Striden om psykologiklinikkene:

- Vi har ikke noe system for å veilede studenter

Dag Stormbo, psykologspesialist og foretakstillitsvalgt for Norsk Psykologforening ved St. Olavs Hospital, stiller seg undrende til NTNU-rektor Gunnar Bovims ønske om å flytte klinikkene ved Institutt for psykologi inn i spesialisthelsetjenesten.
Lavterskel tilbud: En del av rektor Gunnar Bovims argumentasjon for å utrede flytting av internklinikkene fra Institutt for psykologi til spesialisthelsetjenesten ved St. Olavs Hospital, bunner i bekymring for NTNUs ansvar ved å drive pasientbehandling. Tidlig i studiet øver studentene seg på hverandre. Illustrasjonsfoto.
(Foto: Solveig Mikkelsen)

Lavterskel tilbud: En del av rektor Gunnar Bovims argumentasjon for å utrede flytting av internklinikkene fra Institutt for psykologi til spesialisthelsetjenesten ved St. Olavs Hospital, bunner i bekymring for NTNUs ansvar ved å drive pasientbehandling. Tidlig i studiet øver studentene seg på hverandre. Illustrasjonsfoto. Foto: Solveig Mikkelsen

- Vi har ikke noe system for å veilede studenter i grunnleggende terapipraksis, sier Dag Stormbo.

NTNU-rektor Gunnar Bovims ønske om å utrede flytting av internklinikkene på psykologistudiet til spesialisttjenesten på St. Olavs Hospital har vakt voldsomt engasjement, både blant studenter og ansatte. Bak rektors ønske ligger blant annet en bekymring over NTNUs ansvar ved å drive pasientbehandling.

LES OGSÅ: - Bovim er i utakt med samfunnsutviklingen

Dag Stormbo er psykologspesialist og foretakstillitsvalgt for Norsk psykologforening ved St. Olavs Hospital. (Foto: Privat)

Dag Stormbo er psykologspesialist og foretakstillitsvalgt for Norsk psykologforening ved St. Olavs Hospital. Foto: Privat

 

- Merkelig forestilling

Psykologspesialist Dag Stormbo synes forestillingen om at det er spesialisthelsetjenesten som skal utdanne psykologer i terapipraksis høres merkelig ut. Han viser til at psykologutdanningen er et viktig praksisfag, der studentene er i praksis på mange ulike arenaer, som på universitetsklinikker, i sykehus og i studenthelsetjenester.

- Praksisopplæringen skjer der man har kompetente psykologer eller spesialister som kan veilede dem, sier Stormbo til UA.

LES MER: Rektor åpner for flytting av klinikkene, men det ønsker ikke psykologene

LES OGSÅ: Avgjør skjebnen for psykologiklinikkene

Han viser til at det er veldig mange psykologer og spesialister som ikke jobber i spesialisthelsetjenesten, men i selvstendig praksis, i private bedrifter, i kommunehelsetjenesten, i stiftelser og andre etater.

- Jeg, som veileder i spesialisthelsetjenesten, veileder primært autoriserte psykologer som skal ta en videre spesialisering, sier Stormbo.

Ettertraktede NTNU-studenter

På spørsmål om det har vært bekymring i psykologfagmiljøet for opplæringen ved NTNU svarer Dag Stormbo:

- Tvert imot. Inntrykket vårt er at NTNU har en veldig god internpraksis og at NTNU-studenter regnes som ettertraktede psykologer. Blant annet fordi de har hatt veldig god intern veiledning og praksis.

- Studentene tror at sykehusspesialistene kanskje har hendene fulle med pasienter og derfor vil ha begrenset mulighet til å fokusere på dem, hva tror du?

- I praksis har vi jo ikke avsatt tid til det. Sykehusspesialistene jobber stort sett full tid med pasientbehandling. Det finnes ikke noen ubrukte ressurser til det her. Det er faktisk litt uvirkelig om noen tror det, sier Stormbo.

LES OGSÅ: Bovim mener flytting vil gjøre undervisningen mer praksisnær

LES MER: Studentene samlet seg for å vise sin støtte til klinikkene

Bedre rammeverk for veiledning

En eventuell beslutning om overflytting av psykologiklinikkene blir ikke tatt før i slutten av oktober. Saken utredes og det er følgelig heller ikke sagt noe om hvordan dette skal organiseres.

LES MER: - Det er ikke behov for en slik utredning

- Kanskje de har en ide om at disse veiledningstjenestene skal kjøpes av sykehusene, men da må jo sykehusene ansette andre som kan gjøre jobben med pasientene, sier psykologspesialist og tillitsvalgt Dag Stormbo.

