Overrasket over at regler tolkes ulikt

NTNU-ansatte med barn behandles ikke likt. Det overrasker Tor Grande, leder av NTNUs Utvalg for likestilling og mangfold.
Krevende. - Jeg vil gjerne ha det dokumentert at det virkelig er en slik variasjon, det overrasker meg i tilfelle. Samtidig, er det nok krevende for personalavdelingene rundt om å være helt klare på hva som er riktig praksis, sier Tor Grande, leder av NTNUs utvalg for likestilling og mangfold.
(Foto: Sølvi W. Normannsen)

Krevende. - Jeg vil gjerne ha det dokumentert at det virkelig er en slik variasjon, det overrasker meg i tilfelle. Samtidig, er det nok krevende for personalavdelingene rundt om å være helt klare på hva som er riktig praksis, sier Tor Grande, leder av NTNUs utvalg for likestilling og mangfold. Foto: Sølvi W. Normannsen

- Det overrasker meg hvis det virkelig er slik at NTNUs fakulteter har så ulik praksis. Dette er rettigheter som enhver ansatt har, ut fra at de er nedfelt i norsk lov, sier Grande.

Han er foruten å være leder av NTNUs Utvalg for likestilling og mangfold prodekan for forskning ved Fakultet for naturvitenskap.

Jobbpress og inntrukket ferierett

UA skrev tirsdag at ulike fakultet har ulike ordninger når det gjelder permisjoner, fravær i forbindelse med barnehagestart, syke barn eller ammefri. Representanter for de midlertidig ansatte ga flere eksempler på at ansatte opplever ren uvilje fra enkelte arbeidsgiveres side. Det kan være i forhold til å forlenge permisjon i forbindelse med spesielle forhold rundt fødsler. Det fortelles om jobbpress selv om man er i permisjon, eksempelvis at folk i perm er tvunget til å ta undervisning. Stipendiater med flere fødselspermisjoner har sakket akterut lønnsmessig, og enkelte arbeidsgivere skal ha forsøkt å trekke inn ferie opparbeidet i fødselspermisjon.

Ofte komplekse forklaringer

- Jeg vil gjerne ha det dokumentert at det virkelig er en slik variasjon, det overrasker meg i tilfelle. Samtidig, er det nok krevende for personalavdelingene rundt om å være helt klare på hva som er riktig praksis, sier Grande.

Han sier det er ofte er mange faktorer som spiller inn i tilfeller der stipendiater sliter. Det er gjerne mer komplekst enn bare knyttet til svangerskap, sykdom, fravær og oppfølging av småbarn.

Det er «Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat» som skal være førende for all praksis.

- Men om det er slik at vi har en praksis der vi ikke følger loven, må vi rette opp i det, sier Grande.

NTNUs handlingsplan for likestilling gikk ut ved årsskiftet. Den er forlenget fram til sommeren i påvente av at gruppen Grande leder, kommer opp med en ny. Styret ved NTNU har overlatt til gruppen å vurdere om forslaget om et gjenoppstartstipend skal tas med i planen. Gruppen har ikke diskutert dette ennå. Selv er Grande usikker på om dette er et godt, generelt virkemiddel.

Usikker på gjenoppstartstipend

- Jeg skal ikke forskuttere hva resten av gruppen mener. Min mening er at dette kan fungere i enkelttilfeller, men jeg er usikker på om det bør være en generell ordning, sier han.

Grande sier han så langt ikke har opplevd at foreldrepermisjon har ført til unødige forsinkelser for stipendiater. Han understreker at det generelt er krevende for alle kandidater å bli ferdige i tide, uavhengig av kjønn og livssituasjon.

- Men det handler like mye om oppfølging. Det er jo også slik at det er store variasjoner i forhold til hvor mange stipendiater fakultetene har.

- Noen har mange. Det er ikke noe problem å dekke kostnadene ved ett slikt stipend i året, men har man 10 per år er man fort oppe i ett årsverk.  Da er det et økonomisk spørsmål, sier Grande.

