Steikefaren avverget på 16 timers overtid

Det ville blitt omfattende konsekvenser dersom forhandlingene hadde endt med brudd.
Beredt. I tillegg til sine egne medlemmer ved NTNU, leder Gry Eva Sinkaberg Alterskjær også konfliktberedskapen for andre Unio-ansatte i Trøndelag – totalt rundt 200 personer.
- Det er veldig vanskelig å si hvilken vei det går. Blir det streik, er det fordi det er noen tungtveiende grunner til det. Vi får bare håpe de kommer til enighet, sier hun. Arkiv.
(Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Beredt. I tillegg til sine egne medlemmer ved NTNU, leder Gry Eva Sinkaberg Alterskjær også konfliktberedskapen for andre Unio-ansatte i Trøndelag – totalt rundt 200 personer. - Det er veldig vanskelig å si hvilken vei det går. Blir det streik, er det fordi det er noen tungtveiende grunner til det. Vi får bare håpe de kommer til enighet, sier hun. Arkiv. Foto: KRISTOFFER FURBERG

SISTE: Partene kom til enighet torsdag ettermiddag.

Mens partene i statsoppgjøret forhandler på spreng hos riksmekleren, forbereder 6 200 statsansatte seg på streik fra torsdag morgen. Ved NTNU tar Forskerforbundet og NTL ut over 300 ansatte om meklingen ikke fører frem.

- Når oppgjør går til mekling får vi akkurat like lite informasjon som alle andre om hvordan det ligger an. Så per nå vet vi ikke noe om sannsynligheten for en eventuell streik fra i morgen.

Det sier hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved NTNU og leder for konfliktberedskapen i Unio stat Trøndelag, Gry Eva Sinkaberg Alterskjær til UA.

Strandet på prinsipp, profil og fordeling

Partene i statsoppgjøret møttes hos Riksmekleren tirsdag morgen, etter at forhandlingene brøt sammen i slutten av april.

LO Stat, Unio, Akademikerne og YS tar til sammen ut 6 200 medlemmer i streik fra torsdag morgen dersom partene ikke kommer til enighet ved midnatt onsdag.

De viktigste grunnene som førte til brudd, er statens ønske om å avskaffe både lønnstabellen og lønnstrinn. Fagforeningene ser på dette som viktige mekanismer for å sikre en forutsigbar og rettferdig fordeling. Forhandlingene strandet også på økonomisk profil, samt statens ønske om at en større andel av potten for lønnsvekst skal forhandles lokalt.

Statens siste tilbud satt en ramme på 2,8 prosent lønnsøkning, hvorav 2,65 fordeles lokalt. LO ville at alt fordeles i det sentrale oppgjøret, mens Unio ønsket en jevnere fordeling mellom det sentrale og det lokale oppgjøret.

Rammer daglig drift

Forskerforbundet har varslet at de tar ut rundt 1 100 medlemmer i første omgang. 150 av disse er ansatt ved NTNU Trondheim. Hovedvekten av disse er ansatt i Fellesadministrasjonen (FA) og ved Fakultet for naturvitenskap (NV).

- Det vil avhenge av hvor lenge en eventuell streik vil vare, men i realiteten rammes alt arbeid som instituttene ved NV holder på med. Det vil for eksempel ramme forskningsaktivitet, sensurarbeid, planlegging av neste studieår, sier Alterskjær.

I Fellesadministrasjonen er det blant annet tatt ut innen utdanningsområdene. Eksamensavvikling, sensur,planlegging av neste studieår, mottak av nye internasjonale studenter, og planlegging av utreise for NTNU-studenter som skal ut til høsten, samt rekruttering er noe av det som kan bli berørt, sier Alterskjær.

