Bredt opprop mot foretaksmodell

Til sammen 84 akademikere ved landets universiteter går i et innlegg i dagens Aftenposten til frontalangrep på Regjeringens initiativ for åpne for at universitetene organiseres som foretak.
Nei takk. Vi vil beholde universitetenes organisasjonsform som i dag, skriver 84 akdemikere ved landets universiteter.
(Foto: Martin Toft, Uniforum)

Nei takk. Vi vil beholde universitetenes organisasjonsform som i dag, skriver 84 akdemikere ved landets universiteter. Foto: Martin Toft, Uniforum

Blant dem som har signert er kjente navn som tidligere utdanningsminister Gudmund Hernes, samt Anine Kierulf, Hans-Petter Graver, Dag O Hessen og Kristian Gundersen. Fra NTNU har Ida Bull, Thomas Brandt, Arve Hjelseth, Helge Høibraaten, Terje Lohndal og Asgeir Sørensen skrevet under.

Anledningen for innlegget er den såkalte mulighetsstudien som Regjeringen har tatt initiativ til, for å se på UH-sektoren kan organiseres på annet vis enn i dag. Det synes de 84 underskriverne av innlegget er et særdeles dårlig forslag. Hvorfor skal man utrede en organisasjonsform som vi kjenner nedsidene ved, spør de.

Prøvd før

Brevskriverne viser til at foretaksmodellen er prøvd innført før.

«Etter tiår med omorganisering av offentlig virksomhet, trenger vi ikke enda flere utredninger for å kjenne konsekvensene: mer kontroll, mer byråkrati og en styringsform som passer svært dårlig i forsknings- og undervisningssektoren. I Finland er det gått så langt at professorene streiker mot utviklingen. England og Danmark har gjort sine dårlige erfaringer», konkluderer de.

Brevskriverne kommenterer enkelte rektorers ønske om en løsning der institusjonene selv får velge hva slags tilknytning de skal ha.

«Det vil vi advare mot. Slipper markedsmodellen inn, vil de ulike organiseringsformer på sikt forsvinne, utviklingen vil føre til en dynamikk med markedstilpasning av stadig flere institusjoner», skriver de 84 akademikerne.

En samlet sektor slo tilbake lignende forslag som det Regjeringen nå vil utrede fra Ryssdalutvalget i 2003.

«La oss slippe å bruke tid på dette nå igjen - vi vil forske, undervise og formidle! Vi trenger ikke nok en mulighetsstudie. Det vi trenger er muligheten til å drive langsiktig solid og god forskning og undervisning. De utfordringer dagens organisasjonsform medfører, bør kontinuerlig vurderes kritisk. Men heller ikke de løses av en foretaksmodell.»

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Universitetet i Tromsø:

Student fikk ikke medhold i retten

En sykepleiestudent i Tromsø gikk rettens vei etter å ha blitt utestengt fra praksisopplæring og klinisk undervisning i sykepleie, men fikk ikke medhold i Nord-Troms tingrett.

- Jeg tror ikke folk aner hvor mye festing det er på campus

I snitt er det snaut seks fester med alkohol på NTNU hver dag. - Trondheim er studentby nummer én, og da blir det raskt sånn, sier faglederen for NTNU Vakt og service.

Medarbeidersamtalen ble tatt i Nidelva

Da sjefen gav medarbeiderne makten til å bestemme lokasjon for årets medarbeidersamtale, fikk Egil Galaaen Gjølme en spesiell idé.

Sensurfrist:

Stend det verkeleg so bra til?

Studentane må være bra nøgde med studieprogrammet sitt når det er sensurfristen som opptek dei, skriv Lars Lundheim i denne ytringen.