Statsminister Erna Solberg:

- Grønn omstilling er også lønnsomt

«Grønnsomt» ble dagens nyord da statsministeren og kunnskapsministeren inviterte til toppmøte om det grønne skiftet: Grønt og lønnsomt.
Gruppearbeid med statsminister Statsminister Erna Solberg under tommøtet om forskning og høyere utdanning: Tema hvordan få til det grønne skiftet.
(Foto: Tore Oksholen)

Gruppearbeid med statsminister Statsminister Erna Solberg under tommøtet om forskning og høyere utdanning: Tema hvordan få til det grønne skiftet. Foto: Tore Oksholen

- Og så er det et poeng at dere møter hverandre.

Slik innledet statsminister Erna Solberg sin velkomsttale til årets toppmøte om forskning og høyere utdanning.

Her møttes topper fra forskning og næringsliv til et møte med en rekke statsråder for å diskutere hvordan satsing på forskning og utdanning kan bidra til grønn omstilling. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fulgte sjefens ord opp med å poengtere at dette var en regjeringskonferanse, ikke bare en KD-konferanse, og hvor hensikten var å drodle omkring veier til det grønne skiftet.

Grønn omstilling for nye arbeidsplasser og økt produktivitet i næringslivet, som en del av innsatsen for å nå målet om lavutslippssamfunnet. Nye, klimavennlige løsninger er nødvendig både for å løse klimaproblemet, og for å sikre norske arbeidsplasser når klimapolitikken skjerpes verden rundt, poengterte Solberg under sin innledning.

Forskning uten kvalitet er verdiløs

Sintefs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv innledet om forskningsinstituttenes rolle i den grønne omstillingen. Forskning må i større grad fokusere på de problemstillinger som må løses, framholdt Sintef-sjefen.

- Forskning uten høy kvalitet er verdiløs. Men vi stiller oss uforstående til Produktivitetskommisjonens innstilling, hvor vitenskapelig kvalitet og relevans settes opp mot hverandre, sa Gjørv.

Rektor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Mari Sundli Tveit, tok en svært offensiv tone på vegne av NMBU.

Samtale. Olje- og energiminister Terje Søviknes og NMBU-rektor MAri Sundli Tveit. - Vårt universitet er skreddersydd for det grønne skiftet, slo Tveit fast under sitt innlegg.
(Foto: Tore Oksholen)

Samtale. Olje- og energiminister Terje Søviknes og NMBU-rektor MAri Sundli Tveit. - Vårt universitet er skreddersydd for det grønne skiftet, slo Tveit fast under sitt innlegg. Foto: Tore Oksholen

 

- Vårt universitet er skreddersydd for det grønne skiftet. Vi bygger et kraftsentrum for bioøkonomien. Det må være bærekraftig vekst og velstand om dette skal fungere. Løsningene finnes i grenseflatene mellom fagene. De nye koplingene er avgjørende for oss. Her må universitetene legge til rette for samarbeid på tvers, poengterte Tveit, og viste til eksemplet fra Gøteborg, hvor svenskene driver et storstilt eksperiment hvor hundre familier har tatt selvkjørende biler i bruk.

- Hva gjenstår for at disse skal komme på plass? Det er mye det – jus, politikk, til og med humaniora, sa Tveit.

Statoils bærekraftsdirektør Bjørn Otto Sverdrup presenterte sitt konsern som, ikke lenger bare et oljeselskap, men et energiselskap.

- På få år har vår alternativ energi-satsing steget fra 200 millioner kroner til 20 milliarder, primært på vindkraft. Vi bruker kunnskapen fra oljeproduksjon til å utvikle vindteknologi. Blant annet svært komplekse matematiske beregninger, samspill mellom bølger, vind og havstrømmer når gigantiske havmøller skal bygges, sa Sverdrup.

«Grønnsomt»

En rad statsråder var fordelt i rommet ved vert sitt konferansebord for å lede samtalene etter innledningene. Finansminister Siv Jensen, klima- og miljøminister Vidar Helgesen, ladsbruksminister Jan Georg Dahle, olje- og energiminister Terje Søviknes ledsaget Isaksen og statsministeren selv ved de ulike bordene.

Sverdrup lagde for øvrig dagens nyord, da han i sitt innlegg i vanvare slo sammen ordene «grønn» og «lønnsomme» til «grønnsomme» løsninger. Statsministeren plukket opp feilsnakkingen i sin sluttappell.

- Det er en god forsnakkelse, for grønt og lønnsomt er viktig. Vi kan ikke bare ha en grønn omstilling som vi skal subsidiere. Omstillingen i Norge dreier seg om å finne et nytt grunnlag å leve av, og da er «grønnsomt» et fint ord, sa statsminister Erna Solberg.

Toppmøtet
  • Toppmøtet om forskning og høyere utdanning er blitt arrangert årlig siden regjeringen Solberg overtok.
  • Hensikten er å samle "noen av de viktigste beslutningstakerne og klokeste hodene innen akademia, samfunns- og næringsliv for å få nye innspill til politikken," heter det i innledningen.
  • I år er tema grønn omstilling: Hvordan kan satsing på forskning og høyere utdanning berede grunnen for nye arbeidsplasser og økt produktivitet i næringslivet?
Samtale. Olje- og energiminister Terje Søviknes og NMBU-rektor MAri Sundli Tveit. - Vårt universitet er skreddersydd for det grønne skiftet, slo Tveit fast under sitt innlegg.
(Foto: Tore Oksholen)

Samtale. Olje- og energiminister Terje Søviknes og NMBU-rektor MAri Sundli Tveit. - Vårt universitet er skreddersydd for det grønne skiftet, slo Tveit fast under sitt innlegg. Foto: Tore Oksholen

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Ingen avklaring om avissamarbeid

NTNU og UiO er ikkje klare for å gå inn i samarbeid om nasjonal universitetsavis. Rektor ved UiB, Dag Rune Olsen ser igjen mot Khrono og OsloMet.

Vet ikke hvor de skal henvende seg dersom kollegaen fusker

Bare åtte prosent av norske forskere mener de har god kjennskap til hva de skulle gjøre dersom de oppdaget at kollegaen drev med forskningsfusk.

NTNU vil ha to nasjonale aviser

Nasjonalt avissamarbeid står på dagsorden når rektorar frå dei fem største universiteta i Noreg møtes til såkalla U5-møte i Trondheim i dag.

NTNU til topps i omdømmemåling

NTNU topper en ny undersøkelse om utvalgte virksomheter i offentlig sektor.