Gunnar Bovim innstilt som ny styreleder for Innovasjon Norge

Gunnar Bovim er innstilt som ny styreleder for Innovasjon Norge.  NTNU-rektoren er valgkomiteens eneste kandidat.
Bovim er sterkt ønsket av Torbjørn Røe Isaksen som ny styreleder. 
        
            (Foto: TORE OKSHOLEN)

Bovim er sterkt ønsket av Torbjørn Røe Isaksen som ny styreleder.  Foto: TORE OKSHOLEN

Bovim ble oppringt av valgkomiteens leder under Kina-oppholdet forrige tirsdag, med hilsen fra næringsminister Torbjørn Røe Isaksen om at han var ønsket til vervet. Han fikk noen dagers betenkningstid, før han valgte å takke ja til å bli innstilt.

Valgkomiteens innstilling behandles i foretaksmøte i Innovasjon Norge 3. mai. Dersom innstillingen tas til følge vil Bovim etterfølge Per Otto Dyb, som valgte å trekke seg fra styrevervet tidligere i vår.

Innstillingen får sterk støtte fra Kunnskapsdepartementet. Ekspedisjonssjef Toril Johansen i avdeling for høyere utdanning, forskning og internasjonalt arbeid mener dette er en «god innstilling.»

- Det er avgjørende med en god kobling mellom kunnskapsproduksjon og innovasjon. Gunnar Bovim har mye kunnskap fra relevante områder, og har evne til å skape resultater, sier Toril Johansson.

Bovim: - Holder trykket oppe

At de to relevante fagdepartementene går sammen om å ønske seg Bovim til dette vervet har blant annet bakgrunn i han har frontet innovasjon sterkt i jobben som NTNU-rektor.

Til Universitetsavisa sier Bovim at han straks tok med seg sine prorektorer inn i tenkeboksen da han fikk henvendelsen. Bovim er klar på at han kommer til å holde fullt trykk på jobben som rektor, og at han ikke kan gjøre dette om det ikke var for at han har rektoratets fulle støtte.

- Men jobben som NTNU-rektor er ikke akkurat noen deltidsstilling. Har du tid – og overskudd – til å sette fullt trykk bak vervet som styreleder for Innovasjon Norge, samtidig som du skjøtter rektorjobben på høvelig vis?

- Styrelederjobben kommer ikke til å være veldig tidkrevende. For øvrig er det ikke uvanlig at en rektor også innehar styreverv. Det har vært aktuelt med et internasjonalt styreverv, som jeg takket nei til, blant annet på grunn av tida som ville gått med til reising. Det slipper jeg her.

Rådført seg med Brandtzæg

Bovim sier han har rådført seg med NTNUs styreleder Svein Richard Brandtzæg, som støtter ham i valget om å takke ja til vervet.

Bovim tror også at han kan finne synergier i krysningsfeltet mellom disse to institusjonene, ettersom innovasjon er i fokus for hva NTNU foretar seg.

Han understreker at han bare er interessert i stillingen dersom han er ønsket av hele Innovasjon Norge.

- Dersom innstillingen skulle vise seg å gi opphav til kontroverser, er ikke dette noe jeg vil ønske å gå inn i, sier NTNU-rektoren.

Konfliktfylt virksomhet

Konflikten mellom avgåtte styreleder Dyb og administrerende direktør Anita Krohn Traaseth har preget mye av oppmerksomheten omkring Innovasjon Norge i vår. Styret, under Dybs ledelse, tok initiativ til å skifte ut Traaseth, men fikk på et tidspunkt beskjed av valgkomiteen om å overlate det spørsmålet til det nye styret, som velges av foretaksmøtet i mai.

Det var i denne forbindelse at Per Otto Dyb opplevde at næringsminister Isaksen blantet seg inn på et, for styrelederen, utidig vis. Dyb anklaget Isaksen for å instruere styret i konflikten med toppsjefen Anita Krohn Traaseth. Næringsministeren avviste blankt Dybs påstander.

- Om det blir aktuelt for deg å ta på deg vervet som styreleder vil du måtte gå inn i et utfordrende konfliktfelt. Hva tenker du om det?

- Jeg har ingen refleksjoner rundt den konflikten som har vært, sier Bovim.

Forberedt på reaksjoner

- Institusjonen du selv er toppleder for, NTNU, har vært inne i en rad krevende omstillinger, som vil pågå i årevis ennå. Dette er prosesser du står sentral i. Eer du forberedt på at det kan komme reaksjoner internt på at du nå er villig til å påta deg et krevende styrelederverv?

- Ja, og det er noe av grunnen til at jeg var opptatt av at hele rektoratet måtte inn i beslutningen. Det er den samlede ledelsen ved NTNU som jobber med de store oppgavene, inkludert fusjonen og campus, sier NTNU-rektor Gunnar Bovim.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

UA-kommentaren:

En debatt på nippet til å gå bananas

Det nærmer seg politisk behandling av NTNUs store campusprosjekt. Det er nå det gjelder. Da er det fristende for aktørene å ty til retoriske virkemidler.

To nye meritterte undervisere ved NTNU

Førsteamanuensis Paula Rice og professor Arne Krokan er tildelt stats som meritterte undervisere.

Bevar ironien?

«Utbygging av Vestskråningen og ivaretakelse av grøntarealer er ikke gjensidig utelukkende. En utadrettet utbygging av Vestskråningen vil sannsynligvis føre til større bruk av den minst brukte delen av Høyskoleparken.» skriver styret ved Studentersamfundet i denne ytringen.

The big challenge: Ein festival for folk flest?

«Store og flotte ord, men handlingar talar som kjend høgare enn ord, og det å setje ein skyhøg pris på billettane gjer festivalen utilgjengeleg for mange studentar. Kven er neste generasjon som skal forsøke å løyse framtidas utfordringar viss ikkje studentane?» skriv studentleiaren i denne ytringa.