Budsjettforliket:

Mest til lærerne, noe til miljø og litt til medisin

Budsjettforliket blant de borgerlige sørger for 1,8 milliarder kroner mer til diverse poster og tiltak i UH-sektoren, samtidig som budsjettkameratene øker kravet til innsparing i offentlig sektor.
Glad for lærerne. Venstre og parlamentarisk leder Trine Skei Grande har fått gjennomslag på lærerfronten, men må tåle at effektiviseringskuttet i offentlig sektor økes fra 0,5 til 0,7 prosent av budsjettet. 
(Foto: Sølvi W. Normannsen)

Glad for lærerne. Venstre og parlamentarisk leder Trine Skei Grande har fått gjennomslag på lærerfronten, men må tåle at effektiviseringskuttet i offentlig sektor økes fra 0,5 til 0,7 prosent av budsjettet.  Foto: Sølvi W. Normannsen

I budsjettavtalen går de borgerlige partiene inn for å øke kravet til innsparing i offentlig sektor, mens regjeringspartiene Høyre og Frp foreslo å beholde effektiviseringskravet på 0,5 prosent. Sykehussektoren skal unntas fra kravet. 

Se tabellen under for de største postene som berører UH-sektoren.

Khrono skriver torsdag at Forskningsrådet får totalt 120 millioner kroner mindre enn først foreslått, 100 i såkalt faseforskyvning, og 5 millioner i reduserte bevilgninger over budsjettet til Utenriksdepartementet og 15 minus fra Næringsdepartementet .

200 mill til videreutdanning av lærere

Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen forklarer «faseforskyvningen» med at Forskningsrådet skal låne 100 millioner kroner av sine egne avsetninger. Per i dag har de rundt 3 milliarder kroner i avsetninger, eller ubrukte midler.

- Totalt sett ser det likevel slik ut med et første blikk at det er økt tildeling til forskning, og at de har kompensert og justert for noen av kuttene, sa Røttingen til avisen onsdag kveld.

Alle har utropt Kristelig Folkeparti til den store seierherren i forliket, etter at de sikret lærernormen som betyr at det skal være maksimalt 16 elever per lærer i 1. til 4. trinn og maksimalt 21 elever per lærer i 5. til 10. trinn fra høsten 2018. Målet er videre å skjerpe dette i 2019 til 15 elever per lærer i 1. til 4.-trinn og maks 20 elever per lærer i 5. til 10.-trinn. Lærernormen koster 200 millioner kroner på neste års budsjett, men dette er kun en trinnvis innføring av normen. Tiltakets helårseffekt er beregnet til 850 millioner.

Budsjettkameratene har også fått gjennomslag for et annet betydelig løft: 200 millioner kroner til videreutdanning av lærere, en av Venstres hjertesaker, som også inkluderer ikke-kvalifiserte lærere. Basisfinansieringen i UH-sektoren er økt med 100 millioner kroner i forliket.

5 millioner til utredning av nytt medisinstudium

Stavanger Universitetssykehus har, i samarbeid med Universitetet i Stavanger, i lengre tid arbeidet med å få etablert et klinisk masterstudium i medisin i Stavanger. Nå er SUS, UiS og Universitetet i Bergen sikret 5 millioner kroner til utredning av ulike modeller for et studium i klinisk medisin.

Ved siden av Kunnskapsdepartementet har også Nærings- og fiskeridepartementet fått plusset på flere poster under budsjettets hovedinnretning mot utdanning, arbeid, tiltak og omstilling. NFD har blant annet fått 100 millioner kroner til Miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge og 50 millioner kroner til hver av postene Næringsrettet forskning og Forskning, innovasjon og utviklingskontrakter.


 
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Meklingsfrist ved midnatt:

Eksamen, sensur og opptak går i stå hvis det blir streik

Mens partene i statsoppgjøret forhandler på spreng hos riksmekleren, forbereder 6 200 statsansatte seg på streik fra torsdag morgen. Ved NTNU tar Forskerforbundet og NTL ut over 300 ansatte om meklingen ikke fører frem.

- Universitetene må ta ansvar for seksuell trakassering av studenter

Marianne Synnes (H) i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget reagerer på omfanget undersøkelsen av seksuell trakassering av studenter avdekker.

13.500 studenter har opplevd seksuell trakassering

Én av tjue av norske studenter har opplevd seksuell trakassering, viser en ny undersøkelse. 28 prosent av trakasseringen kommer fra forelesere eller veiledere.

Styringsgruppa for samlokalisering:

Foreslår at samlokalisering ved NTNU utsettes i ett år

Samlokaliseringsprosjektet ved NTNU trykker på pauseknappen.