NTNU og flyktninger:

- Vi kan fort rigges for å takle en ny akutt krise

Prorektor Anne Borg erkjenner at enkelte flyktningtiltak har tatt lang tid å få på plass, men er ikke i tvil om at NTNU kan handle raskt om en ny akutt flyktningkrise oppstår.
Fortsatt oppmerksomhet. - Behovene for tiltak er her fremdeles, men kanskje er de litt annerledes enn vi så for oss for to år siden. NTNU bidrar der universitetet kan, sier prorektor for utdanning Anne Borg.
(Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Fortsatt oppmerksomhet. - Behovene for tiltak er her fremdeles, men kanskje er de litt annerledes enn vi så for oss for to år siden. NTNU bidrar der universitetet kan, sier prorektor for utdanning Anne Borg. Foto: KRISTOFFER FURBERG

- Om det kommer en boom igjen, så har vi lært mye de to siste årene. Vi har sett hva som virker og hva som ikke gjør det. Kommer det en ny situasjon har vi erfaringer vi kan bygge videre på, sier NTNUs prorektor for utdanning.

UA har den siste tiden skrevet om tiltak for flyktninger ved NTNU, siden det store engasjementet da krisen var på det verste høsten 2015.

LES MER: Norskkurset er lagt ned, men flyktningene får et nytt tilbud

LES MER: NTNU kan gjøre mye mer for flyktningene

Fra januar håper NTNU å kunne tilby 30 studieplasser på et årsstudium for flyktninger med ingeniørutdanning fra hjemlandet. Da har det gått to og et halvt år siden idéen først ble luftet.

Særlig nye studietilbud tar tid

- Forteller ikke det at et stort universitet har begrensede muligheter til å snu seg rundt i en presset situasjon?

- Det har tatt lang tid. Men dette handler om et nytt studietilbud, som alltid krever en omfattende prosess med kvalitetssikring. Nå har NTNUs fusjon bidratt til at dette har tatt lenger tid enn tenkt, men det tar uansett fort ett år før nye studietilbud er på plass, sier Anne Borg.

- Hva tenker du om det NTNU har fått til av ulike tiltak for flyktninger, i forhold til det store engasjementet som var i 2015-2016?

- For oss er dette en del av samfunnsoppdraget. Vi er opptatt av å ha denne typen aktiviteter, og vi opplever et stort engasjement blant våre ansatte.  

LES OGSÅ: Lager eget senter for entreprenører i Kenyas største flyktningleir

LES MER: Hun forsker på hvordan NTNU tar i mot flyktninger 

Prorektoren understreker også at engasjementet ved NTNU også var der før den store flyktningstrømmen for et par år siden.

Som eksempel viser hun til Visjon 2030, innovasjonsdugnaden for helse og utdanning, som NTNU var medarrangør av våren 2015. Universitetet har en satsing mot global helse, og har også studietilbud i denne retningen.

- Vi har mange fagmiljø som bidrar på ulike vis, både i forhold til de flyktningene som kommer hit til landet og de som befinner seg andre steder, sier hun.

Behovene er her fortsatt

Selv om det etter hvert kom færre flyktninger til Norge, og det viste seg at trykket ikke ble så stort som mange kanskje forventet, så mener Borg at behovene for tiltak og bidrag fra akdemia fortsatt er der. 

Det siste flyktningregnskapet viser at  65,6 millioner mennesker er på flukt fra krig, konflikt og forfølgelse i verden. 40 millioner av disse er på flukt i eget land.

- Behovene for tiltak er her fremdeles, men kanskje er de litt annerledes enn vi så for oss for to år siden. Erfaringene med norskkursene viser for eksempel at felleskurset som omfattet både Nivå1 og Nivå 2 på NTNU ble for tøft for mange. Per i dag er heller ikke etterspørselen stor nok til å tilby et eget tilbud i regi av universitetet, sier Anne Borg, som viser til at NTNU allikevel bidrar der NTNU kan.

- Bidra med de ressurser vi har

Ett eksempel på et tilbud som vil vare, er gratiskurset LearnNow, som ligger på nett med instruksjoner på engelsk, polsk og spansk, og som nå snart kommer med en arabisk versjon.

