Skal vurdere om universiteter og høyskoler skal skilles fra staten

Kunnskapsdepartementet vil ha et enklere og bedre regelverk for universiteter og høyskoler, bedre målstruktur og vurdere om institusjonene skal skilles fra staten.
Forsknings- og utdanningsminister Iselin Nybø setter i gang prosesser som kan føre til store endringer i UH-sektoren.
(Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Forsknings- og utdanningsminister Iselin Nybø setter i gang prosesser som kan føre til store endringer i UH-sektoren. Foto: KRISTOFFER FURBERG

Kunnskapsdepartementet setter ned et utvalg som skal gå gjennom regelverket for universiteter og høyskoler, gjennomføre en mulighetsstudie for å se på ulike tilknytningsformer for institusjonene, samt vurdere behov for forenkling av målstrukturen.

Det går frem av et brev sendt til blant annet en rekke norske utdanningsinstitusjoner. Der ber departementet om innspill til hva utvalget bør se nærmere på.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Vurdering av foretaksmodellen

KD mener de tre prosessene bør ses i sammenheng. Tilknytningsformene de ønsker en vurdering av, er blant annet foretaksmodellen. Dette er en oppfølging av  regjeringens politiske plattform fra Jeløya der det går fram at regjeringen vil «ta initiativ til en mulighetsstudie for å se på ulike tilknytningsformer for universitets- og høyskolesektoren, som for eksempel foretaksmodellen, for å sikre mer uavhengige institusjoner.»

Foretaksmodellen vil bety at universiteter og statlige høyskoler tilsynelatende får en klarere uttalt formelt uavhengig status, ved at de går fra å være deler av statsforvaltningen til å bli selvstendige juridiske enheter, har tidligere UiB-rektor og jussprofessor Jan Fridthjof Bernt forklart i et intervju med UA.

LES SAKEN HER: Slik vil universitetene bli påvirket av å bli foretak

I brevet KD har sendt ut, skriver de følgende: «Statlige universiteter og høyskoler er formelt organisert som forvaltningsorganer med særskilte fullmakter. Denne organisasjonsformen kan medføre noen begrensninger for institusjonenes autonomi og handlingsrom, og det bør utredes om andre organisasjonsformer kan være aktuelle. Utskillelse fra staten vil gi større autonomi, og kan gi bedre forutsetninger for å foreta prioriteringer i tråd med samfunnets behov, langsiktig planlegging og satsning.»

Vil ikke tvinge noen

KD legger til grunn at eventuelle alternative tilknytningsformer må gi mer autonomi. Samtidig påpeker de i brevet at de økonomiske og administrative konsekvensene av alternative tilknytningsformer kan være betydelige og at de derfor må utredes nøye.

Utgangspunktet skal være at andre tilknytningsformer enn dagens ordning ikke innebærer lavere tildelinger over statsbudsjettet. Men de skal kunne ha andre konsekvenser, som for eksempel økt økonomisk fleksibilitet.

Departementet leger også til grunn at dersom det blir aktuelt å vurdere alternative tilknytningsformer, er det ikke sikkert at det passer for alle institusjonene. «Omorganisering kan bli aktuelt for noen, mens andre forblir del av staten. Departementet har som utgangspunkt at statlige universiteter og høyskoler ikke skal gis en annen tilknytningsform dersom de ikke ønsker det selv», heter det i brevet. KD mener det vil være et omfattende arbeid å lage en mulighetsstudie slik de har skissert, og at dette bør gjøres i tett dialog med sektoren.

Under punktet om målstruktur opplyser KD at de gradvis innfører en ordning med flerårige utviklingsavtaler mellom departementet og de statlige universitetene og høyskolene. Disse avtalene skal bidra til å nå målene om høy kvalitet, tydeligere institusjonsprofiler og bedre arbeidsdeling.

YTRING FRA HANS PETTER GRAVER: Nei til foretaksmodell

- Uforandret i flere tiår

Det tredje punktet er regelverket for universitets- og høyskolesektoren. Forsknings- og utdanningsminister Iselin Nybø beskriver dagens regelverk som omfattende.

– Mange av bestemmelsene har vært uforandret i flere tiår. Samtidig har det skjedd store endringer i sektoren. Vi har store forventninger til hva universitetene og høyskolene våre skal bidra med fremover. Det er behov for å se om regelverket vi har er godt nok tilpasset den moderne sektoren vi ønsker oss, sier hun i en pressemelding. 

Målet for utvalgets arbeid, er å få et regelverk som tydelig beskriver ansvar, rettigheter og plikter. Det gjelder for universitetene og høyskolene, men også for studenter og ansatte. Regelverket skal ikke være mer omfattende enn nødvendig, og det skal være tilpasset institusjonenes ansvar og oppgaver, opplyser KD.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Slutter som NTNUs kommunikasjonssjef

Christian Fossen gir seg etter 11 år som kommunikasjonssjef ved NTNU.

Fakultet skjerper regler for rus og alkoholbruk

IV-dekan Olav Bolland ved NTNU vil redusere sannsynligheten for ulykker og trakassering, og sikre et bedre arbeids- og studiemiljø gjennom en tydelig holdning til alkoholbruk.

Fikk du med deg disse sakene i UA?

Troll-bil, kontorplasser, streik og eposttrøbbel er tema i noen av de mest leste sakene i Universitetsavisa så langt i år.

Professor sparket etter varsler om trakassering

En professor ved Kunsthøgskolen i Oslo er avskjediget etter en rekke varsler om seksuell trakassering mot studenter.