Nord-dekan reagerer på SP-utspill

Erlend Bullvåg ved Nord universitet reagerer kraftig på Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstads uttalelser til UA, hvor hun sier at «det er meningsløst å stille samme krav til Nord og NTNU».
Erlend Bullvåg er dekan ved Handelshøyskolen, Nord universitet. Hanreagerer kraftig på hva han oppfatter som å sette et B-sgtempel på eget universitet.
(Foto: Nord Universitet)

Erlend Bullvåg er dekan ved Handelshøyskolen, Nord universitet. Hanreagerer kraftig på hva han oppfatter som å sette et B-sgtempel på eget universitet. Foto: Nord Universitet

Senterpartiets parlamentariske leder  argumenter for at man heller bør videreføre den gamle todelingen med klassiske breddeuniversiteter og profesjonsrettede høgskoler.  Dette resonnementet provoserer dekan Bullvåg kraftig.

- Arnstads resonnement utgjør et hinder for distriktsutviklingen. For ungdommen som flytter fra landsdelen vender i liten grad tilbake, sier han.

Erlend Bullvåg er dekan ved Handelshøyskolen, Nord Universitet. Bullvåg har samfunns- og næringsliv i Nord-Norge som et av sine primære forskningsfelt.

Dekanen viser til en fersk undersøkelse som konkluderer med at siden 2012 har Nord-Norge "mistet" om lag 5 000 unge voksne. Dette tallet fremkommer når man legger sammen de som har flyttet til og fra landsdelen gjennom disse fem årene.

For å hindre at trenden fortsetter, og aller helst å snu den, er det avgjørende å opprettholde et sterkt tilbud innen høyere utdanning i Nord-Norge, argumenterer dekanen ved Nord universitet.

Følg UA på  FacebookTwitter  og  Instagram.

- Disktriktsfiendlig

- Derfor fungerer det distriktsfiendtlig å sette et B-stempel på Nord universitet, sier Bullvåg.

Marit_Arnstad
(Foto: Tore Oksholen)

Marit_Arnstad Foto: Tore Oksholen

 

- Arnstad og hennes partikolleger forsvarer en todeling innen akademia, hvor institusjoner som Nord konsentrer seg om profesjonsutdanningene. Hvordan er det et B-stempel?

- Institusjoner som ikke tilbyr doktorgradsløp, som ikke gir masterutdanninger innen for eksempel lærerutdanningene ender med en lavere status. Er det sånn at lærere i distriktene ikke behøver masterutdanning – hva slags resonnement er det? Iallfall et resonnement jeg ikke har noen respekt for, slår dekanen fast.

Bullvåg mener et riktigere resonnement fra Arnstad ville vært:

- Utviklingen i regionene styrkes ved å redusere ulikhetene i finansieringsmodellene mellom nye universiteter som Nord på den ene siden, og de gamle breddeuniversitetene, deriblant NTNU, på den andre, sier dekanen.

Driver for halve budsjettet

Denne forskjellen slår urettferdig ut for blant annet Nord universitet, mener dekanen.

- Jeg er ansvarlig for utdanning ved fire campuser, og vi har egen doktorgrad ved Nord universitet. Handelshøgskolen ved Nord har 214 ansatte og 3000 studenter, vi er den tredje største handelshøgskolen i Norge som tilbyr høyere økonomisk/administrativ utdanning til og med doktorgradsnivå – og vi driver med omtrent halvparten så mye penger som tilsvarende utdanninger ved de gamle breddeuniversitetene, deriblant NTNU, gjør, hevder Bullvåg.

- Men om det er sånn at Handelshøyskolen ved Nord universitet har såpass mye mindre å rutte med enn de øvrige tre: Ville det ikke vært bedre for studentene om man la dere ned og fordelt ressursene på de resterende økonomiutdanningene?

- Det som er best for studentene er at landet har en god og livskraftig utdanning også i nord med innovative og mer internasjonale perspektiver. Vi skulle gjerne hatt flere ressurser for å møte alle de svært spennende mulighetene vi ser og kunnet rekruttere flere til Nord.  Vi driver effektivt og faglig godt, og vi forsyner landsdelen og Norge med etterspurte fagfolk. Da vi startet opp for 32 år siden kunne du fått plass til alle økonomer i Nord-Norge i et par busser. Siden da har vi utdannet om lag 3 600 siviløkonomer. Dette er både god distriktspolitikk og bra for landet, mener dekan Erlend Bullvåg.

Unge flytter sørover

Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå som sammenholder tall på hvor mange unge som flytter til og fra Nord-Norge, viser en netto utflytning fra landsdelen.

I aldersgruppen 20-29 år er det blitt om lag 5 000 færre i de fem årene fra 2012 til utgangen av 2016, viser tallene fra SSB.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Universitetsavisa ansetter journalist

UA lyser ut en hundre prosents stilling som digital nyhetsreporter.

Konflikten ved IHS:

- Fare for utvikling av fryktkultur

- Ledelsen må ta dette på stort alvor, formaner tre professorer ved Institutt for historiske studier. De advarer mot utvikling av fryktkultur ved instituttet.

Ytring:

NTNU styres ikke etter omdømmemålinger

«Vi må være innstilt på at vi også i fremtiden vil få nye bestillinger fra verden rundt oss», skriver rektor Gunnar Bovim i en kommentar til ytringen fra Ronny Kjelsberg og Arve Hjelseth.

Bitter konflikt ved IHS:

Beskylder ledelsen for «illegitim maktbruk»

Professor Kristian Steinnes er sentrum i en bitter konflikt ved Institutt for historiske studier (IHS). Et varsel om flytting av ham får en gruppe kolleger til å reagere skarpt. – Et uventet og hardt slag, sier Kristian Steinnes om flyttevarselet.