Striden om psykologiklinikkene:

Rektor på allmøte i løvens hule

- Ikke overkjør et levende fagfelt. Ikke diktér hvor klinikkene skal være, sa Marte Sandbukt Pettersen da Gunnar Bovim møtte i underkant av 200 psykologistudenter onsdag ettermiddag.
- Du er ikke en motstander. Du er en utfordrer. Du utfordrer et veldig velfungerende system, sa Marte Sandbukt Pettersen da hun holdt appell til støtte for dagens ordning med internklinikker. (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

- Du er ikke en motstander. Du er en utfordrer. Du utfordrer et veldig velfungerende system, sa Marte Sandbukt Pettersen da hun holdt appell til støtte for dagens ordning med internklinikker. Foto: KRISTOFFER FURBERG

Iført lilla t-skjorter påtrykt «Bevar internklinikkene» og «Utdanningskvalitet først» etterlot studentene liten tvil om at de er sterkt uenig med rektor i denne saken. Og at studentene er brennende engasjert i denne saken, kom også til uttrykk ved at så mange møtte opp klokka 16.15 en dag da sommeren slo til for fullt med sydentemperatur i Trondheim. Men til tross for uenighet, var stemninga riktig så tjomslig med både korsang og diktopplesning.

Samlet i lilla t-skjorter troppet om lag 200 studenter opp for å delta på allmøtet. (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Samlet i lilla t-skjorter troppet om lag 200 studenter opp for å delta på allmøtet. Foto: KRISTOFFER FURBERG

 

Kritikken har haglet fra både ansatte og studenter ved Institutt for psykologi ved NTNU, etter at rektor Gunnar Bovim i vinter åpnet for å flytte internklinikkene til universitetssykehuset St. Olavs Hospital. Bovim viser til pasientansvaret og argumenter for at det er helseforetaket, og ikke universitetet som bør drive denne helsetjenesten. Ansatte og studenter ved instituttet mener derimot at terapiopplæringen ved instituttet er uvurderlig for utdanningskvaliteten.

NTNUs rektor prøvde seg ikke på noe publikumsfrieri da han enslig på podiet skuet utover den bastante lilla forsamlinga. Og hvis noen hadde forventninger om at han har snudd i saken, måtte de gå skuffet hjem:

- Mitt utgangspunkt er at helsetjenester bør utøves i helsetjenesten, men jeg er åpen for hva utredningen vil komme fram til. Det er ikke sjelden at rektorer må skifte utgangspunkt. Jeg forventer at dere er like åpne for å endre konklusjon underveis. Da kan det hende dere må skifte t-skjorter, men den med utdanningskvalitet kan bevares, for her er vi alle enige, sa han til studentene.

- Møt utredningen med et åpent sinn, var Gunnar Bovims hovedbudskap da han holdt sin appell. (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

- Møt utredningen med et åpent sinn, var Gunnar Bovims hovedbudskap da han holdt sin appell. Foto: KRISTOFFER FURBERG

 

- Du er en utfordrer

Rektor har tidligere sagt at han nok har undervurdert støyen hans synspunkter ville føre med seg.

- Saken er blitt mer preget av uenighet enn det jeg så for meg, men den er viktig. Jeg har vært direktør ved en helseinstitusjon i 8 år, og jeg vet hva dette ansvaret innebærer, sa Bovim til UA i vår, etter å ha nedsatt en gruppe som skal utrede klinikkenes fremtid.

Bovim fikk på allmøtet svar på tiltale fra studentrepresentant Marte Sandbukt Pettersen, som er medlem i utredningsgruppa som skal levere en rapport om internklinikkene seinest 7. juni. Da hun gikk på podiet, kom det reneste urbrølet fra salen anført av plystring og oppmuntrende tilrop. 

