Pålegges kutt på 16,5 prosent:

Frykter sparing struper Fakultet for økonomi allerede i fødselen

NTNUs nyeste fakultet er kritisk underbemannet allerede før det ser dagens lys. Det hevder tillitsvalgte, som ikke vil anerkjenne rektors bemanningsplan.
Advarer. Frøydis Søbstad og Arve Sletten er frustrert over forslaget til bemanningsplan, som de mener gir NTNUs nye økonomifakultetet uforsvarlig trange rammer. – Håpet nå er at styret ved NTNU setter foten ned og lemper på kravet om kostnadskutt, sier Arve Sletten. 
    
      (Foto: Sølvi W. Normannsen)

Advarer. Frøydis Søbstad og Arve Sletten er frustrert over forslaget til bemanningsplan, som de mener gir NTNUs nye økonomifakultetet uforsvarlig trange rammer. – Håpet nå er at styret ved NTNU setter foten ned og lemper på kravet om kostnadskutt, sier Arve Sletten.  Foto: Sølvi W. Normannsen

Frøydis Søbstad som representerer Parat og Arve Sletten, tillitsvalgt for Norsk Tjenestemannslag ved Handelshøyskolen i Trondheim, er opprørt. De mener rektors bemanningsplan får Handelshøyskolen til å framstå som sulteforet i forhold til sine konkurrenter.

- Det legges opp til en uforsvarlig lav bemanning ved NTNUs nye Fakultet for økonomi (ØK). Det er rett og slett ikke nok årsverk i planen til å gjøre en forsvarlig jobb i forhold til oppgavene administrativt ansatte skal utføre, mener de tillitsvalgte, som ikke vil anerkjenne den framlagte planen.

LES MER: Mener bemanningsplaner er laget uten reell medvirkning

Må kutte 16,5 prosent

Søbstad og Sletten reagerer på ledelsens oversikt over hvor kuttene kommer, som UA gjenga i forrige uke. I denne utgjør kuttene for ØK 7,1 prosent (3 årsverk), mens de tillitsvalgte påpeker at de reelle kuttene er 16,5 prosent (7 årsverk).

De mener ledelsen kommer skjevt ut allerede fra hoppkanten, fordi det beregnede bemanningsgrunnlaget for det nye fakultetet blir feil. ØK er det eneste fakultetet som ikke allerede har en administrasjon å bygge videre på.

Grunnlaget ledelsen har brukt er egentlig bare en summering av antall administrativt ansatte ved de fremtidige instituttene, og en anslått 20 prosent andel av administrasjonen av dagens SVT-fakultet.

Håper styret kan justere kursen

Administrative ressurser fra de tidligere høgskolenes del er ikke regnet med.

- Dette betyr at ØK blir underdimensjonert allerede før det opprettes, og før kuttene kommer, mener Sletten.

De sier at de så langt i prosessen har hatt følelsen av å argumentere mot en vegg. Nå håper de styret, som møtes tirsdag og onsdag denne uken, kan sette foten ned. Håpet er at de kan lempe på sparekravene, eller gjøre justeringer som gjør det hele mer gjennomførbart.

LES OGSÅ: Rektor vil kutte lønnsbudsjettet til administrasjonen med sju prosent
LES OGSÅ: Tillitsvalgte beskriver et pes uten like for å få bemanningsplanene på plass
LES OGSÅ: Slik skal innplasseringene foregå

Dramatisk og uforsvarlig

- Det er dramatisk, og atskillig verre enn ledelsen fremstiller. Vi trodde vi skulle tilføres ekstra ressurser fordi vi skal bygge opp et helt nytt fakultet. I stedet ribbes vi, sier Arve Sletten.

- Det er uforsvarlig at det blir så få hoder som skal i vareta ansatte og studenter. Vi ser at én 100 prosent stilling nå fylles med oppgaver tilsvarende flere stillinger andre steder. Det ligner rovdrift på folk, og kan medføre sykemeldinger, sier Frøydis Søbstad.

Lokalt samarbeidsutvalg ved Handelshøyskolen har levert en av de krasseste tilbakemeldingene på bemanningsplan-prosessen. I møtet 5. oktober slår de fast at den for ØKs del, vil føre til dårligere kvalitet og service på administrative tjenester. De fremmet også kritikk mot måten bemanningsplanen var utarbeidet på.

