Kritiske til prosessen:

Styret ved UiB ønsker å se flere avisalternativer

Styret ved Universitetet i Bergen ønsker å få flere modeller på bordet før de bestemmer seg for hva slags avis de skal satse på i fremtiden.
Mange spørsmål. Flere styremedlemmer advarte UiBs ledelse mot å sette tidsfrister som gjør det vanskelig å få kvalitet ut av utredningsprosessen om fremtiden til UiBs egen avis, På Høyden. Enkelte tok også til orde for at saken var av en slik at den burde høres blant ansatte og studenter.
(Foto: Tor Farstad)

Mange spørsmål. Flere styremedlemmer advarte UiBs ledelse mot å sette tidsfrister som gjør det vanskelig å få kvalitet ut av utredningsprosessen om fremtiden til UiBs egen avis, På Høyden. Enkelte tok også til orde for at saken var av en slik at den burde høres blant ansatte og studenter. Foto: Tor Farstad

Planen er at UiB-styret skal avgjøre fremtiden for avisen På Høyden i den 31. Mai. UiB-rektor Dag Rune Olsens ønske om å avvikle avisen i sin nåværende form, for å legge den inn under Oslomets avis Khrono som har nasjonale ambisjoner, har vakt sterke reaksjoner. Under torsdagens styremøte ved UiB fikk Olsen også kritikk mot måten saken er håndtert på.

Redaksjonen i avisen ble informert om Olsens ønsker like før påske. Redaktør Dag Hellesund har gått ut med sterk kritikk av rektors syn og framgangsmåte. Han har også advart mot at UiB nå ser ut til å ville hindre lokalavisens kritiske blikk på seg og heller forholde seg til en nasjonal aktør styrt fra Oslo.

LES OGSÅ: Rektor Olsen vil legge ned På Høyden
LES OGSÅ: Nasjonal glans framfor lokalt grums

Advart mot kort frist

Både Bjørn K. Haugland, Vegard Foss Smievoll og andre rundt styrebordet stilte seg kritisk til måten prosessen er håndtert på. Haugland advarte mot å sette tidsfrister som gjør det vanskelig å få kvalitet ut av utredningsprosessen, mens Smievoll antydet at saken var av en slik karakter at den burde høres blant ansatte og studenter.

Sistnevnte målbar også det mange har pekt på den siste tiden, at den lokale debatten og det lokale perspektivet vil få mindre plass i en nasjonal avis.

Jørgen Melve mener styret ved UiB fort kan havne i en tvangssituasjon ved at de må vedta noe allerede i slutten av mai.

- Vi har ikke hatt noen grundig diskusjon om På Høydens rolle og 6 uker er uheldig kort tid, mente Melve, som også mente at faren for å miste en viktig kanal for intern debatt ikke var godt belyst.

- Hva er viktigst? Nasjonal eller lokal? Det er mye som er utydelig her, og det hadde også vært ønskelig med mer sonderinger rundt andre muligheter for samarbeid med de andre store universitetsavisene ved NTNU og UiO, mente Melve.

For smalt til å bli nasjonalt

Hanne Foss Hansen, professor ved Københavns Universitet medga at hun hadde begrenset kunnskap om prosessen og mediedebatten i Norge, men sa at sakspapirene ikke overbeviste henne om at det som er på trappene er en nasjonal satsing.

- Jeg ser det kan være en god ide å lage en nasjonal avis, men det jeg ser her ser smalt ut. Det skulle vært flere sentrale aktører med, og det bekymrer meg at det ikke er det, sa Hansen, som pekte på risikoen for at den framlagte modellen ville svekke den lokale debatten.

Khronos invitt til å gå med i en nasjonal satsing gikk ut til samtlige aktører i UH-Norge for snart ett år siden. Så langt er det bare UiB ved rektor som åpent har vist interesse. Også UiT Norges arktiske universitet skal holde døren på gløtt.

Ønsket bredere diskusjon

- Vi bør ha en bredere diskusjon om det er andre modeller her, som med større styrke kan sikre både det nasjonale og det lokale, sa Hanne Foss Hansen.

Også Katja Løvik mente formålet med å lage en nasjonal universitetsavis ikke oppnås når Khrono og Oslomet har fått så liten oppslutning blant de andre store universitetene.

- At UiB går foran kan føre til andre tenker om igjen, men det gjenstår å se, sa hun.

Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm rundet av debatten ved å understreke at Oslomet har vært fleksible i diskusjonene om avismodellen. Han antok derfor at det ville være fullt mulig å foreslå endringer. Bernstrøm sa det er brukt mye tid på å drøfte ulike modeller, og at man både har informasjon og tid nok til å legge et forslag på styrebordet 31. mai.

Vedtak i fire punkter:

1. Styret legger til grunn at UiBs videre utredning av en mulig nasjonal avis ikke skal svekke hensyn til lokaldemokrati, fri og kritisk debatt om og ved UiB.

2. Styret ber universitetsledelsen utrede flere alternative muligheter for å posisjonere UiB og Bergen i videre utvikling av en nasjonal offentlig arena for vår sektor.

3. I påvente av videre utredning og behandling i universitetsstyret får styret for På Høyden fullmakt til å prolongere ansettelse av redaktør inntil endelig behandling i universitetsstyret foreligger.

4. Styret ber universitetsledelsen skissere en plan for hvordan arbeidet med internkommunikasjon ved UiB kan styrkes.

LES OGSÅ: Hva skal universitetene med egne aviser?

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Hun vil flytte 250 mediefolk så nært NTNU som mulig

Når NRK Trøndelag nå skal vurdere hvor de skal holde til i fremtiden står en samlokalisering med NTNU øverst på ønskelisten.

Sliter med å finne noen som kan bygge 250 studentboliger billig nok

Gjøvik: De nye studentboligene lar vente på seg. Et halvt år etter at spaden etter planen skulle stikkes i jorden har Sit fremdeles ikke funnet en entreprenør som er billig nok.

Ytring:

Etter- og videreutdanning ved NTNU

I sin nyttårstale slo statsminister Erna Solberg fast at «ingen i det norske arbeidslivet skal gå ut på dato». Det er tverrpolitisk enighet om å satse mer på etter- og videreutdanning, og NTNU tar utfordringen med å bidra enda mer.  

Rektoren lot industrien bestemme innholdet i ny studie

Arendal: Norsk industri mener et godt samarbeid mellom industri og akademia er nødvendig for å at utdanningene skal være relevante. Samtidig er flere skeptiske til å la industrien diktere for mye.