Forskere ved Institutt for språk og litteratur jobber også med et annet åpent online norskkurs i mooc-format (åpne nettkurs) som rettes inn mot unge flyktninger.

- For de som faktisk kommer hit, ønsker vi å bidra til best mulig intergrering med de ressurser vi har, sier hun.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Trykket er der fortsatt

Borg understreker at skal man lykkes, er det viktig å ha en engasjert kommune å samspille med om de ulike tiltakene. Det har man i tilfellet med ingeniørutdanningen, der kommunen som er i førstelinje kan bidra til at de rette personene vurderes for å komme inn.

- Egentlig synes jeg vi har gjort mange tiltak. Det ble tatt mange initiativ, noen mer levedyktige enn andre. Vi har trykk på dette, forsikrer Borg, og trekker fram Academic Guest Network og samarbeidet med Flyktninghjelpen, som hun mener det skal bli interessant å følge videre.

LES MER: Nå kan flere komme seg videre i helsefagmiljøene

LES MER: Sikret praksisplass for gynekolog Samah Abdelkareem i tolvte time

På nettsiden NTNU for flyktninger er det listet seks områder der NTNU har gjort en innsats. UA har den siste tiden undersøkt hvordan det har gått med en del av disse tiltakene. De ulike trådene er ikke samlet noe sted. Det er ingen som per i dag sitter med den fulle og hele oversikten over hva som skjer hvor eller hvordan det går.

Har erfaringer som blir nyttige

- Det var en koordinering da krisen var på det høyeste. Om det igjen skulle oppstå en  mer akutt situasjon, er vi forberedt på å rigge en organisasjon for å håndtere det. Vi har heller aldri kommunisert ut at vi krever noen rapportering på dette. Beskjeden fra ledelsen er heller at vi skal bistå om det trengs. Det var aldri meningen at disse initiativene skulle være toppstyrte, sier Borg.

Egentlig synes jeg vi har gjort mange tiltak. Det ble tatt mange initiativ, noen mer levedyktige enn andre. Vi har trykk på dette.

Anne Borg
NTNU for flyktninger:
(Foto: Jonas Ekströmer/TT /NTB Scanpix)

Foto: Jonas Ekströmer/TT /NTB Scanpix

 • Sterkt berørt av flyktningkrisen høsten 2015 glødet både ledelse, fagmiljø, enkeltansatte og studenter i akademia for å hjelpe mennesker på flukt.
 • Universitetene i Oslo og Bergen, samt Høgskolen i Oslo og Akershus, gikk sammen om en akademisk dugnad for flyktninger.
 • NTNU lanserte «NTNU for flyktninger» med akademisk bakgrunn. Dette skjedde delvis i samarbeid med Trondheim kommune, som bosatte 740 flyktninger og familiegjenforente i 2016.
 • På siden ”NTNU for flyktninger” listes flere innsatsområder:
 • *Norskkurs for flyktninger med akademisk bakgrunn
 • *Videreutdanning i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus
 • *Academic Guest Network, som tilbyr gjestestatus for flyktninger med akademisk bakgrunn i et fagmiljø ved NTNU. AGN ble etablert av en gruppe ildsjeler ved Institutt for samfunnsmedisin høsten 2015.
 • *Forskning og innovasjon i samarbeid med Flyktninghjelpen
 • *Studenttiltak i form av samarbeid med Eksperter i Team og studentorganisasjonen Start NTNU.  
 • *Gratis språkkurs online med instruksjon på engelsk polsk og spansk. En  arabisk versjon er klar i høst.
 • UA har i en serie artikler undersøkt status på flere av disse innsatsområdene, to år etter at krisen var på sitt verste.
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

NTNU til topps i omdømmemåling

NTNU topper en ny undersøkelse om utvalgte virksomheter i offentlig sektor.

Olsen avmystifiserer omstridt U5-gruppe

UiB-rektor Dag Rune Olsen forteller gjerne hva de skal snakke om, men når toppene for «de fem gamle universitetene» i Norge møtes i Trondheim, er det bak lukkede dører.

Ytring:

Et steg nærmere Nordens beste studieby?

Trondheim kommune lover å stille med 7,5 millioner kroner til å rassikre Nidelva, gitt at NTNU også bidrar med penger. De pengene må komme raskt, skriver inn- og utgående styreledere i StudbyTrondheim.