Partene enige - streiken avblåst

Partene i statsoppgjøret bekrefter at de er enige, og streiken er avverget.
Partene i statsoppgjøret møttes til mekling hos Riksmekleren etter at LO Stat, Unio og YS brøt forhandlingene med staten i slutten av april. På høyre side av bordet sitter statens personaldirektør Gisle Norheim mens på venstre side sitter Forhandlingsutvalet bestående av Pål Arnesen (YS Stat), Petter Aaslestad (Unio stat), Egil Andre Aas (LO Stat) og Anders Kvam (Akademikerne). Nærmest sitter mekler Dag Stousland. (Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix)

Partene i statsoppgjøret møttes til mekling hos Riksmekleren etter at LO Stat, Unio og YS brøt forhandlingene med staten i slutten av april. På høyre side av bordet sitter statens personaldirektør Gisle Norheim mens på venstre side sitter Forhandlingsutvalet bestående av Pål Arnesen (YS Stat), Petter Aaslestad (Unio stat), Egil Andre Aas (LO Stat) og Anders Kvam (Akademikerne). Nærmest sitter mekler Dag Stousland. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

(Saken er oppdatert 16.35)

Etter å ha meklet på overtid siden midnatt, ble partene enige torsdag ettermiddag, opplyser LO Stat, ett av forbundene som har vært hos Riksmekleren.

– Dette har vært et svært tøft oppgjør, og derfor er jeg tilfreds med at vi kom i mål med dette resultatet, sier leder Egil André Aas i LO Stat i en pressemelding.

– Årets forhandlinger handlet mye om å bevare elementene i dagens hovedtariffavtale. Vi opplever et markert press mot både lønnssystem og opparbeidede rettigheter, sier han.

Totalrammen i oppgjøret er på 2,8 prosent. Det er satt av 0,95 prosent til lokale forhandlinger.

– Den lokale pottens andel av totalramma er fortsatt større enn vi ønsker oss. Nå blir det en viktig oppgave for våre lokale tillitsvalgte å ta kampen for sine medlemmer i de lokale forhandlingene, sier Aas. Han skryter av samarbeidet mellom de tre statlige forbundene: LO Stat, YS Stat og Unio.

– Det at vi har klart å holde sammen i løpet av forhandlinger og mekling har vært viktig. Samhold gir styrke. Det tror jeg vi kan skrive under på, alle tre.

Unio om lekkasjer

Følende melding tikket inn til Unios medlemmer klokka 14:17:

«På grunn av lekkasjer og rykter, hersker det noe forvirring om resultatet i statsoppgjøret. Vi understreker at meklingen fortsatt pågår på overtid. Unio melder fra så snart det blir en endring.

Vennlig hilsen Unio stat»

VG: 3 av 4 sa ja

YS Stat, LO Stat, Unio, Akademikerne og representanter fra staten hadde frist til midnatt natt til torsdag med å bli enige, men fortsatte på overtid.

Ifølge  VG bekreftet sentrale kilder torsdag formiddag at YS Stat, LO Stat, og Unio har sagt ja til meklingsfremlegget. Etter det NTB erfarer, deltar imidlertid alle forbundene fortsatt i forhandlingene. Det er også uvisst når en løsning vil være på plass.

Den forrige formelle orienteringen om framdriften ble gitt av mekler Richard Saue ved 21-tiden onsdag kveld. Over 13 timer senere meldte VG om ja fra tre av forbundene.

Til NTB opplyser Helge Kvandal i Akademikerne at forbundet fortsatt er i mekling. 

Hvis det ikke blir enighet for forbundet, kan 223 ansatte i Miljødirektoratet tas ut i streik. Det samme gjelder 97 ansatte i Landbruksdirektoratet, 125 ansatte i politiet, 165 ansatte i Mattilsynet, 189 Nav-ansatte og én ansatt ved Forsvarets forskningsinstitutt.

