Stortingsvalget 2017:

Slik vil partiene drive NTNUs campussamling

Ikke stykkevis og delt, ambisiøse miljøløsninger og ikke åpent kontorlandskap: Selv om uenigheten ikke er så stor, har partiene mange synspunkter på samling av campus.
«Veien Videre» vant idékonkurransen i NTNUs campusprosjekt, men hvordan blir egentlig veien videre for konseptet? Det er dels avhengig av politiske beslutninger.

«Veien Videre» vant idékonkurransen i NTNUs campusprosjekt, men hvordan blir egentlig veien videre for konseptet? Det er dels avhengig av politiske beslutninger.

Politikken for universitets- og høyskolesektoren er ikke den heteste poteten i valgkampen. Hva mener egentlig partiene? Det har UA forsøkt å få klarhet i ved å stille tre sentrale spørsmål til de ni største partiene. I denne artikkelen stiller vi dem følgende spørsmål:

* Hvordan ser du for deg det fremtidige arbeidet med campussamlingen i Trondheim?

Dette svarer de:

Arbeiderpartiet – Marianne Aasen

Stortingsrepresentant

Arbeiderpartiet vil ha et helhetlig vedtak om campusprosjektet. Vi kan ikke bygge et samlet campus for Norges største universitet stykkevis og delt. Det blir mer effektivt, forutsigbart og garantert rimeligere å gjøre utbyggingen i en operasjon.

Fremskrittspartiet – Hårek Hansen

Politisk rådgiver

Det fremtidige arbeidet med campussamlingen i Trondheim er av stor betydning både for Trondheim som by og for utviklingen av NTNU i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Det som nå blir viktig er at man greier å holde en kontinuerlig fremdrift i arbeidet, og ikke minst at det er politisk vilje og evne til å prioritere dette som et helhetlig prosjekt. Slik at dette ikke ender opp som et prosjekt som blir stykkevis og delt.

Høyre – Mari Holm Lønseth

2. kandidat i Sør-Trøndelag

Felles campus for NTNU i Trondheim er et av de viktigste prosjektene for høyere utdanning i årene som kommer. Ikke bare for Trondheim og NTNU, men for landet. Regjeringen har både konkludert med at det skal være samling av campus rundt Gløshaugen og med geografisk lokalisering. Denne regjeringen har sørget for fremdrift i prosjektet som har vært helt avgjørende for NTNU. Jeg er glad for at vi nå skal få en såkalt konseptvalgutredning allerede helt i starten av 2018 som gjør at vi forhåpentligvis raskt kan beslutte en helhetlig utbygging av campus.

Venstre – Trine Skei Grande

Partileder

Ny campus for NTNU er et av de mest spennende utviklingsprosjektene i høyere utdanning på lang tid. Venstre har i Stortinget bedt regjeringen om å bidra til at den nye campusen på NTNU utvikles med ambisiøse miljøløsninger, inkludert bygningsmasse som produserer mer energi enn den bruker, utslippsfrie transportløsninger og annen infrastruktur som kan stimulere til både ny forskning og nye arbeidsplasser. Ny campus er også en stor mulighet for de ulike fagmiljøene til å styrke sin rolle og å styrke det tverrfaglige arbeidet. Det er en del stordriftsfordeler som en slik sammenslåing medfører som kan legge til rette for satsinger f.eks. på innovasjon. Jeg har stor tillit til at NTNU utnytter disse mulighetene, og har for eksempel store forhåpninger til at lærerutdanningen kan bli en spydspiss i lærersatsingen nasjonalt.

Senterpartiet – Heidi Greni

Stortingsrepresentant

Vi er helt enige i at vi må få en helhetlig beslutning, slik at det ikke blir stykkevis og delt. Alt blir ikke bygd på samme tidspunkt. Derfor må vi sørge for at det blir en god dialog med Trondheim kommune, så det blir et godt byutviklingsprosjekt, samtidig som det er et utrolig viktig konsept for NTNU. Det er jo også det viktigste byutviklingsprosjektet i nærmeste fremtid. Det må skje i nært samarbeid med kommunen og de lokale politikerne. Mulighetene for å få studentboliger på campus er spennende for å få mer liv på campus.

