Kontaktkonferansen 2018:

Utvalg skal se på hvordan samfunnets behov for utdanning skal bli ivaretatt

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen opplyste tirsdag at han vil nedsette et utvalg som skal ta for seg dimensjoneringen av høyere utdanning.
- Vi ser klare tegn til at vi ikke har et system for dimensjonering som ivaretar samfunnets utdanningsbehov godt nok, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen under Kontaktkonferansen 2018. Bildet er fra fjorårets konferanse.
(Foto: Tore Oksholen)

- Vi ser klare tegn til at vi ikke har et system for dimensjonering som ivaretar samfunnets utdanningsbehov godt nok, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen under Kontaktkonferansen 2018. Bildet er fra fjorårets konferanse. Foto: Tore Oksholen

Hvem skal bestemme hvilke studier og hvor mange studieplasser som skal tilbys? I dag er dette i all vesentlighet overlatt det enkelte universitet eller høgskole. Men slik behøver det ikke fortsette å være.

Isaksen var innom dette under sin tale i forbindelse med kunnskapsministerens kontaktkonferanse for universiteter og høgskoler. Under talen, som kan bli Isaksens siste som kunnskapsminister i denne omgang, om ryktene om regjeringsendringer medfører riktighet, sa han blant annet:

- Det er grunn til å spørre om dagens system svarer godt nok på samfunnets kompetansebehov. Har arbeidslivet god nok innflytelse på dimensjoneringen? Har studentene det? Er vi flinke nok til å vurdere hva behovene er?

Dette var noen av spørsmålene kunnskapsministeren stilte til forsamlingen, som blant annet besto av mange av landets universitetsledere. Fra NTNU stilte både rektor Gunnar Bovim og styreleder Svein Rikard Brandtzæg.

LES OGSÅ: Mener regjeringen burde gått inn for nasjonalt belønningssystem

LES OGSÅ: NSO vil ha nasjkonal ordning for premiering av undervisere

Dagens system ikke godt nok

Utvalget, som skal nedsettes i løpet av våren, skal komme med anbefalinger til departementet.

– Vi har gjort en del foreløpige analyser i departementet. Der ser vi klare tegn til at vi ikke har et system for dimensjonering som ivaretar samfunnets utdanningsbehov godt nok. Dette er noe som ikke kan bøtes på ved at man fra år til år bestemmer seg for å gi studieplasser til det ene eller andre, sier kunnskapsministeren til Forskerforum.

Spørsmålet er hvem som skal sitte med ansvaret for denne dimensjoneringen – helt eller nesten helt hos utdanningsinstitusjonene, eller i vesentlig større grad hos Kunnskapsdepartementet?

Isaksen var inne på disse dilemmaene under talen.

- Jeg skal ikke underkjenne at det er en spenning her. For eksempel når vi politikere sier at dere har autonomi. Og dagen etterpå sitter og fordeler stipendiatstillinger. Eller når dere roper etter mer frihet. Og samtidig sliter vi med å få opprettet studieplasser på fag hvor samfunnet har store behov, sa statsråden.

Skeptisk til mer statlig detaljstyring

Han utdypet sitt tvisyn overfor Forskerforum:

– Jeg er veldig skeptisk til at staten skal detaljstyre mer av dimensjoneringen. Men det kan være at staten skal være mer forutsigbar og langsiktig i hvordan den ruster institusjonene til å gjøre det. For eksempel har det kommet flere nye studieplasser til IKT i budsjettene de siste årene. Det ville ikke vært helt uforståelig hvis institusjonene føler at dette er noe som henger mye på hvert budsjett, og det ikke er et resultat av en langsiktig opptrappingsplan.

Diskusjonen om studieplasser til humaniora versus teknofag kommenterer Torbjørn Røe Isaksen slik:

– Det er en klassiker i debatten. Men teknologifaget har en veldig sterk økning i søkertallene, mens humaniorafagene står så å si stille. Den motsetningen synes jeg er litt overdrevet. Vi produserer ikke masse litteraturvitere og ikke noen ingeniører.

Dimensjoneringsutvalget

Dimensjonering i høyere utdanning var et av temaene Isaksen snakket om på den årlige kontaktkonferansen til Kunnskapsdepartementet tirsdag, hvor rektorer, direktører og andre sentrale personer i sektoren var samlet.

Her er noe av spørsmålene utvalget skal jobbe med:

  • Svarer dagens system godt nok på samfunnets kompetansebehov?
  • Har arbeidslivet og studentene god nok innflytelse på dimensjoneringen? Har studentene det?
  • Er regjeringen og departementene flinke nok til å, i samarbeid med sektoren, å vurdere hva behovene er?
  • Er det noen utfordringer med systemet der både institusjonene og politikerne (gjennom statsbudsjettet) tar ansvaret for dimensjoneringen?
  • Kilde: Forskerforum
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Ytring:

Vi trenger ikke universiteter som kaller seg bærekraftige for omdømmets skyld

Er de villige til å ta de virkelig tøffe valgene, eller har bærekraftmålet nå blitt så utvannet at det har blitt uproblematisk å slutte seg til det?

Entreprenørskolen 15 år:

- Vi ble sett på som en litt rar og annerledes gjeng


Trappehjelp for de som er dårlig til beins, digitale læringssystemer i økonomi og et system som høster informasjon fra tre millioner artikler hver dag.

Slik jobber sektoren med entreprenørskap

Egne sentre, studier og samarbeid med næringsliv.

Gjestekommentaren:

«Å glemme krever altså arbeid»

Hva er innovasjon? Vi forstår mer om vi kikker nærmere på termodynamikkens mekanismer, argumenterer pinsehelgens gjestekommentator, som etterlyser et «Thermodynamics of Innovations.»