Uttalelser om kutt skaper forundring

- For lite penger til administrasjon gir dårligere forskning, sier statssekretær Bjørn Haugstad til en sektor som nå fusjonerer og kutter kostnader på samme tid.
– De universiteter eller høyskoler som underinvesterer i teknisk-administrativt ansatte, underleverer på forskning og utdanning, sier statssekretær Bjørn Haugstad i intervjuet med Forskerforum.  
        
            (Foto: Tore Oksholen)

– De universiteter eller høyskoler som underinvesterer i teknisk-administrativt ansatte, underleverer på forskning og utdanning, sier statssekretær Bjørn Haugstad i intervjuet med Forskerforum.   Foto: Tore Oksholen

– Man kan alltid i sånne sammenhenger gjøre mer, men vi mener vi gjør nok.

Det sier statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet til Forskerforum om innsatsen for de teknisk-administrativ ansatte i UH-sektoren. Over lang tid har tillitsvalgte beskrevet situasjonen som svært vanskelig fordi de er pålagt av regjeringen å kutte kostnader samtitig med at de fusjonerer.

Tekna-leder ved NTNU, Øystein Risa, stiller seg undrende til Haugstads uttalelse og mener han bagatelliserer problemet.

Bekymret for konsekvensene

Det ble satt av 175 millioner kroner i omstillingsstøtte til fusjonerende institusjoner i UH-sektoren i 2016, og signalet er at det blir samme sum neste år.

- Det er midler som skal bidra til å gjøre universitetene og høyskolene i stand til å gjøre den jobben de må gjøre, uten at de må trekke for mye på grunnbevilgningen, sier Haugstad.

- Tror han på det selv? undrer Risa.

- 175 millioner kroner smurt tynt utover sektoren. Vi trenger sårt alle omstillingskroner, men jeg synes det er en underlig uttalelse å si at de gjør nok. Våre medlemmer i Tekna er bekymret for konsekvesene av innsparingene, både på kort og lang sikt. Nye løsninger vil bli suboptimale med begrensede midler. Det har hele tiden vært klart at for å få en økt kvalitet ut av sammenslåingene i sektoren, var det behov for midler. Vi opplever det stikk motsatte nå, og Haugstad bagatelliserer utfordringen spesielt de administrativt ansatte står overfor.

Ledende universiteter investerer

Det var i forbindelse med en tale under 50-årsjubileet til Forskerforbundets forening for teknisk-administrativt ansatte (FFTA) Haugstad ble intervjuet av Forskerforum. Han sa da at han synes å se at internasjonalt ledende universiteter investerer ganske solid i teknisk-administrativt ansatte og systemer.

– De universiteter eller høyskoler som underinvesterer i teknisk-administrativt ansatte, underleverer på forskning og utdanning, sier statssekretæren i intervjuet.

Regjeringen innførte avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen i statlig sektor fra og med 1. januar 2015. NTNU skal spare opp 110 millioner kroner av lønnsbudsjettet.

Store belastninger

Styremedlem Nina Parmann i FFTA mener i likhet med Risa at regjeringens kutt rammer nettopp administrasjonen ved universiteter og høyskoler. Hun sier kombinasjonen av krav til effektivisering og fusjonsarbeid skaper store belastninger på teknisk-administrativt personal i institusjonene.

– Det er klart at det er det teknisk-administrative personalet som må bære støyten i omstillingene vi er inne i. Alle er interessert i å beholde kvaliteten, så da yter folk mer enn hva bra er. Vi hører en del historier om arbeidssituasjoner som går på helsen løs, og at folk opplever stor usikkerhet knyttet til arbeidsoppgavene sine, sier Parmann, som jobber ved Høgskolen i Bergen.

Hun forteller til Forskerforum at det ved HiB, som skal fusjonere med Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskulen i Sogn og Fjordane, er vanskelig å få ansatt administrativt personale i påvente av organisasjonsendringen. Tilbakemeldingene er at dette også er et stort problem ved NTNU.

LES OGSÅ: Stillingsstopp på NTNU
LES OGSÅ: Betaler driften sin selv - pålegges kutt likevel
LES OGSÅ: - Vi balanserer på kanten av hva som er forsvarlig
LES OGSÅ: - Frykten og uroen er ikke dempetUA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

George Soros’ universitet flytter fra Budapest til Wien

Central European University ble drevet ut av Ungarn, etter å ha vært utsatt for sterkt press fra myndightene over lengre tid.

UAs julekalender:

Ser du hvem dette er?

Dagens hint: I løpet av fem år har han blant annet vært viserektor, prorektor og dekan ved tre forskjellige institusjoner.

Skal bruke 4,8 millioner på nasjonal pilot om studenters psykiske helse

Helsedirektoratet drysser penger over StudyTrondheim for å få mer kunnskap om studenters livskvalitet og psykiske helse.