Usikkerhet om økonomiske rammer, Bott-beslutning utsettes til mai-juni

Usikkerhet om prislappen gjør at en beslutning rundt innkjøp av felles  administrative systemer for lønn, HR og økonomi ved Bott-universitetene utsettes til mai-juni.
Omdiskutert. Bott-universitetenes innkjøp av felles administrative systemer trekker i langdrag. Saken har også vakt noe uro i berørte fagforeninger. Ved NTNU har både Morten Mørch (til venstre) fra Parat og NTLs Sturla Søpstad (i midten) etterlyst mer informasjon og medvirkning. Bildet er fra et allmøte med HR og HMS-sjef Arne Hestnes tidligere i vinter.  
        
            (Foto: Sølvi W. Normannsen)

Omdiskutert. Bott-universitetenes innkjøp av felles administrative systemer trekker i langdrag. Saken har også vakt noe uro i berørte fagforeninger. Ved NTNU har både Morten Mørch (til venstre) fra Parat og NTLs Sturla Søpstad (i midten) etterlyst mer informasjon og medvirkning. Bildet er fra et allmøte med HR og HMS-sjef Arne Hestnes tidligere i vinter.   Foto: Sølvi W. Normannsen

Det mye omtalte Bott-samarbeidet om felles innkjøp av disse tjenestene trekker enda lenger ut i tid.  I en sak som er felles formulert av de fire direktørene ved universitetene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø til de respektive universitetstyrene heter det at man ikke kan anbefale noen beslutning før de økonomiske rammene er bedre utredet.

Dermed sprekker den opprinnelige planen, om at samtlige universitetsstyrer skulle få et likelydende forslag til vedtak som alle kunne fatte innen april. Ønsket har vært at prosessen er sluttført og leveransene ivaretatt av nye aktører i løpet av 2020.

Det var i fjor vår at Direktoratet for økonomistyring seilte opp som en mulig leverandør av disse tjenestene. DFØ leverer allerede lønns- og regnskapstjenester til departementene og flere andre statlige organer. Bott-universitetene ble pålagt av Kunnskapsdepartementet å gjennomføre en grundig prosess der også DFØ ble vurdert som hel eller delvis leverandør av de ønskede tjenestene. Dette må gjøres før institusjonene eventuelt går ut i det åpne markedet, fordi DFØ ikke kan være tilbyder på lik linje med eksterne leverandører.

LES MER: Nå skal lønn og regnskap settes bort til staten - eller markedet

LES OGSÅ: Ingen omstilling uten medvirkning

Så langt har det vist seg at DFØ kan levere det Bott etterspør på 4 av 5 punkter.  Usikkerheten er knyttet til kostnader. Bott-direktørene sier til sine respektive styrer at «De økonomiske rammene både for et implementeringsprosjekt og videre utvikling må spesifiseres og garanteres».

I klartekst betyr dette at direktørene vil vite hva det hele vil koste, før de avgir sin innstilling. De understreker også at de vil ha avklart hva Bott skal finansiere og hva som skal finansieres av staten og eventuelt andre aktører.

- Å etablere et tydeligere kostnadsbilde er vesentlig for å kunne ta en riktig beslutning, heter det i notatet som NTNUs styre fikk seg forelagt onsdag.

Nå tas det sikte på en styrebehandling ved Bott-universitetene i mai-juni.

LES OGSÅ: Nå jakter Bott på ePhortes arvtaker

LES OGSÅ: - Digitalisering gir større grunn til uro enn tjenester på anbud

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

UA-kommentaren:

En debatt på nippet til å gå bananas

Det nærmer seg politisk behandling av NTNUs store campusprosjekt. Det er nå det gjelder. Da er det fristende for aktørene å ty til retoriske virkemidler.

To nye meritterte undervisere ved NTNU

Førsteamanuensis Paula Rice og professor Arne Krokan er tildelt stats som meritterte undervisere.

Bevar ironien?

«Utbygging av Vestskråningen og ivaretakelse av grøntarealer er ikke gjensidig utelukkende. En utadrettet utbygging av Vestskråningen vil sannsynligvis føre til større bruk av den minst brukte delen av Høyskoleparken.» skriver styret ved Studentersamfundet i denne ytringen.

The big challenge: Ein festival for folk flest?

«Store og flotte ord, men handlingar talar som kjend høgare enn ord, og det å setje ein skyhøg pris på billettane gjer festivalen utilgjengeleg for mange studentar. Kven er neste generasjon som skal forsøke å løyse framtidas utfordringar viss ikkje studentane?» skriv studentleiaren i denne ytringa.