Departementer, direktorater og etater 

YS Stat varslet i utgangspunktet at streiken ville begynne klokken 6 dersom det ikke ble oppnådd enighet.

De fire organisasjonene hadde varslet at hele 77.000 statsansatte kunne bli tatt ut i streik dersom en eventuell konflikt skulle vedvare. I første omfattet det 4.000 medlemmer i LO Stat, 1.100 medlemmer i Unio, 814 medlemmer i Akademikerne og 300 YS-medlemmer.

LO Stat ville ha konsentrert seg særlig om Oslo og Trondheim, der en rekke ansatte ved de to byenes Nav-kontorer og skattekontorer ville ha blitt tatt ut i streik. I tillegg ville Oslo fengsel og Trondheim fengsel, samt restaureringen av Nidaros domkirke ha blitt rammet. Uttaket omfattet også ansatte i alle departementene og en rekke underliggende direktorater og etater.

Eksamen kunne ha røket 

Unio ville ta ut 1.100 medlemmer i sitt første streikeuttak, og ni av landets universiteter og høgskoler kunne ha bli tatt ut – noe som kan gjøre at mange studenter kunne risikere ikke å få avlagt eksamen. 

Dette gjaldt Universitetet i Agder, Høgskolen i innlandet, Oslo Met – storbyuniversitetet, Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Tromsø–Norges arktiske universitet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU, Høgskulen på Vestlandet (Bergen) og Universitetet i Bergen.

Forhandlinger i april

LO, YS og Unio brøt forhandlingene 29. april og begrunnet det med at staten ville gi det de mente var en for stor andel av potten til lokal fordeling og at tilbudet ikke var godt nok til å redusere lønnsgapet mellom kvinner og menn.

Akademikerne, som har sin egen tariffavtale med staten, forhandlet videre i ytterligere to dager, før de også brøt. Der var hovedbegrunnelsen at den økonomiske rammen ikke var god nok, og at de ikke fikk gjennom tilstrekkelige endringer på andre områder i tariffavtalen, som spørsmål knyttet til sosiale bestemmelser, opplæringsmidler og pensjon.

Dette ble de enige om

(Kilde: LO Stat)

  • Det er satt av 0,95 prosent til lokale forhandlinger, noe som utgjør ganske nøyaktig halvparten av disponibel ramme.
  • Alternativene 1 og 2 fjernes fra lønnsrammene og nye alternativer 7 og 8 innføres. Slik vil flere grupper få ytterligere uttelling i år. 
  • Gjennomslag for økning i ulempetilleggene. Dette er tillegg som ikke har vært justert på lenge.
  • For pensjonsgivende variable tillegg heves taket med kr 10.000 (fra 56.000 til 66.000). 
  • Andreårsklausul på pensjon: Gir åpning for å forhandle om de forhold som er viktig for opptjeningsgrunnlag for ny offentlig tjenestepensjon allerede ved mellomoppgjøret i 2019.
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

- Jeg er ikke bekymret for den akademiske friheten ved NTNU

«Universitetsledelsen skal aldri opptre på en måte som fører til selvsensur», slår SU-dekan Marit Reitan fast i dette intervjuet.

Mener NTNUs akademiske frihet blir innskrenket

NTNU får flengende kritikk av Kristian Gundersen for sin håndtering av kontroversen omkring nettstedet Resetts intervju med Øyvind Eikrem. Han får delvis følge av Anine Kierulf. Begge er kritiske til dekan Marit Reitans bruk av begrepet «ytringsansvar.»

Professor leverte bok for sent, ilagt 2250 euro i bot

En tysk psykologiprofessor er ilagt en bot på 2.250 euro for å ha levert tilbake 50 bøker til høyskolens bibliotek for sent. Saken har nå havnet i retten.

Norce-tilsette mistar millionar i pensjon

Ei gruppe tilsette i Norce protester mot den nye pensjonsordninga deira, som eldre arbeidstakarar taper pengar på.