Styremøte ved HiMolde:

NTNU mer positive til samarbeid med Molde

Professor Svein Bråthen, dekan på Avdeling for logistikk, opplyste på tirsdagens møte i høgskolestyret ved HiMolde at NTNU er mer positive til samarbeid med høgskolen enn før.
Professor Svein Bråthen pekte på en rekke områder for faglig samarbeid mellom NTNU og HiMolde på tirsdagens styremøte ved HiMolde. (Foto: Arild J. Waagbø, Panorama)

Professor Svein Bråthen pekte på en rekke områder for faglig samarbeid mellom NTNU og HiMolde på tirsdagens styremøte ved HiMolde. Foto: Arild J. Waagbø, Panorama

– Det har blitt mer interesse fra NTNUs side etterhvert, og vi har vært litt forsiktige, sa Bråthen, da han orienterte om avdelingens arbeid med en samarbeidsavtale med NTNU.

Etter planen skal en samarbeidsavtale med NTNU behandles på høgskolestyrets strategisamling de siste dagene av august, skriver Panorama.

Anette Kristin Myrstad, som er ansattvalgt styremedlem, spurte Bråthen om Avdeling for logistikk har orientert seg mot Trondheim eller Ålesund når det gjelder NTNU-samarbeid.

– Vi går mot Trondheim, mot moderskipet, svarte Bråthen.

Ansattvalgt styremedlem Professor Harald Martin Hjelle tilføyde dette om avdelingens arbeid mot NTNU:

– Vi veiver ikke med fusjonsflagget, og møter stor velvilje.

Arne Jakobsen, eksternt styremedlem, lot seg begeistre over det han hørte, og omtalte det som «en liten forelskelse». Han ga uttrykk for at et samarbeid mellom NTNU og HiMolde vil styrke Norge logistikkfaglig.

Svein Bråthen pekte på en rekke områder for faglig samarbeid: HiMoldes seminarekke i logistikkfag, bytransportmodulen i samspill med NTNUs masterstudier, samarbeid om doktorgradsutdanning i transportøkonomi, en «Eksperter i Team-landsby» med for eksempel bærekraftig bylogistikk som tema, e-læringssystemer og digital pedagogikk, helselogistikk samt optimering og planlegging.

Ottar Ohren pekte særlig på innovasjon og entreprenørskap som et fagområde det bør jobbes videre med når det gjelder samarbeid med NTNU. Han sa også at det er avtalt å etablere en erfaringsbasert master i helseledelse sammen med NTNU.

Førsteamanuensis Hans Petter Iversen, stedfortredende dekan på Avdeling for helse- og sosialfag, orienterte om flere samarbeidsprosjekter med NTNU: universitetslæreres syn på tverrprofesjonell læring, unge eks-fangers syn på hjelp og støtte etter fengsel, døve brukeres syn på velferdstjenester og effekten av styrketrening for eldre.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Fire studenter fikk vurdert sin skikkethet i retten

I 2018 ble det behandlet fire saker i retten som omhandlet studenter som ble ansett uskikket og dermed utestengt fra studiet. Én av studentene fikk medhold i retten.

Universitetet i Tromsø:

Student fikk ikke medhold i retten

En sykepleiestudent i Tromsø gikk rettens vei etter å ha blitt utestengt fra praksisopplæring og klinisk undervisning i sykepleie, men fikk ikke medhold i Nord-Troms tingrett.

- Jeg tror ikke folk aner hvor mye festing det er på campus

I snitt er det snaut seks fester med alkohol på NTNU hver dag. - Trondheim er studentby nummer én, og da blir det raskt sånn, sier faglederen for NTNU Vakt og service.

Medarbeidersamtalen ble tatt i Nidelva

Da sjefen gav medarbeiderne makten til å bestemme lokasjon for årets medarbeidersamtale, fikk Egil Galaaen Gjølme en spesiell idé.