Kristelig Folkeparti - Knut Arild Hareide

Partileder

Campussamlingen er et stort nasjonalt utdanningsprosjekt, som KrF støtter med begeistring. Når det gjelder valg av de ulike alternativene, så er det viktigste for KrF at man finner fram til en god løsning i dialog mellom byen og universitetet.  KrF lokalt har tatt til orde for en moderat bruk av parkområdene i realiseringen av campussamlingen.

Sosialistisk Venstreparti – Elisabet Dahle

Politisk rådgiver

For det første må vi få på plass et helhetlig vedtak og forpliktende framdriftsplaner for campus som inkluderer KAM (kunst, arkitektur og musikk) og Vitenskapsmuseet. Deretter må vi sikre at den nye campusen faktisk lever opp til intensjonene - det skal være en campus som legger til rette for videreutvikling av forskning og undervisning og ikke minst sikrer at studenter og ansatte møtes på tvers av tradisjonelle disipliner og som er godt integrert med omgivelsene rundt. En ny campus må også vise forskningen på framtidens bygg i praksis. Spisskompetanse på blant annet miljøvennlige bygg, nye undervisningsformer og hvilken arkitektur som bygger opp under samhandling må bli en del av prosjektet - den nye campusen må bli et levende eksempel på forskningen som faktisk skjer ved NTNU.

Miljøpartiet De Grønne – Ingrid Liland

1. kandidat i Nord-Trøndelag

Organisering av campus må skje så det blir godt integrert i bybildet. Vi vil ta vare på mest mulig grønt i Høyskoleparken og ha miljøvennlige bygg. Byen og NTNU må gjøre hverandre vakre, miljøvennlige og interessante. Det krever en involverende prosess med medvirkning fra byfolk og reell innflytelse fra byens politikere. 

Rødt - Marie Sneve

1. nestleder

Rødt mener i utgangspunktet ikke at geografisk lokalisering er det avgjørende momentet verken for tverrfaglig samarbeid eller for kvalitet i undervisning og forskning. NTNU bør ha en trygghet for at når staten vedtar et slikt prosjekt, så må finansieringen ligge der for arealer som gjør det mulig å bedrive utdanning og forskning på høyt nivå. Vi har registrert at mange ansatte både ved NTNU og andre steder er bekymret for en del ideologisk drevne og lite forskningsbaserte ideer om arealløsninger. Kontorlandskap (som gjerne omtales gjennom eufemismen «aktivitetsbaserte arbeidsplasser») har liten forskningsmessig støtte verken når det gjelder ansattes helse eller produktivitet. Det hindrer i mange tilfeller også studenters tilgang til de ansatte når store arealer må stenges av på denne måten. Likeledes krever en levende campus tilstrekkelige arealer til studentarbeidsplasser. For å få ut mulige gevinster ved en samling av campus, kan det ikke samtidig innebære at kontorløsningene og studentarealene blir av en type som erfaringsmessig fører til at folk ikke vil oppholde seg der når de ikke må. Dersom staten ikke kan finansiere byggeprosjekter som ivaretar dette, burde den ikke sette dem i gang.

LES OGSÅ HVA DE SVARER PÅ DE ANDRE SPØRSMÅLENE:

Slik er partienes plan for finansiering av sektoren

Hva er UH-sektorens største utfordringer?


(Svarene er noe forkortet av Universitetsavisa)

Følg UA på  FacebookTwitter  og  Instagram.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Slutter som NTNUs kommunikasjonssjef

Christian Fossen gir seg etter 11 år som kommunikasjonssjef ved NTNU.

Fakultet skjerper regler for rus og alkoholbruk

IV-dekan Olav Bolland ved NTNU vil redusere sannsynligheten for ulykker og trakassering, og sikre et bedre arbeids- og studiemiljø gjennom en tydelig holdning til alkoholbruk.

Fikk du med deg disse sakene i UA?

Troll-bil, kontorplasser, streik og eposttrøbbel er tema i noen av de mest leste sakene i Universitetsavisa så langt i år.

Professor sparket etter varsler om trakassering

En professor ved Kunsthøgskolen i Oslo er avskjediget etter en rekke varsler om seksuell trakassering mot studenter.