- Du er ikke en motstander. Du er en utfordrer. Du utfordrer et veldig velfungerende system. Vi er internklinikkenes viktigste supportere. Vi mener det er urimelig at vi skal ombestemme oss. Det er som å be en supportergjeng om å skifte lag, sa hun i appellen.

Marte Sandbukt Pettersen er studentrepresentant og medlem av utredningsgruppa. (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Marte Sandbukt Pettersen er studentrepresentant og medlem av utredningsgruppa. Foto: KRISTOFFER FURBERG

 

Gunnar Bovim på sin side argumenterte med at det generelt gis praksistilbud der virksomheter foregår. Derfor driver ikke NTNU for eksempel egne skoler. Han ønsker også å få utredet om pasientperspektivet er godt nok ivaretatt.

- Dessuten gir det nye Senter for psykisk helse grunnlag for å tenke over tilhørigheten til klinikkene nå. Det gir et nytt insentiv for å diskutere hvor klinikkene skal være, sa han.

- Ved å trosse instituttets ønsker om å ha internklinikkene hos seg, gir du signaler om å underordne oss andre fagfelt. Psykologi blir en underdog sammenliknet med medisin. For oss er behandling utdanning og klinikkene er skreddersydd for studentenes beste, mente Pettersen.

Ingen diva på divan: - Det første allmøtet jeg har vært på, der jeg blir tilbudt en sofa, sa Bovim før alvoret begynte. Her blir han intervjuet av student Arne Janssen. (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Ingen diva på divan: - Det første allmøtet jeg har vært på, der jeg blir tilbudt en sofa, sa Bovim før alvoret begynte. Her blir han intervjuet av student Arne Janssen. Foto: KRISTOFFER FURBERG

 

For ytterligere å understreke hva de mener om Gunnar Bovims ståsted i denne saken, hadde de forfattet en egen sang, «Klinikksangen» som de framførte i felleskap. Her er et utdrag fra sangen som var skrevet av Marit Normann Aspelund, Symre Sørheim og Trinde Smedbøl:

«Skal du by oss opp til kamp og bare kjøre ditt prinsipp

Når alle samlet står og vil bevare vår klinikk.

Vi håper du lytter, vi vil at du løfter ditt blikk!»

Allsang for internklinikkene på en sen onsdag ettermiddag mens sola skinner der ute. (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Allsang for internklinikkene på en sen onsdag ettermiddag mens sola skinner der ute. Foto: KRISTOFFER FURBERG

 

Instituttet uenig i utredning

Utredningsgruppen skal altså levere en rapport om saken senest 7. juni. Deretter blir det høring og drøfting fram til rektor tar en beslutning rundt 1. oktober. En eventuell sak om organisering skal opp i NTNU-styret 31. oktober.

Ansatte reagerte på at denne utredningen ble igangsatt, og 14. mars sendte styret ved instituttet ut en pressemelding der de slo fast at det ikke er behov for en slik utredning.

- Instituttstyret anser dagens ordning med internklinikker som velfungerende og ser derfor ikke behovet for en utredningsprosess, het det blant annet i meldingen.

LES OGSÅ: Rektor åpner for flytting men det ønsker ikke psykologene
LES MER: «Et universitet skal ikke behandle pasienter» -Universitetsavisa

Studenter og institutt på linje

I midten av mars samlet studentene seg for å vise sin støtte til klinikkene.  Tillitsvalgt Kristin Tange Harbø, holdt en liten appell foran de rundt hundre psykologistudentene som møtte opp.

Markerte mostand. Psykologistudentene ved NTNU.
(Foto: Kristoffer Furberg)

Markerte mostand. Psykologistudentene ved NTNU. Foto: Kristoffer Furberg

- Vi forstår ikke hvorfor det er nødvendig med en utredning nå og støtter instituttets argumenter i denne saken, sa hun.

