Planprogram for campus på høring:

Fortsatt uenige om hvor mye som kan bygges i det grønne

Fortsatt uenighet om hvor mye NTNU kan bygge i parkene rundt universitetet og usikkerhet rundt flere tomter, gjør at NTNUs nye planprogram nå sendes ut på seks ukers offentlig høring.
Park eller campusbygg. Etter høring vil planprogrammet bearbeides i kommunen, i samarbeid med NTNU. Deretter skal det igjen opp i Bygningsrådet, før Bystyret fatter det endelige vedtaket over sommeren. (Foto: Sølvi W. Normannsen)

Park eller campusbygg. Etter høring vil planprogrammet bearbeides i kommunen, i samarbeid med NTNU. Deretter skal det igjen opp i Bygningsrådet, før Bystyret fatter det endelige vedtaket over sommeren. Foto: Sølvi W. Normannsen

Bygningsrådet skal behandle NTNUs nye planprogram for samlet campus 6. mars. I rådmannens instilling heter det at utbyggingen av campus primært bør skje gjennom fortetting på areal som allerede er avsatt til campusformål, eller areal som enkelt kan omreguleres og benyttes til dette.

Holder Elgeseter park og fredede deler unna

Målet med høringen er å få alle innspill og alternativ på bordet, og så utrede videre for å komme fram til en omforent prinsipplan. Rådmannen understreker at bygging i Elgeseter park og den fredede delen av Høgskoleparken vil få store negative følger. Derfor anbefales det ikke at man går videre med dette i utformingen av den endelige prinsipplanen for en samlet campus i Trondheim.

Åpner for Hesthagen

Samtidig mener rådmannen at noe utbygging i parkarealene kan utredes videre ved Hesthagen og i skråningen fra Klæbuveien/Magnus den godes gate og opp mot Gløshaugen. Da kan man definere tre tydelige tyngdepunkt langs Klæbuveien. Disse kan være med på å «danne attraktive forbindelser, og nedbygge barrierevirkningen mellom Gløshaugen, Klæbuveien, campusfunksjoner på St. Olav og videre mot campus Kalvskinnet», heter det.

Åpner for Hesthagen. Rådmannens foreløpig anbefaling av tomter for videre vurdering for en samlet campus. De brune feltene merket K og O ligger i det som i dag er parkarealer, i henholdsvis Klæbuveien og Hesthagen.

Åpner for Hesthagen. Rådmannens foreløpig anbefaling av tomter for videre vurdering for en samlet campus. De brune feltene merket K og O ligger i det som i dag er parkarealer, i henholdsvis Klæbuveien og Hesthagen.

 

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Vedtak i bystyret over sommeren

I forslaget skriver rådmannen at dersom det skal utredes bygging i park bør dette konsentreres til noen sentrale punkter der utbygging kan brukes bevisst til å oppnå kommunens og NTNUs mål for campus. NTNUs planprogram skal legges ut til seks ukers offentlig ettersyn.

I høringsperioden vil man motta innspill fra instanser som riksantikvaren, fylkeskommunen, fylkesmannen og Statens Vegvesen. I tillegg holdes åpne møter med Folkeaksjonen Bevar Høyskoleparken og andre som har engasjert seg i saken.

- I en slik høringsprosess kan alle komme med merknader, sa Per Arne Tefre ved Byplankontoret til Arkitektnytt tidligere i vinter.

Etter høring vil planprogrammet bearbeides i samarbeid med NTNU. Deretter skal det igjen opp i Bygningsrådet, før Bystyret fatter det endelige vedtaket over sommeren.

LES MER: - Dropp inngrep i parken, bygg heller på toppen
LES OGSÅ:  - Vi har et fleksibelt prosjekt

Usikkerhet rundt flere tomter

I planprogrammet er det identifisert og utredet mange tomter. Rådmannen påpeker at det fortsatt er stor usikkerhet knyttet til flere av disse. Noe skyldes vanskelige grunnforhold, andre altså på grunn av de forutsetter den meget omstridte byggingen i park. Det er også eiendommer som utfordrer vernebestemmelser.

Rådmannen påpeker at det nå er svært viktig at enkelte private tomter som ligger innenfor byggeformål i kommuneplanens arealdel og som samtidig bygger opp om campusplanene der er enighet om, inngår i den videre planleggingen.

