Bredt opprop mot foretaksmodell

Til sammen 84 akademikere ved landets universiteter går i et innlegg i dagens Aftenposten til frontalangrep på Regjeringens initiativ for åpne for at universitetene organiseres som foretak.
Nei takk. Vi vil beholde universitetenes organisasjonsform som i dag, skriver 84 akdemikere ved landets universiteter.
(Foto: Martin Toft, Uniforum)

Nei takk. Vi vil beholde universitetenes organisasjonsform som i dag, skriver 84 akdemikere ved landets universiteter. Foto: Martin Toft, Uniforum

Blant dem som har signert er kjente navn som tidligere utdanningsminister Gudmund Hernes, samt Anine Kierulf, Hans-Petter Graver, Dag O Hessen og Kristian Gundersen. Fra NTNU har Ida Bull, Thomas Brandt, Arve Hjelseth, Helge Høibraaten, Terje Lohndal og Asgeir Sørensen skrevet under.

Anledningen for innlegget er den såkalte mulighetsstudien som Regjeringen har tatt initiativ til, for å se på UH-sektoren kan organiseres på annet vis enn i dag. Det synes de 84 underskriverne av innlegget er et særdeles dårlig forslag. Hvorfor skal man utrede en organisasjonsform som vi kjenner nedsidene ved, spør de.

Prøvd før

Brevskriverne viser til at foretaksmodellen er prøvd innført før.

«Etter tiår med omorganisering av offentlig virksomhet, trenger vi ikke enda flere utredninger for å kjenne konsekvensene: mer kontroll, mer byråkrati og en styringsform som passer svært dårlig i forsknings- og undervisningssektoren. I Finland er det gått så langt at professorene streiker mot utviklingen. England og Danmark har gjort sine dårlige erfaringer», konkluderer de.

Brevskriverne kommenterer enkelte rektorers ønske om en løsning der institusjonene selv får velge hva slags tilknytning de skal ha.

«Det vil vi advare mot. Slipper markedsmodellen inn, vil de ulike organiseringsformer på sikt forsvinne, utviklingen vil føre til en dynamikk med markedstilpasning av stadig flere institusjoner», skriver de 84 akademikerne.

En samlet sektor slo tilbake lignende forslag som det Regjeringen nå vil utrede fra Ryssdalutvalget i 2003.

«La oss slippe å bruke tid på dette nå igjen - vi vil forske, undervise og formidle! Vi trenger ikke nok en mulighetsstudie. Det vi trenger er muligheten til å drive langsiktig solid og god forskning og undervisning. De utfordringer dagens organisasjonsform medfører, bør kontinuerlig vurderes kritisk. Men heller ikke de løses av en foretaksmodell.»

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Haltbrekken:

– Flyttingen av psykologklinikkene begrenser NTNUs autonomi

Lars Haltbrekken (SV) mener NTNUs faglige autonomi blir begrenset ved å flytte ansvaret for terapiopplæringen til St. Olavs hospital. Statsråd Nybø ser ingen grunn til å gripe inn overfor NTNU.

Publisering på engelsk har teke over

Forskarane publiserer 90 prosent på engelsk - no droppar også humanistane norsk.

– Challenge-kampanjen er språklig sett dypt problematisk

Språkråd-direktør Åse Wetås mener bruken av engelsk i Challenge-kampanjen gir signaler om at engelsk er kulere enn norsk.

- Jeg er ikke bekymret for den akademiske friheten ved NTNU

«Universitetsledelsen skal aldri opptre på en måte som fører til selvsensur», slår SU-dekan Marit Reitan fast i dette intervjuet.