Fredspris til kampanje mot atomvåpen

Nobels fredspris for 2017 går til Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN).
Berit Reiss-Andersen, leder av Nobelkomiteen, med komiteens sekretær Olav Njølstad ved sin side, offentliggjør hvem som får årets fredspris. Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen, ICAN, er vinner av årets fredspris. (Foto: Foto: Heiko Junge / NTB scanpix)

Berit Reiss-Andersen, leder av Nobelkomiteen, med komiteens sekretær Olav Njølstad ved sin side, offentliggjør hvem som får årets fredspris. Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen, ICAN, er vinner av årets fredspris. Foto: Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Dette er et klart signal til flere statsledere, sier professor i statsvitenskap ved NTNU, Torbjørn Lindstrøm Knutsen, i et intervju med Gemini:

- Det er først og fremst et signal til Nord-Korea, men også Donald Trump og hans administrasjon, om at de må ta seg sammen. Det er Nord-Koreas utvikling av kjernefysiske våpen og reaksjonen dette har skapt hos USA og Donald Trump, med den store usikkerhet dette har skapt internasjonalt, som har drevet komiteen frem til denne avgjørelsen, sier Knutsen til forskningsmagasinet.

- Større fare enn på lenge

– Vi lever i en verden der faren for bruk av atomvåpen er større enn på lenge, sa Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen da hun kunngjorde prisen.

– Enkelte stater moderniserer sine atomvåpenarsenaler, og det er reell fare for at flere land vil prøve å skaffe seg atomvåpen, noe Nord-Korea er et eksempel på, fortsatte hun.

ICAN ble lansert i 2007 og teller i dag mer enn 270 partnerorganisasjoner i 60 land.

Kampanjen arbeider for å mobilisere folk i alle land til å inspirere, overtale og presse sine regjeringer til å støtte forhandlinger om en traktat som forbyr kjernefysiske våpen.

– Organisasjonen får prisen for sitt arbeid med å påpeke de katastrofale humanitære konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen og for sin banebrytende innsats for å få til et traktatfestet forbud mot slike våpen, sa Reiss-Andersen.

– Atomvåpen utgjør en konstant trussel mot menneskeheten og alt liv på jorden. Gjennom bindende internasjonale avtaler har verdenssamfunnet tidligere vedtatt forbud mot landminer, klasevåpen, biologiske og kjemiske våpen. Atomvåpen er enda mer ødeleggende, men er så langt ikke blitt gjenstand for et tilsvarende folkerettslig forbud, la hun til.

Nobelkomiteen fastslår at beslutningen om å tildele fredspris til ICAN har solid forankring i Alfred Nobels testamente.

– I testamentet angis tre ulike kriterier for tildeling av fredsprisen: innsats for folkenes forbrødring, for nedrustning og våpenkontroll, og for avholdelse og spredning av fredskongresser. ICAN arbeider iherdig for atomnedrustning, skriver Nobelkomiteen i sin begrunnelse.

Nobelkomitéen fastslår videre at ICAN sammen med et flertall av FNs medlemsland har bidratt til folkenes forbrødring gjennom sin støtte til «Det humanitære løftet».

– Og ICAN har, gjennom sin inspirerende og innovative støtte til FN-forhandlingene om et internasjonalt forbud mot atomvåpen, sterkt medvirket til avholdelsen av det som i vår tid tilsvarer en internasjonal fredskongress, legger komitéen til.

– Det er Den Norske Nobelkomites overbevisning at ICAN i det foregående året mer enn noen andre har gitt arbeidet for en verden uten atomvåpen ny retning og kraft, fastslår komitéen.

Årets fredspristildeling er en hyllest av det tradisjonelle arbeidet for fred og nedrustning, mener NUPI-direktør Ulf Sverdrup.

– Fredsprisen til ICAN er på mange måter en klassisk fredspristildeling, sier Sverdrup til NTB.

På forhånd gjettet han på at årets pris kunne være knyttet til arbeidet mot atomvåpen.

– Mange vil glede seg over denne prisen. Samtidig vil jo atommaktene og flere med dem si at atomvåpen er nødvendig for ivareta fred og sikkerhet i verden, framholder han.

Dette er ICAN

* Koalisjon av 468 ikke-statlige organisasjoner fra 101 land. 25 norske organisasjoner er medlemmer

* Grunnlagt i Australia i 2007, har sitt hovedkvarter i Genéve i Sveits

* Jobber for at alle land skal slutte seg til FN-resolusjonen som forbyr atomvåpen

* Resolusjonen ble vedtatt 7. juli 2017 med 122 stemmer.

* Verdens fem atommakter – USA, Russland, Storbritannia, Frankrike og Kina – stemte imot, sammen med NATO-landene, med unntak av Nederland.

* En rekke kjente personer støtter ICAN, blant dem de tidligere nobelprisvinnerne Desmond Tutu og Dalai Lama.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Fakultet skjerper regler for rus og alkoholbruk

IV-dekan Olav Bolland ved NTNU vil redusere sannsynligheten for ulykker og trakassering, og sikre et bedre arbeids- og studiemiljø gjennom en tydelig holdning til alkoholbruk.

Fikk du med deg disse sakene i UA?

Troll-bil, kontorplasser, streik og eposttrøbbel er tema i noen av de mest leste sakene i Universitetsavisa så langt i år.

Professor sparket etter varsler om trakassering

En professor ved Kunsthøgskolen i Oslo er avskjediget etter en rekke varsler om seksuell trakassering mot studenter.