Dette gjelder spesielt eiendommene Elgeseter gate 21/Klæbuveien 22, Elgeseter gate 16 og Vollabakken 33 – 37. Alle disse tomtene vurderes av rådmannen som strategisk viktige eiendommer som dermed bør sikres som en del av campusutviklingen.

Tomtene må tilpasses reelt behov

Tomtespørsmålene blir viktige i det offentige ettersynet. Rådmannen presiserer at det endelige forslaget til prinsipplan må være konkret når det skal sluttbehandles, og at NTNU og Trondheim kommune bør være enige når det endelige forslaget til planprogram legges fram.

Rådmannen har gjort en alternativ konsekvensvurdering av hver enkelt tomt og vurdert måloppnåelsen for ulike områder.

- Rådmannen mener at det, selv uten disse tomtene, gir nok fleksibilitet og tilgjengelige tomter til å sikre en god løsning for NTNU og byen. Rådmannen oppfordrer til at det «bearbeides fram til sluttbehandling slik at omfanget av tomter er mer tilpasset reelt behov». 


LES MER: Regjeringen vil ha utbygging av campus vest for Gløshaugen
LES OGSÅ: Slik jobber arkitektene med nytt campus
LES OGSÅ:  Dette vet vi om arbeidet med nytt campus

Dette er det enighet om

NTNU og kommunen er enig i at utbygging i strøket rundt Klæbuvegen gir «stor måloppnåelse», da det blant annet knytter Gløshaugen og campus på Elgeseter bedre sammen. Man er også enig i at ny campusbebyggelse nord i Elgeseter gir god måloppnåelse, blant annet med tilknytning til Midtbyen og sentrale bevegelseslinjer. Utbygging lengre sør gir noe lavere måloppnåelse.

NTNUs planprogram legges ut på høring, sammen med et sammendrag fra KOHT arkitetekter og Trondheim kommunes konsekvensvurdering for samlet campus i Trondheim. Begge disse ble laget på tampen av fjoråret. Dokumentene kan lastes ned her.

LES OGSÅ: Dette er veien videre for campussamlingen
LES MER: Noen oppklaringer om NTNUs campusutvikling

Dette mener rådmannen:
  • Utbyggingen av campus bør primært skje gjennom fortetting på areal som allerede er avsatt til campusformål, eller areal som enkelt kan omreguleres og benyttes til dette.
  • Utbygging av areal avsatt til grønnstruktur i kommuneplanens arealdel bør i størst mulig grad unngås, spesielt bør Elgeseter park og de nordlige delene av Høgskoleparken, bevares.
  • Dersom det skal utredes bygging i park bør dette konsentreres til noen sentrale punkter der utbygging kan brukes bevisst til å oppnå kommunens og NTNUs mål for campus.
  • Planprogrammet bør bearbeides fram til sluttbehandling slik at omfanget av tomter er mer tilpasset reelt behov. 
For Trondheim vil en samlet og byintegrert campus bidra til å gjøre byen mer attraktiv.
  • NTNUs betydning for lokalt og regionalt samfunns- og næringsliv kan ikke overvurderes. Det er viktig at videre arbeid viser hvordan økt kvalitet, tilgjengelighet til parkarealene og eventuelle erstatningsarealer, kan kompensere for eventuelle inngrep.
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

NTNU vil ha to nasjonale aviser

Nasjonalt avissamarbeid står på dagsorden når rektorar frå dei fem største universiteta i Noreg møtes til såkalla U5-møte i Trondheim i dag.

NTNU til topps i omdømmemåling

NTNU topper en ny undersøkelse om utvalgte virksomheter i offentlig sektor.

Olsen avmystifiserer omstridt U5-gruppe

UiB-rektor Dag Rune Olsen forteller gjerne hva de skal snakke om, men når toppene for «de fem gamle universitetene» i Norge møtes i Trondheim, er det bak lukkede dører.

Ytring:

Et steg nærmere Nordens beste studieby?

Trondheim kommune lover å stille med 7,5 millioner kroner til å rassikre Nidelva, gitt at NTNU også bidrar med penger. De pengene må komme raskt, skriver inn- og utgående styreledere i StudbyTrondheim.