NTNUs handlingsplan for likestilling:

Nevner ikke seksuell trakassering

NTNUs kommende handlingsplan for likestilling inneholder ikke ett ord om seksuell trakassering.
Ida Munkeby og Gunnar Bovim på vei ut fra siste styremøte, hvor NTNUs kommende handlingsplan for likestilling og mangfold ble diskutert. Versjonen som ble lagt fram nevner ikke seksuell trakassering med et ord. - Vi tar emnet på stort alvor, forsikrer Bovim og Munkeby.
(Foto: Espen Halvorsen Bjørgan)

Ida Munkeby og Gunnar Bovim på vei ut fra siste styremøte, hvor NTNUs kommende handlingsplan for likestilling og mangfold ble diskutert. Versjonen som ble lagt fram nevner ikke seksuell trakassering med et ord. - Vi tar emnet på stort alvor, forsikrer Bovim og Munkeby. Foto: Espen Halvorsen Bjørgan

– Det skal vi gjøre noe med, lover organisasjonsdirektør Ida Munkeby i dette fellesintervjuet med rektor Gunnar Bovim.

Med #metoo-kampanjen som bare er uker gamle, har seksuelle overgrep og seksuell trakassering fått strålekasterlyset på seg. Kampanjen sprer seg til stadig nye sektorer i samfunnet.

Også overgrep i akademia er blitt tema. Seksuell trakassering ble diskutert da medlemmene i Universitets- og høgskolerådet (UHR) holdt representantskapsmøte på Lillehammer nylig. Man besluttet å diskutere saken på det kommende styremøtet i desember. I et intervju med UA anklager HiOA-rektor Kurt Rice UHR for å reagere altfor tregt i denne saken.

Bovim er enig at temaet er viktig, ikke minst i og med #metoo-kampanjen. Men NTNU-rektoren viser til at han har adressert dette problemet innen #metoo så dagens lys.

LES OGSÅ Flere har sluttet etter seksuell trakassering

LES OGSÅ Langeland-oppsigelse skyldes alkoholproblem

-  I sommer fikk vi Langeland-saken ved Universitetet i Stavanger. Jeg tok opp emnet seksuell trakassering under min tale til studentene ved denne høstens immatrikulering. Jeg fokuserte på maktkonstellasjoner, de mellom veileder og student, samt studenter og kolleger imellom, sier Bovim.

Under intervjuet vender han tilbake til at NTNU skal være et trygt sted å være, for ansatte, men ikke minst for studentene.

- Det er unge mennesker i en sårbar fase vi tar i mot. De skal kunne kjenne seg trygge her hos oss.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Fra festtale til praktisk politikk

- Du snakket om seksuell trakassering under årets immatrikulering. Den talen er på alle måter en festtale. Festtaler er bra – hvordan omsetter dere disse gode forsettene til praktisk politikk for NTNU?

- Tirsdag hadde vi instituttledersamling. En fast post på programmet er Rektors time. Jeg benyttet anledningen til å ta opp det med seksuell trakassering. Jeg understrekte at det er en lederoppgave å sørge for at slikt ikke forekommer – det er simpelthen ikke akseptabelt.

Bovim bemerker særlig at når man nå er på vei inn i julebordsesongen, er det særlig grunn til å være aktpågivende.

- Ledere må være beredt til å slå ned på det når man kommer over vær med uønskede episoder.

På spørsmål om slikt har forekommet svarer organisasjonsdirektør Ida Munkeby at det har vært enkelttilfeller.

- Vi har hatt episoder som har resultert i at ledere har fått sine lederoppgaver tatt fra dem, men uten at det har ført til oppsigelser.

Organisasjonsdirektøren avviser å kommentere disse tilfellene nærmere.

"Ikke modne" arbeidsmiljø? - Nei.

- Arbeidsmiljøundersøkelsen som nettopp er lukket inkluderte ingen spørsmål om seksuell trakassering. I lys av #metoo-kampanjen: Har dere planer å gjennomføre en egen oppfølgingsstudie på dette?