Stormbo viser til at Institutt for psykologi har ansatte med topputdanning i ulike klinisk retninger, som for eksempel det som på fagspråket heter metakognitiv terapi.  Han mener at både kompetansen psykologene ved instituttet har, og det rammeverket de har for veiledning, er mye bedre enn det de har i spesialisthelsetjenesten.

– Det er også bedre enn at sykehusene skulle gi grunnopplæringen i terapi, sier han. 

Har ikke system for å veilede studenter

Psykologen sier videre at spesialisthelsetjenesten på psykisk helse er skrudd sammen for å ta imot psykologer som allerede har grunnleggende kunnskaper om å drive terapi.

- Vi har ikke noe system for å veilede studenter i grunnleggende terapipraksis, sier Dag Stormbo.

Da NTNUs styre diskuterte saken 14. mars sa Gunnar Bovim at pasientbehandling krever et kontrollsystem, som gjør at NTNU må vurdere om det er rasjonelt at det er universitetet som driver dette.

- Vi driver utstrakt utdanning av helsepersonell, der pasienter ivaretas av helsepersonell. Pasientgruppa ved Institutt for psykologi vil være den eneste som ikke behandles av slikt personell, sa Bovim

Dag Stormbo sier at opplæring av for eksempel leger har en annen tradisjon.

- De får mye av sin praksis i sykehus og andre steder, men både odontologi og psykologi har praksisopplæring i regi av universitetene. Det er en helt selvfølgelig og godt innarbeidet kvalitetssikret praksis, sier han.

Inntrykket vårt er at NTNU har en veldig god internpraksis og at NTNU-studenter regnes som ettertraktede psykologer. Blant annet fordi de har hatt veldig god intern veiledning og praksis

Dag Stormbo, psykologspesialist
De tre klinikkene

Institutt for psykologi har tre klinikker som hvert år tar imot pasienter for gratis behandling. Det er en poliklinikk for barn og unge og en for voksne, samt en nevropsykologisk klinikk.

Instituttet utdanner psykologer på profesjonsstudiet i psykologi. De to klinikkene brukes for å gi viderekomne studenter terapiopplæring.

Studentene begynner å ta imot pasienter fra fjerde studieår. Da har de en terapidag i uka.

De arbeider i gruppper på fire. Hver pasient får sin egen behandler i terapi-rommet, mens de andre tre studentene følger pasienten via et enveisspeil fra naborommet. I løpet av dagen veksler de på å behandle pasienter.

En psykologspesialist/veileder sitter også i naborommet for å observere og veilede etter samtalen.

Det tas videoopptak av behandlingen. Dette blir slettet etter avsluttet behandling.

Om lag 150 pasienter er innom klinikkene årlig. Dette er pasienter som ellers ikke ville fått et tilbud. 

Klinikken for barn og unge kan blant annet behandle problemer som angst, uro, tilbaketrekning, tristhet, lærevansker, mobbing, spiseproblemer, traumer, utviklingsforstyrrelser, samspillsvansker med venner, atferdsvansker, langvarige konflikter mellom foreldre og barn.

Klinikken for voksne kan blant annet behandle pasientene for angstplager som sosial fobi, panikk, agorafobi, tvangstanker- og handlinger, PTSD og traumer, helseangst, depressive plager og livskriser.

Den nevropsykologiske klinikken tilbyr nevropsykologiske undersøkelser til barn og voksne ved mistanke om kognitive vansker som følge av ervervet hjerneskade eller andre nevrologiske eller nevropsykiatriske tilstander.

Klinikkenes undersøkelser og behandling er forskningsbasert. Det kan derfor hende at pasientene må svare på flere spørreskjemaer enn i offentlige klinikker.

Kilde: Institutt for psykologi, NTNU

 

 

 

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Hun vil flytte 250 mediefolk så nært NTNU som mulig

Når NRK Trøndelag nå skal vurdere hvor de skal holde til i fremtiden står en samlokalisering med NTNU øverst på ønskelisten.

Sliter med å finne noen som kan bygge 250 studentboliger billig nok

Gjøvik: De nye studentboligene lar vente på seg. Et halvt år etter at spaden etter planen skulle stikkes i jorden har Sit fremdeles ikke funnet en entreprenør som er billig nok.

Ytring:

Etter- og videreutdanning ved NTNU

I sin nyttårstale slo statsminister Erna Solberg fast at «ingen i det norske arbeidslivet skal gå ut på dato». Det er tverrpolitisk enighet om å satse mer på etter- og videreutdanning, og NTNU tar utfordringen med å bidra enda mer.  

Rektoren lot industrien bestemme innholdet i ny studie

Arendal: Norsk industri mener et godt samarbeid mellom industri og akademia er nødvendig for å at utdanningene skal være relevante. Samtidig er flere skeptiske til å la industrien diktere for mye.