UHR krever nulltoleranse mot all trakassering

Seksuell trakassering må inn i lederopplæringen. Nulltoleranse mot trakassering. Påviste tilfeller skal møtes med sanksjon.
- Jeg er glad for at styret har samlet seg bak et så klart og tydelig vedtak når det gjelder seksuell trakassering, sier UHR-leder Mari Sundli Tveit, her under representantskapsmøtet i Trondheim for et år siden 
        
            (Foto: Tore Oksholen)

- Jeg er glad for at styret har samlet seg bak et så klart og tydelig vedtak når det gjelder seksuell trakassering, sier UHR-leder Mari Sundli Tveit, her under representantskapsmøtet i Trondheim for et år siden  Foto: Tore Oksholen

Dette er noen av kravene UHR-styret vedtok torsdag ettermiddag.

- Styret har fattet et offensivt vedtak, som går vesentlig lenger enn saksnotatet. Det er jeg godt fornøyd med, sier Universitets- og høgskolerådets leder Mari Sundli Tveit til Universitetsavisa etter møteslutt.

Under UHRs representantskapsmøte på Lillehammer i november ble mobbing seksuell trakassering diskutert i plenum, og det ble besluttet å få temaet på sakskartet til dagens styremøte. Det mente noen var lite offensivt – det er på tide å handle, uttalte blant annet HiOA-rektor og Kif-leder Curt Rice.

LES OGSÅ: Rice: Nå må UHR få ut fingeren

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

 I saksnotatet til dagens møte ble det lagt opp til en diskusjon omkring hvordan man kunne skaffe seg mer innsikt i problematikken, men det var ikke lagt opp til konkrete vedtak.

I møtereferatet har styret imidlertid samlet seg om er rad tydelige forventinger til landets universitets- og høgskoleledere:

Lederopplæring

UHRs styre tar trakassering og mobbing svært alvorlig, og mener det er viktig med samordning av innsatsen ved institusjonene når det gjelder kartlegging, forebygging, varsling, oppfølging og lederopplæring. Ledere i sektoren må ha en klar og uttalt nulltoleranse mot mobbing og trakassering, overgrep og diskriminering. Dette må gjøres kjent for alle ansatte og studenter. Påvist trakassering vil sanksjoneres av arbeidsgiver/institusjon.

UHRs styre vil sette ned en arbeidsgruppe. Gruppens mandat vedtas på neste møte og vil omfatte både ansatte og studenter, arbeidsmiljø og læringsmiljø, og tydeliggjøre hva et godt læringsmiljø er.

Arbeidsgruppen skal rapportere til styret.

Mobbing og trakassering er et viktig tema på alle UHRs møteplasser, og foreslås også som hovedtema på neste representantskapsmøte.

Styret understreker at mobbing og trakassering er et lederansvar, og ber om at dette tas inn i UHRs lederutviklingsprogram. UHR vil ta initiativ til utvikling av et nettbasert kurs.

Se framover

- Jeg er glad for at styret er tydelig på at det må være nulltoleranse når det gjelder alle former for mobbing og seksuell trakassering, sier Sundli Tveit.

- Har ledere i sektoren vært våken nok når det gjelder dette problemet – og reagerte man raskt nok etter at #metoo ble et globalt fenomen, vil du si?

- Jeg mener at rektorer og andre ledere var raskt ute med å be om at vi tok mobbing og seksuell trakassering opp til diskusjon på Lillehammer. For øvrig er jeg opptatt av å se framover. Det viktige er at vi nå er tydelige på at vi har nulltoleranse og er handlekraftige i måten vi møter problemet på, sier Sundli Tveit.

- Det er flere asymmetriske maktforhold i akademia som krever særig varsomhet: Relasjonen veileder-student, men også ulike konstellasjoner mellom ansatte, og studenter imellom.

- Hvordan vil dere jobbe videre med kartlegging av seksuell trakassering i akademia?

 - Det blir opp til arbeidsgruppa å ta tak i. Jeg regner med at det ikke går lang tid før vi ser resultater, sier UHR-lederen.

- Du har uttalt at du tror det er betydelige mørketall når det gjelder forekomsten av seksuell trakassering. Den antakelsen er basert ikke minst på hva vi har sett av beretninger fra andre samfunnssektorer. Men kan det tenkes at kvinner i akademia opplever mindre seksuell trakassering enn ellers i samfunnet?

- Det blir en luftig spekulasjon. Jeg ser ingen grunn til at det skulle forholde seg annerledes ved universiteter og høgskoler enn ellers i samfunnet. Uansett er det viktig å skaffe seg en dypere innsikt i hvordan dette ser ut rundt om i sektoren, sier UHR-leder Mari Sundli Tveit.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Medisinstudentene vil tilbake til pasientene

Medisinstudentene mener den pasientnære undervisningen bør starte opp igjen så raskt som mulig. – Det er en stor del av utdanningen vår, sier leder for medisinstudentene,

Ytring:

Ap, Sp og FrPs lek med spåkula

Vi stiller oss spørrende til hvem som skal ha denne definisjonsmakten på hva som er arbeidsrelevant, og hvordan man kan vite hva arbeidslivet har behov for i de kommende årene?

Dette er medisin mot frafall i videregående

Gjennom solidaritetskorpset kan ungdom mellom 18 og 30 år jobbe frivillig i et annet land i Europa. Det ga meg tryggheten jeg trengte, skriver Sondre Hansen.

Gjesteskribenten:

Hvordan har vi klart oss på NTNU under pandemien?

Hvordan har vi klart oss på NTNU så langt? spør Helge Holden. Her diskuterer han noen av erfaringene med å holde det gående under en pandemi.