Var landets mest effektive utdanning

Handelshøyskolen i Trondheim ble for et par år siden kåret til landets mest effektive utdanning. Studentene trives godt, søkertallene er gode, og staben leverer god kvalitet på sine tjenester.

- Om følgen av rektors forslag blir at servicen faller, vil det fort ryktes blant studenter, og vi kan miste den statusen vi har, sier Søbstad.

Konkurransen er tøff, og økonomimiljøet i Trondheim skal hevde seg mot institusjoner som Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen og BI.

NHH har fire ganger så stor stab

35 årsverk i den nye ØK-administrasjonen er tenkt å serve drøyt 3 000 studenter. Til sammenligning har NHH 138 administrativt ansatte og 3 300 studenter. BI har 497 administrative og 14 000 heltidsstudenter.

- Det er klart vi ikke kan matche konkurrentenes ressursgrunnlag, men nå framstår vi som sulteforet. NTNU kan ikke forvente at vi kan vinne konkurransen om studentene eller bli fremragende med dette, mener Sletten.

- Jeg vil tro at dette heller ikke er gode signaler overfor Trondheims næringsliv, som er svært opptatt av innovasjon i samarbeid med et sterkt økonomimiljø, sier Søbstad.

Entusiasmen erstattet av oppgitthet

I likhet med nestleder Iver Johnsen i NTL, sier de to tillitsvalgte ved Handelshøyskolen, at entusiasmen folk tidligere har følt for å bygge det nye NTNU nå er erstattet av oppgitthet. Lufta gikk ut av ballongen da sparekravene ble vedtatt rett over sommeren.

Det er blitt sagt at man skal forene det beste fra de ulike kulturene når systemer skal samkjøres, men nå virker det som om erfaringer fra høgskolemiljøene ikke vektlegges, mener de.

- Tidligere HiST-tilsatte hadde tilganger og rettigheter som sørget for effektiv og rasjonell saksbehandling. Nå føler vi at mye av det vi har vært stolte av, blir erstattet av NTNUs gamle systemer, selv om de påviselig er mer tungvinte, sier hun.

Det er uforsvarlig at det blir så få hoder som skal i vareta ansatte og studenter. Vi ser at én 100 prosent stilling nå fylles med oppgaver tilsvarende flere stillinger andre steder.

Frøydis Søbstad
null
Relaterte artikler

70 stillinger står ubesatt på NTNU

I tillegg anslår personalsjefen at cirka 40 ansatte snart går av med pensjon.

Nå begynner innplassering av de adminstrativt ansatte

Innen 1. desember skal alle administrativt ansatte få brev om sine nye stillinger.

”Ikke like stolt av alt i prosessen”

- Jeg står med rak rygg. Samtidig erkjenner jeg at det er ting vi kunne gjort bedre, sier NTNUs organisasjonsdirektør Ida Munkeby etter til dels flengende kritikk fra tillitsvalgte.

"Nivået på NTNU vil falle et hakk ned"

Det lille som var av entusiasme har falt, og det vil bli tungt å drive omstillingene framover tror nestleder i NTL, Iver Johnsen.

Mener bemanningsplaner er laget uten reell medvirkning

Torsdag kommer rektors plan for hvordan NTNU skal kutte tallet på administrativt ansatte og spare 110 millioner kroner. En heseblesende prosess uten reell medvirkning, mener tillitsvalgte.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Dette synes et knippe forelesere om den nye timeplanen ved NTNU

Flere forelesere uttrykker at de er glade for å få undervise på campus igjen til høsten. Men det er en dårlig idé å øke andelen kveldsundervisning, mener universitetslektor Ronny Kjelsberg.

NTNU vil kvitte seg med Kongsvoll vokterbolig

Mange ansatte og studenter har feriert eller brukt vokterboligen i faglig sammenheng. Nå vil NTNU avhende eiendommen.

- Vi må slutte å kjefte på hverandre

- Det er urettferdig å snakke om «studentene» som om alle norske studenter har sittet i Frognerparken, sier Henrik Asheim.

Flere institusjoner avlyser fadderarrangementer

Linjeforening ved NTNU kjører digital fadderuke ut denne uken etter mistanke om smitte. Fadderuken i ved Universitetet i Bergen (UiB) velger å droppe fadderarrangement på kveldstid.