Langtidsplanen revideres:

NTNU vil ha større tydelighet på campusutvikling

NTNU vil ha større tydelighet rundt egen campusutvikling, og mener Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning bør bli like forpliktende som Nasjonal Transportplan og Langtidsplanen for Forsvaret.
Etterlyst. - Universitetets campusutvikling bør være en tydelig prioritering i den reviderte Langtidsplanen, heter det i NTNUs høringssvar.
(Foto: Lars Strømmen, NTNU)

Etterlyst. - Universitetets campusutvikling bør være en tydelig prioritering i den reviderte Langtidsplanen, heter det i NTNUs høringssvar. Foto: Lars Strømmen, NTNU

Godt over 100 høringsinstanser har nå sagt sitt om regjeringens Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (LTP).

For lite konkret om bygg

Det er prorektor for forskning, Bjarne Foss, som har hatt ansvaret for NTNUs innspill. I svaret pekes det på at det er to bygg som er prioritert i den nåværende planen. Dette er Livsvitenskapsenteret ved UiO og oppgradering av Marinteknisk senter i Trondheim.

NTNU skriver at disse store byggeprosjektene må realiseres, men mener samtidig at bygg generelt er for lite integrert i planen, og ikke minst NTNUs eget campusprosjekt.

- Universitetets campusutvikling bør være en tydelig prioritering i den reviderte Langtidsplanen, heter det.

Læringsmiljø som motvirker frafall

Det vises blant annet til kvalitetsprogrammet for campusutvikling som universitetet har utviklet, og NTNU skriver:

«Grunntanken for dette arbeidet er at campusutvikling ikke først og fremst handler om å bygge, men om hvordan ”utvikling av fysisk infrastruktur i sammenheng med utvikling av organisasjon og teknologiske løsninger legger til rette for at NTNU kan løse sitt samfunnsoppdrag, spesielt i forhold til studentenes læring og læringsmiljø, som vi i dag vet er viktig for å motvirke frafall i studiene».

LES MER: NTNUs og andre høringssvar

LTP bør bli mer forpliktende

NTNU mener LTP er et godt verktøy for prioritering og langsiktighet for forskning og høyere utdanning, og at prioriteringene er gode og bør videreføres.

Universitetet mener videre at LTP bør bli like forpliktende som Nasjonal Transportplan og Langtidsplanen for Forsvaret. De vil ha tydeligere oppfølging av prioriteringene i meldingen, og mer tydelig fordeling av ansvar må fordeles mellom departement der satsingene hører hjemme. Videre mener NTNU at høyere utdanning har for liten plass og for få virkemidler i planen.

Konkret opptrapping, bedre planlegging

NTNU peker på at det vil være viktig å få fram noen konkrete opptrappingsplaner, som gir bedre forutsigbarhet og mulighet for langsiktig planlegging.

Universitetet ønsker at den reviderte planen bør gir mer plass til følgende punkter:

-Tydeligere vektlegging av universitetenes rolle i omstilling av Norge (Samspill med næringsliv og offentlig sektor)

-Tverrfaglige satsinger

-Grunnleggende teknologisk forskning

-Humaniora og samfunnsvitenskap (Kulturelle endringsprosesser som ny langsiktig prioritering)

-Integrering av utdanning (Universitetenes unike styrke som innovasjonspartner må utnyttes i senterordninger, og det bør opprettes en nasjonal kvalitetsarena for utdanning)

NTNU mener det er behov for opptrappingsplaner og/ eller virkemidler på disse områdene:

-Bygg/Infrastruktur

-Kvalitetsarena for høyere utdanning

-Satsing på teknologisk forskning og utdanning (tverrfaglig)

- Verdensledende miljøer

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Meklingsfrist ved midnatt:

Eksamen, sensur og opptak går i stå hvis det blir streik

Mens partene i statsoppgjøret forhandler på spreng hos riksmekleren, forbereder 6 200 statsansatte seg på streik fra torsdag morgen. Ved NTNU tar Forskerforbundet og NTL ut over 300 ansatte om meklingen ikke fører frem.

- Universitetene må ta ansvar for seksuell trakassering av studenter

Marianne Synnes (H) i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget reagerer på omfanget undersøkelsen av seksuell trakassering av studenter avdekker.

13.500 studenter har opplevd seksuell trakassering

Én av tjue av norske studenter har opplevd seksuell trakassering, viser en ny undersøkelse. 28 prosent av trakasseringen kommer fra forelesere eller veiledere.

Styringsgruppa for samlokalisering:

Foreslår at samlokalisering ved NTNU utsettes i ett år

Samlokaliseringsprosjektet ved NTNU trykker på pauseknappen.