Forskerforbundets streikeuttak ved NTNU fordeler seg slik:

- Avdeling for studenttjenester: 16

- Avdeling for studieadministrasjon: 6

- Avdeling for utdanningskvalitet: 11

- Avdeling for virksomhetsstyring: 2

- Kommunikasjonsavdelingen: 18

- Rektors stab: 6

- NV Fakultetsadministrasjonen: 2

- Institutt for biologi: 24

- Institutt for fysikk: 27

- Institutt for bioteknologi og matvitenskap: 13

- Institutt for kjemi: 21

- IV-fakultetet: 3

- Universitetsbiblioteket: 1

- nstitutt for samfunnsmedisin og psykisk helse: 1

Saksbehandling forsinkes

- Tankegangen er alltid at en streik primært skal ramme arbeidsgiver, og at det skal gå minst mulig ut over tredjepart. Vi har selvsagt intet ønske om å ramme eksamensavvikling eller andre ting, men når det er sagt: Å ta ut medlemmer i en streik uten å ramme noen har jo ingen hensikt. En streik viser fram hvilke behov de streikende fyller, sier Forskerforbundets tillitsvalgte.

I FA vil saksbehandling bli rammet ved en streik, hvilket i praksis vil gå ut over alt av saker som kommer inn til NTNU og skal til videre behandling ut i organisasjonen. Alterskjær kan foreløpig ikke si noe om hvordan en eventuell opptrapping er planlagt.

Forskerforbundet ligger under Unio, og er landets største fagforening for ansatte i forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling.

Forskerforbundet har 21 791 medlemmer, og har varslet streik for rundt 1100 av dem. Dette er ansatte ved Universitetet i Agder, Høgskolen i innlandet, Oslomet – storbyuniversitetet, universitetene i Oslo, Stavanger, Tromsø, Bergen samt NTNU og Høgskulen på Vestlandet.

NTL tar ut 140 ansatte

LO Stat, som har et stort antall medlemmer i NTL, har varslet streik for 4000 av sine medlemmer. Av disse er knappe 800 i UH-sektoren, rundt 140  av dem ansatt ved NTNU Trondheim.

NTL-leder Sturla Søpstad opplyser til UA at de har tatt ut medlemmer ved følgende enheter:

Campusservice:

- Seksjon for tekniske tjenester

Prorektor for utdanning:

- Avdeling for studenttjenester

- Avdeling for studieadministrasjon

- Avdeling for utdannningskvalitet

- Internasjonal seksjon

- Avdeling for utdannningskvalitet

Rektors stab og organisasjon:

- Avdeling for dokumentasjonforvaltning

- Avdeling for virksomhetsstyring

- HR- og HMS-avdelingen

- Kommunikasjonsavdelingen

- NTNU- Grafisk senter

- Rektor stab

Fakultet for naturvitenskap:

Inst. for Biologi

Inst. for Biologi, Sealab

Institutt for Bioteknologi

Institutt for Fysikk

NTNU Senter for fiskeri og havbruk

Fakultetsadministrasjonen

ED-Tjenesten

Institutt for kjemi

Finmekanikkverksted

Inst. for kjemisk prosessteknologi

Inst. for materialteknologi

Fører til økte forskjeller

Heller ikke Sturla Søpstad kan si noe om en eventuell opptrapping før konflikten er en realitet. NTLs leder tar forbehold om at det kan være krav som allerede er fremforhandlet hos Riksmeklingsmannen, men hans siste informasjon er at arbeidsgiver fortsetter det han kaller angrep på arbeidstidsordninger, lønnstabell- og lønnsrammesystemet.

- Det samme gjelder kravet om at mer av pengene skal fordeles lokalt, som er helt på tvers av våre krav. Et slikt grep vil føre til økte lønnsforskjeller mellom ulike ansatte. Etter de to siste oppgjørene peker også likelønnsutviklingen i feil retning. Det er svært viktig å opprettholde dagens system. Dersom forhandlingsmakt flyttes ut, forsvinner også selve maktgrunnlaget for streik, argumenterer NTL-lederen.

Han sier at ut fra det siste han vet, var det åpenbart stor avstand mellom partene.

- Siden har det vært stille, nå pågår meklingen og vi vet ikke hvor stor avstanden er nå. Vi håper alltid på en løsning og at det ordner seg denne gangen også, sier NTL-leder Sturla Søpstad.

- Flere store utfordringer

Forskerforbundets Gry Eva Sinkaberg Alterskjær sier at de i utgangspunktet var fornøyd med oppgjørets ramme, men at det er flere utfordringer.

