Vil ha forskningssenter for bærekraftig utvikling

- Klima bør være neste område det satses på i form av forskningssenter, sier NTNU-rektor Gunnar Bovim.
NTNU-rektor Gunnar Bovim oppfordret miljø- og klimaminster Vidar Helgesen til å få på plass sentre for bærekraftig utvikling da ministeren presenterte statsbudsjettet på NTNU torsdag formiddag.
(Foto: KRISTOFFER FURBERG)

NTNU-rektor Gunnar Bovim oppfordret miljø- og klimaminster Vidar Helgesen til å få på plass sentre for bærekraftig utvikling da ministeren presenterte statsbudsjettet på NTNU torsdag formiddag. Foto: KRISTOFFER FURBERG

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen hadde valgt seg ut NTNU for å legge fram statsbudsjettet torsdag. Der fikk han råd fra NTNU-rektor Gunnar Bovim:

- Dine nabodepartementer har laget senterordninger for posisjonering mot EU-midler, innledet Bovim i det som ble en oppfordring til at også klima- og miljødepartementet burde gå i bresjen for det samme.

- Takk for den gode ideen. De eksisterende sentrene omfatter allerede mye klima- og miljøforskning, svarte Helgesen uten å gi noe klart signal på om han vil følge Bovims oppfordring.

- Jeg synes det var et veldig godt tips, sier Bovim ubeskjedent til UA og fortsetter:

- Vi har jo allerede forskningssentre for miljøvennlig energi og sentre for forskningsdrevet innovasjon. Klima og bærekraftig samfunnsutvikling bør være neste område det satses på.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Fornøyd med budsjettet

NTNU-rektoren åpnet seansen med klima- og miljøministeren med å beskrive statsbudsjettdagen som julaften for offentlig sektor. Bovim er fornøyd med julegavene fra regjeringen.

- Regjeringen fullfører investeringene i vitenskapelig utstyr, de følger opp i forhold til Horisont 2020. At de følger opp langtidsplanen er veldig viktig for landet. Vi får en realøkning i budsjettet vårt på om lag én prosent, som tilsier at vi får det vi hadde håpet på. Vi får studieplasser og penger til campusprosjektet som vi ønsket å få. Det er bra, slår Bovim fast i et intervju med UA.

LES OGSÅ: NTNU får 350 mill. mer enn i fjor

«Dating app» for grønn eksport

Helgesen mener regjeringens forslag til budsjett for 2018 har en tydelig klima- og miljøprofil. På Gløshaugen torsdag formiddag listet han opp tiltak han mener underbygger dette.

Blant annet arbeider regjeringen med å opprette et nytt investeringsselskap som skal bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom investeringer i ny teknologi. Regjeringen vil også gjøre finansiering av Enovas virksomhet mer målrettet og forutsigbar. Det jobbes med en satsing for å profilere og synliggjøre norske, grønne løsninger for økt eksport og for å trekke internasjonale investorer til Norge. Helgesen beskrev dette som en «dating app», uten å spesifisere ytterligere. Departementets bevilgning til forskning på lavutslipp og grønn konkurransekraft foreslås styrket med 20 millioner kroner i 2018.

LES OGSÅ: Realnedgang på 600 mill. i budsjettet for forskning

Grønn konkurransekraft

Videre foreslår regjeringen å bevilge om lag 2,5 milliarder kroner til tiltak for kollektivtransport, sykkel og gange i de ni største byområdene, noe som er en økning på 23 prosent fra i fjor.

– Vi skal nå klimamålene for 2030 og vi skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. For å lykkes må vi utvikle ny og grønn konkurransekraft for norsk næringsliv og industri. Vi vil skape nye arbeidsplasser gjennom satsing på kunnskap, forskning og innovasjon, sier Helgesen.

LES OGSÅ: Slik er regjeringens strategi for grønn konkurransekraft

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Fikk du med deg disse sakene i UA?

Troll-bil, kontorplasser, streik og eposttrøbbel er tema i noen av de mest leste sakene i Universitetsavisa så langt i år.

Professor sparket etter varsler om trakassering

En professor ved Kunsthøgskolen i Oslo er avskjediget etter en rekke varsler om seksuell trakassering mot studenter.

Bott-samarbeidet:

Samtlige universiteter har sagt ja

Nå har samtlige universiteter i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim (Bott) sagt ja til å inngå samarbeid med Direktoratet for Økonomistyring.