pressede

Dette er noe av kritikken som ble reist i Sesam mandag:

 • -Utfordringer med effektiviseringskravet.
 • -Fra flere LOSAM-områder meldes det om at medbestemmelsene ikke har vært god nok.
 • -Planlagte kutt er ikke tilstrekkelig konsekvensvurdert.
 • -Kuttene framstår som kvalitetssenking med redusert servicenivå overfor vitenskapelig ansatte og studenter.
 • -I en periode framover vil det bli lagt et enda større press på gjenværende administrativt ansatte.
 • -Det advares mot et forsterket press på en allerede presset organisasjon.
 • -Tillitsvalgte oppfatter at det ikke har vært ført en tilstrekkelig åpen prosess på området studentrekruttering, og bad om at plassering av oppgaver på dette området utsettes.
 • - Spørsmål om det er tilstrekkelig fokus på opprettholdelse av servicenivået.
 • -Utfordringer med at oppgavene knyttet til godkjenning til utenlands utdanning legges ut til fakultetene.
 • -For Gjøvik og Ålesund er det bekymring for om det er tilstrekkelig bemanning til å løse oppgavene.
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Dette synes et knippe forelesere om den nye timeplanen ved NTNU

Flere forelesere uttrykker at de er glade for å få undervise på campus igjen til høsten. Men det er en dårlig idé å øke andelen kveldsundervisning, mener universitetslektor Ronny Kjelsberg.

NTNU vil kvitte seg med Kongsvoll vokterbolig

Mange ansatte og studenter har feriert eller brukt vokterboligen i faglig sammenheng. Nå vil NTNU avhende eiendommen.

- Vi må slutte å kjefte på hverandre

- Det er urettferdig å snakke om «studentene» som om alle norske studenter har sittet i Frognerparken, sier Henrik Asheim.

Flere institusjoner avlyser fadderarrangementer

Linjeforening ved NTNU kjører digital fadderuke ut denne uken etter mistanke om smitte. Fadderuken i ved Universitetet i Bergen (UiB) velger å droppe fadderarrangement på kveldstid.