Også Unio gikk i mot statens ønske om å fordele store deler av potten lokalt. Forbundet mener det må et større generelt tillegg til for å sikre alle ansatte reellt lønnsopprykk.

-Med et lite generelt tillegg er det en fare for at en del av våre medlemmer reelt sett vil gå ned i lønn, dersom de ikke får lønnsopprykk i lokale forhandlinger.  Det er med andre ord en risiko for at en del ansatte ikke blir ivaretatt i lokale lønnsforhandlinger, sier Alterskjær, og viser til flere år med magre lønnsoppgjør.

-Vi har en del medlemmer som ikke har hatt en god lønnsutvikling og slik kan det ikke fortsette. Ansatte i staten er ikke lønnsvinnere uansett, nå er det behov for at alle sikres opprykk, sier hun.

Lønnstabell som kampsak

Unio stat steiler også over statens ønske om å avskaffe lønnstabell og lønnstrinn. Ifølge Alterskjær er dette det mest alvorlige punktet, der partene er grunnleggende uenige.

- Dette er viktige mekanismer for oss for å sikre medlemmene våre en rettferdig og forutsigbar lønnsutvikling, sier Alterskjær.

I dag finnes det 43 lønnsrammer i staten, og hver av disse har 21 alternative plasseringer i lønnstabellen. Det betyr at ansiennitet gir ulike tillegg. Det er de siste to årene jobbet med å forenkle dette systemet. Akademikerne har sagt delvis ja til staten, mens andre holder igjen.

- Vi mener arbeidet med å modernisere tariffavtalen ikke er kommet langt nok til at vi vil gå med på å lande en avtale om dette nå. Vi er rett og slett ikke enige om hvilken retning vi skal modernisere den, sier Alterskjær.

Tungtveiende grunner til streik

I tillegg til sine egne medlemmer ved NTNU, leder Alterskjær også uttaket av andre Unio-ansatte i Trøndelag – hittil totalt rundt 200 personer.

- Det er veldig vanskelig å si hvilken vei det går. Vi får ingen hint om hvor nært eller fjernt fra hverandre partene står. Forskerforbundet er ikke blant dem som har vært mest ute i streik. Blir det streik, er det fordi det er noen tungtveiende grunner til det. Vi får bare håpe de kommer til enighet, sier hun.

I en melding på Innsida skriver NTNU at «all skriftlig ksamensavvikling i Trondheim trolig stoppe opp fra og med tirsdag 29.mai. Muntlige eksamener og alle eksamener i Gjøvik og Ålesund vil stort sett gå som planlagt». 

Totalt blir rundt 330 NTNU ansatte tatt ut i streik dersom meklingen ikke fører frem.

YS stat, som blant annet organiserer universitetsansatte i Parat, har varslet at de vil ta ut rundt 400 medlemmer på landsbasis. I tilegg kommer andre Unio-medlemmer i flere politidistrikt, flere skattekontor og Nav-kontorer.

Vi har selvsagt intet ønske om å ramme eksamensavvikling eller andre ting, men når det er sagt: Å ta ut medlemmer i en streik uten å ramme noen har jo ingen hensikt.

Gry Eva S. Alterskjær
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

- Jeg tror ikke folk aner hvor mye festing det er på campus

I snitt er det snaut seks fester med alkohol på NTNU hver dag. - Trondheim er studentby nummer én, og da blir det raskt sånn, sier faglederen for NTNU Vakt og service.

Medarbeidersamtalen ble tatt i Nidelva

Da sjefen gav medarbeiderne makten til å bestemme lokasjon for årets medarbeidersamtale, fikk Egil Galaaen Gjølme en spesiell idé.

Sensurfrist:

Stend det verkeleg so bra til?

Studentane må være bra nøgde med studieprogrammet sitt når det er sensurfristen som opptek dei, skriv Lars Lundheim i denne ytringen.

Rektor ved Nord avgår:

- Valgte selv å gå av

Bjørn Olsen varslet fredag ettermiddag at han fratrer som rektor ved Nord universitet. Han går av på dagen, og han går etter eget ønske.