Selv tror han veien å gå er større oppmerksomhet fra veileders side, og tettere oppfølging av kandidatene, både før og etter permisjoner.

- Jeg vil heller ha en vurdering av gjenoppstartstipend tilfelle for tilfelle, Men det kan jo hende andre i gruppen har et annet syn, sier han.

Midlertidige utelatt fra arbeidsgruppe

Guro Busterud, som representerer de midlertidig vitenskapelig ansatte I NTNUs styre, sa til UA i går at hun synes det er merkelig at det ikke er en eneste midlertidig ansatt i den 13 personer store gruppen som Grande leder.

- Det er jo så mange utfordringer som angår denne gruppen, så de burde absolutt være representert i dette utvalget, sa Busterud.

- Hvorfor er det ingen midlertidig ansatte med i gruppen som jobber med NTNUs nyehandlingsplan for likestilling?

- Det er et veldig godt spørsmål, men jeg har ikke noe godt svar. Jeg ser ingen grunn til at de ikke skal være med. Denne gruppen utgjør en stor del av våre ansatte, og i forhold til karriereløp og kjønn er det helt opplagt at denne gruppen er viktig, sier Grande, som sier medlemmene er utpekt av ledelsen ved NTNU.

Har stort fokus på midlertidige

- Midlertidig ansatte er en stor gruppe, som har store utfordringer med å kombinere en akademisk karriere med å få barn. Nåværende handlingsplan virker ikke å ha noen spesiell oppmerksomhet mot denne gruppen, den rettes i hovedsak mot fast ansatte. Vil den nye planen ha mer fokus på midlertidige?

- Vi har så langt hatt stort fokus på rekruttering og karriereveier fra student til toppstilling og vil jeg tror vårt «sluttprodukt» vil preges av dette. Av den grunn har vi stort fokus på midlertidig vitenskapelige ansatte fordi dette er en naturlig del av karriereveien for alle vitenskapelige ansatte.

Følges bedre opp enn før

Ved NV-fakultetet har de hatt en ordning der man satte av økonomiske ressurser for å sikre at kandidater som var ute i permisjon ikke skulle bli skadelidende. Eksternfinansierte prosjekter tar slutt, og om man blir forsinket kompenserer ikke Forskningsrådet for dekningen av de ekstra kostnadene.

Fakultetet har ikke gjenoppstartstipend. Ifølge Grande forholder de seg til den permisjonstiden som er avtalt, og forlenger kontrakten om det er snakk om sykdom – slik regelverket tilsier.

- Vi har en ordning der alle stipendiater rapporterer årlig. Jeg har ikke registrert at svangerskap eller omsorg for barn er brukt som forklaring på at man har utfordringer. Derfor er et slikt stipend heller aldri blitt diskutert som virkemiddel hos oss, sier Tor Grande.

Hans inntrykk er at oppfølging av enkeltstipendiater og midlertidige er mye bedre nå enn tidligere. Derfor tror han også at en helhetsvurdering i hvert enkelt tilfelle er det beste virkemiddelet for at folk skal bli ferdig.

- Mange av våre midlertidige blir foreldre. Vi er opptatt av å legge til rette for at de skal kunne kombinere karriere og familieliv. Når det er sagt, så kan man sikkert hele tiden bli bedre på oppfølging, sier Tor Grande.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

U5-møtet:

- Hensikten er ikke å stå enige utad

NTNU-rektor Gunnar Bovim avviser at U5-toppene avgjør viktige saker på kammerset.

Ingen avklaring om avissamarbeid

NTNU og UiO er ikkje klare for å gå inn i samarbeid om nasjonal universitetsavis. Rektor ved UiB, Dag Rune Olsen ser igjen mot Khrono og OsloMet.

Ytring:

Quo vadis - NTNUs nye campus ?

Merete Kvidal og Bjarne Foss gir til beste en statusoppdatering på campusprosjektet i dette innlegget.

Vet ikke hvor de skal henvende seg dersom kollegaen fusker

Bare åtte prosent av norske forskere mener de har god kjennskap til hva de skulle gjøre dersom de oppdaget at kollegaen drev med forskningsfusk.