- Jeg tenker at det kan være aktuelt å følge opp gjennom et fellesopplegg med Universitet- og Høgskolerådet, svarer Munkeby.

Les utkastet til NTNUs handlingsplan her (fra side 7)

- I tillegg setter vi temaet på dagsorden i relevante fora – som rektors møte med instituttlederne. Vi vil vurdere hvordan vi kan håndtere det på en skikkelig måte i lederutviklingsprogrammet, og vi skal i løpet av 2018 se på om temaet skal inkluderes i Arbeidsmiljøundersøkelsen.

- Til Adressa uttaler Kirsti Underbakke at ”en del arbeidsmiljøer ikke er modne for å diskutere seksuell trakassering”. Er det et synspunkt dere deler?

- Jeg er veldig usikker på om det stemmer. Nei, jeg tror faktisk ikke det, svarer organisasjonsdirektøren.

- Jeg oppfatter Underbakkes kommentar i en kontekst hvorvidt det var rett å inkludere slike spørsmål i den pågående arbeidsmiljøundersøkelsen. Generelt vil jeg vel tenke at om det er arbeidsmiljøer ved NTNU som ikke er modne for å snakke om seksuell trakassering så er det akkurat disse miljøene som bør snakke om det, legger rektoren til.

Mannsbastionen NTNU

- Som breddeuniversitet er NTNU litt av en mannsbastion. Kjenner du som rektor et særlig ansvar for å ivareta tryggheten til kvinnelige ansatte og studenter ved de mannstunge miljøene?

- Ja, det gjør jeg. Dels på grunn av det du sier, dels fordi vi, som nevnt, tar i mot unge mennesker i en sårbar fase i livet, og de skal kjenne seg trygge her hos oss.

- Men likevel inneholder ikke Tiltaksplan for likestilling og mangfold”, som ble lagt fram i siste styremøte, et eneste ord om seksuell trakassering. Dette ei motsats til UiOs tilsvarende plan, hvor ett av fire hovedpunkter handler om trakassering, herunder seksuell trakassering. Er ikke dette kritikkverdig av dere?

- Det kan du kanskje si. Vi jobber med planen, den er ikke ferdigstilt ennå. Det er naturlig å legge inn noe om dette før den gjøres klar.

Respekt og omsorg? Ja.

- Hva med studentene, som, slik du sier, skal kjenne at det er trygt å studere ved NTNU: Det har versert episoder siste året som ikke akkurat signaliserer trygghet for ferske studenter. Unge mennesker har ikke alltid fullt utviklet vurderingsevne. Dette gjelder også seksuell trakassering. Hva gjør dere for å adressere disse utfordringene?

- Vi intensiverer dialogen med linjeforeningene, svarer Bovim.

Han legger til:

- Til syvende og sist dreier dette seg om å ha en god organisasjonskultur. Vi skal alle, ansatte som studenter, behandle hverandre med respekt og omsorg.

Generelt vil jeg vel tenke at om det er arbeidsmiljøer ved NTNU som ikke er modne for å snakke om seksuell trakassering så er det akkurat disse miljøene som bør snakke om det.

Gunnar Bovim, rektor
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

NTNU til topps i omdømmemåling

NTNU topper en ny undersøkelse om utvalgte virksomheter i offentlig sektor.

Olsen avmystifiserer omstridt U5-gruppe

UiB-rektor Dag Rune Olsen forteller gjerne hva de skal snakke om, men når toppene for «de fem gamle universitetene» i Norge møtes i Trondheim, er det bak lukkede dører.

Ytring:

Et steg nærmere Nordens beste studieby?

Trondheim kommune lover å stille med 7,5 millioner kroner til å rassikre Nidelva, gitt at NTNU også bidrar med penger. De pengene må komme raskt, skriver inn- og utgående styreledere i StudbyTrondheim.

Fremtiden kan by på «fastere» stillinger

Faste stillinger til alle er urealistisk. Utvalgsleder Arild Underdal kunne derimot friste med «fastere stillinger» i den foreslåtte forsker-lektor-stigen.