Universiteter som foretak: Motstanden brer seg

I et opprop går Forskerforbundet ut mot Regjeringens åpning for å innføre foretaksmodellen ved landets universiteter og høgskoler. De er ikke alene om å markere motstand.
Motstanden mot foretaksmodellen brer seg: Her demonstrerer NTL-medlemmer mot foretaksmodellen under årets 1. mai-tog i Oslo.
(Foto: NTL UiO)

Motstanden mot foretaksmodellen brer seg: Her demonstrerer NTL-medlemmer mot foretaksmodellen under årets 1. mai-tog i Oslo. Foto: NTL UiO

I oppropet skriver Forskerforbundet at det viktige er å sikre den faglige friheten. Den ivaretas best med dagens eierordning, argumenteres det. 

«Fri forskning og en langsiktig forvaltning av grunnforskningen er vesentlig for at universitetene skal fylle sitt samfunnsoppdrag. Formell autonomi når det gjelder økonomistyring, eiendomsforvaltning og personalpolitikk kan faktisk vise seg å stå i veien for den faglige autonomien,» står det å lese.

Tidligere har NTL gått ut og markert sin motstand mot foretaksmodellen. - Vi sier klart nei til å gå fra forskning til faktura og vil ikke flytte makta fra politikere til styrene, sa NTLs første nestleder Kjersti Barsok i slutten av april.

LES OGSÅ: Slik vil universitetene bli påvirket av å bli foretak

Opprøret mot forslaget om foretaksmodell er i ferd med å bre seg blant landets universiteter og høgskoler. Tidlig i mai gikk 84 akademikere ut i Aftenposten med et frontalangrep mot Regjeringens forslag.

«Slipper markedsmodellen inn, vil de ulike organiseringsformer på sikt forsvinne, utviklingen vil føre til en dynamikk med markedstilpasning av stadig flere institusjoner», skriver de 84 akademikerne.

Kjente navn som tidligere utdanningsminister Gudmund Hernes, samt Anine Kierulf, Hans-Petter Graver, Dag O Hessen og Kristian Gundersen. Fra NTNU har Ida Bull, Thomas Brandt, Arve Hjelseth, Helge Høibraaten, Terje Lohndal og Asgeir Sørensen skrevet under.

Nær 3000 underskrifter

Fredag formiddag hadde 2962 personer signert oppropet. 449 sokner til Trondheim, de fleste ved NTNU.

«Vis din motstand mot undergraving av kunnskapsinstitusjonenes egenart ved å gi din stemme i Nei til foretaksmodellen!», er oppfordringen som følger kampanjen.

Også studentene har markert sin motstand. «Høyere utdanning skal være statens ansvar,« var en av tre resolusjoner Norsk Studentorganisasjon vedtok under denne vårens landsmøte.

Nyvalgt NSO-leder Håkon Randgaard Mikalsen stiller seg bak vedtaket.

– Foretaksmodellen åpner for å ta skolepenger og for svekket studentrepresentasjon. Det er uakseptabelt. Om foretaksmodellen får gjennomslag som styringsform for universitetene, må studentene mobilisere. Det kan bli det neste studentopprøret, sa han i et intervju med På Høyden.

Jeløyaerklæringen

Opphavet til motstanden er en formulering i den nye regjeringens Jeløya-erklæring, hvor det står at den vil «Ta initiativ til en mulighetsstudie for å se på ulike tilknytningsformer for universitets- og høyskolesektoren, som for eksempel foretaksmodellen, for å sikre mer uavhengige institusjoner.»

Denne vurderingen skjer i forbindelse med en grundig gjennomgang av UH-loven. KD gjør grundigere rede for dette i et brev som gikk ut til universiteter og høgskoler den 6. mars.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

NTNU sperrer epost for Mac-brukere

Etter over en uke med enorme epostproblemer på NTNU har IT-avdelingen torsdag sperret for bruk av epost på Mac.

Eksamenstabbe rammet medisinstudenter

En menneskelig feil førte til at tredjeårs medisinstudenter ved NTNU kunne lese seg fram til fasit på en del av eksamensoppgavene. Studenter og fakultetsledelse har sittet i møte torsdag formiddag for å finne løsning.

Fortsatt uavklart om streik i staten

YS Stat, LO Stat og Unio har ifølge VG sagt ja til forslaget i lønnsoppgjøret med staten. Samtidig får NTB opplyst at alle forbundene fortsatt forhandler.

UiO må spare 100 millioner

Universitetet i Oslo må antakelig kutte om lag 100 millioner kroner i rammen kommende år. Ved andre universiteter og høgskoler er underforbruk blitt årsak til bekymring for Kunnskapsdepartementet.