LES OGSÅ: Avgjør skjebnen for psykologiklinikkene
LES MER: Bovim mener flytting vil gjøre undervisningen mer praksisnær

I april gikk studentene Marte Sandbukt Pettersen og Benjamin Andersen Sandoval ut i UA og hevdet at NTNU-rektor Gunnar Bovim går i utakt med samfunnsutviklingen og at argumentasjonen hans er tilpasset gårsdagens modell for utdanning av psykologer.

- Rektoren på NTNU burde heller være stolt over å ha en så velfungerende internklinikk. Mange ser til Trondheim fordi instituttet her får til ting, sa Sandbukt Pettersen.

Dag Stormbo, psykologspesialist og foretakstillitsvalgt for Norsk Psykologforening ved St. Olavs Hospital, har vist til at Institutt for psykologi har ansatte med topputdanning i ulike klinisk retninger.  Han mener at både kompetansen psykologene ved instituttet har, og det rammeverket de har for veiledning, er mye bedre enn det de har i spesialisthelsetjenesten.

LES OGSÅ: - Vi har ikke noe system for å veilede studenter

De tre klinikkene

Institutt for psykologi har tre klinikker som hvert år tar imot pasienter for gratis behandling. Det er en poliklinikk for barn og unge og en for voksne, samt en nevropsykologisk klinikk.

Instituttet utdanner psykologer på profesjonsstudiet i psykologi. De to klinikkene brukes for å gi viderekomne studenter terapiopplæring.

Studentene begynner å ta imot pasienter fra fjerde studieår. Da har de en terapidag i uka.

De arbeider i gruppper på fire. Hver pasient får sin egen behandler i terapi-rommet, mens de andre tre studentene følger pasienten via et enveisspeil fra naborommet. I løpet av dagen veksler de på å behandle pasienter.

En psykologspesialist/veileder sitter også i naborommet for å observere og veilede etter samtalen.

Det tas videoopptak av behandlingen. Dette blir slettet etter avsluttet behandling.

Om lag 150 pasienter er innom klinikkene årlig. Dette er pasienter som ellers ikke ville fått et tilbud. 

Klinikken for barn og unge kan blant annet behandle problemer som angst, uro, tilbaketrekning, tristhet, lærevansker, mobbing, spiseproblemer, traumer, utviklingsforstyrrelser, samspillsvansker med venner, atferdsvansker, langvarige konflikter mellom foreldre og barn.

Klinikken for voksne kan blant annet behandle pasientene for angstplager som sosial fobi, panikk, agorafobi, tvangstanker- og handlinger, PTSD og traumer, helseangst, depressive plager og livskriser.

Den nevropsykologiske klinikken tilbyr nevropsykologiske undersøkelser til barn og voksne ved mistanke om kognitive vansker som følge av ervervet hjerneskade eller andre nevrologiske eller nevropsykiatriske tilstander.

Klinikkenes undersøkelser og behandling er forskningsbasert. Det kan derfor hende at pasientene må svare på flere spørreskjemaer enn i offentlige klinikker.

Kilde: Institutt for psykologi, NTNU

 

 

 

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Universitetet i Tromsø:

Student fikk ikke medhold i retten

En sykepleiestudent i Tromsø gikk rettens vei etter å ha blitt utestengt fra praksisopplæring og klinisk undervisning i sykepleie, men fikk ikke medhold i Nord-Troms tingrett.

- Jeg tror ikke folk aner hvor mye festing det er på campus

I snitt er det snaut seks fester med alkohol på NTNU hver dag. - Trondheim er studentby nummer én, og da blir det raskt sånn, sier faglederen for NTNU Vakt og service.

Medarbeidersamtalen ble tatt i Nidelva

Da sjefen gav medarbeiderne makten til å bestemme lokasjon for årets medarbeidersamtale, fikk Egil Galaaen Gjølme en spesiell idé.

Sensurfrist:

Stend det verkeleg so bra til?

Studentane må være bra nøgde med studieprogrammet sitt når det er sensurfristen som opptek dei, skriv Lars Lundheim i denne ytringen.