Regjeringen har holdt seks av sju løfter

I Sundvollen-erklæringen kom regjeringen med sju løfter til norsk høyere utdanning. Fire år seinere har de bare brutt ett, om å evaluere de fire nye universitetene før nye strukturendringer i høyere utdanning.
Høyres Torbjørn Røe Isaksen (t.h.) har som kunnskapsminister holdt seks av de sju lovnadene regjeringen kom med da den ble valgt i 2013. Her avbildet sammen med mannen som gjerne vil være kunnskapsminister fra høsten av, Arbeiderpartiets Trond Giske, under Arendalsuka.
(Foto: Espen Halvorsen Bjørgan)

Høyres Torbjørn Røe Isaksen (t.h.) har som kunnskapsminister holdt seks av de sju lovnadene regjeringen kom med da den ble valgt i 2013. Her avbildet sammen med mannen som gjerne vil være kunnskapsminister fra høsten av, Arbeiderpartiets Trond Giske, under Arendalsuka. Foto: Espen Halvorsen Bjørgan

Det er nettstedet  holderdeord.no  som har gått gjennom alle de 776 løftene i  Sundvollen-erklæringen. Det er plattformen som Høyre og Fremskrittspartiet framforhandlet etter stortingsvalget i 2013 og etter at samarbeidsavtalen med Kristelig Folkeparti og Venstre var på plass. Av sju løfter er bare ett brutt, mener nettsiden ifølge Uniforum.

Følg UA på  FacebookTwitter  og  Instagram.

Brutt: evaluere de nye universitetene

Ett av løftene lyder: «Regjeringen vil fryse strukturen i høyere utdanning inntil effekten av nye universitetsopprettelser er evaluert, og sikre at vi får en struktur som gir miljøer med sterke fagprofiler.»

De nye opprettelsene er universitetene i Nordland (2011-2015), Agder (2007), Stavanger og NMBU (2005). Den varslede evalueringen har ikke blitt gjennomført bekrefter flere kilder til Uniforum, likevel har 33 statlige universiteter og høyskoler blitt slått sammen til 21, i ett av Kunnskapsdepartementets prestisjeprosjekt.

Den manglende evalueringen bekymrer ikke statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet.

– Strukturreformen er en naturlig følge av Sundvollen-erklæringen fordi den bygger på en gjennomgang av UH-sektoren, og fordi den legger til rette for sterkere fagmiljøer, skriver Haugstad i en epost til Uniforum.

Haugstad mener  stortingsmeldingen om strukturreformen  dekker evalueringen, selv om det ikke er et eget avsnitt om det.  

– I arbeidet med strukturmeldingen ble det gjort en gjennomgang av tilstanden i universitets- og høyskolesektoren. Som en del av dette ble det sett ekstra på situasjonen ved de nye universitetene. Utfordringer som var spesielt relevante for strukturendringer ble utdypet i stortingsmeldingen - en situasjonsbeskrivelse som Stortinget sluttet seg til i behandlingen av meldingen, skriver Haugstad.

Holdt: endringer i finansieringen

Regjeringserklæringen lover også tre endringer i finansieringen av universiteter og høyskoler.

  • Kriteriene for resultater knytta til resultatbasert finansiering av universitet og høgskoler skal utredes.
  • Regjeringen vil øke andelen av finansieringen til universitets- og høyskolesektoren som er resultatbasert.
  • Regjeringen vil øke grunnfinansieringen av utdanningsinstitusjonene.

Alle disse er holdt, mener Holderdeord.no. Den resultatbaserte finansieringen er utredet og har økt. Det har også grunnfinansieringen.  Ifølge holderdeord.no økte grunnfinansieringen 11,2 prosent i de rødgrønnes siste budsjettforslag, og regjeringen har opprettholdt den samme prosentøkningen.

Holdt: flere Senter for fremragende utdanning og styrket Nokut

De tre siste løftene er også holdt, ifølge Holderdeord sin gjennomgang.

  • Regjeringen vil satse på utvikling av fremragende studietilbud gjennom å benytte vitenskapelig spisskompetanse etter modell fra sentre for fremragende forskning.

Regjeringen har bevilget mer midler for å kunne etablere flere sentre for fremragende utdanning (SFU). Ordningen ble opprettet i 2010. Ett senter fikk tildeling i 2011, i 2014 kom tre nye. I 2016 fikk fire nye miljøer senterstatus, totalt er det nå åtte slike sentre.

  • Regjeringen vil styrke NOKUTs arbeid med å heve kvaliteten i utdanningen og i institusjonene.

I perioden 2015 til 2017 økte bevilgningene til NOKUT med 84 prosent. Til sammenligning økte bevilgningene i de rødgrønnes siste periode med 29 prosent.

  • Regjeringen vil øke opptakskapasiteten innen ingeniør- og realfag.

Høsten 2017 åpnet 250 nye studieplasser innen IT. 

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Slutter som NTNUs kommunikasjonssjef

Christian Fossen gir seg etter 11 år som kommunikasjonssjef ved NTNU.

Fakultet skjerper regler for rus og alkoholbruk

IV-dekan Olav Bolland ved NTNU vil redusere sannsynligheten for ulykker og trakassering, og sikre et bedre arbeids- og studiemiljø gjennom en tydelig holdning til alkoholbruk.

Fikk du med deg disse sakene i UA?

Troll-bil, kontorplasser, streik og eposttrøbbel er tema i noen av de mest leste sakene i Universitetsavisa så langt i år.

Professor sparket etter varsler om trakassering

En professor ved Kunsthøgskolen i Oslo er avskjediget etter en rekke varsler om seksuell trakassering mot studenter.