UiO må spare 100 millioner

Universitetet i Oslo må antakelig kutte om lag 100 millioner kroner i rammen kommende år. Ved andre universiteter og høgskoler er underforbruk blitt årsak til bekymring for Kunnskapsdepartementet.
UiO-rektor Svein Stølen må spare 100 millioner kroner for å kompensere for forgjengerens overforbruk.
(Foto: Martin Toft/Uniforum)

UiO-rektor Svein Stølen må spare 100 millioner kroner for å kompensere for forgjengerens overforbruk. Foto: Martin Toft/Uniforum

Det blir ikke foreslått mange nye tiltak på kommende års budsjett for Universitetet i Oslo. Rektor Svein Stølen sier til Uniforum at UiO under hans forgjenger Ole Petter Ottersen ble det satt i gang så mange nye prosjekter, at universitetet nå er i en «utfordrende situasjon økonomisk.»

- Det eneste nye tiltaket vi kan holde fram med neste år er Link, Senter for læring og utdanning, sier Stølen til Uniforum.

Låner fra fakultetene

Også det prosjektet ble satt i gang under hans forgjenger – og nå kommer regningen.

- For å få gjennomført nødvendig vedlikehold og pålagte IT-oppgaver, er vi nødt til å redusere enhetenes budsjetter med rundt 100 millioner kroner, slår Stølen fast.

Finansieringen av aktiviteter som ligger inne i UiOs budsjetter er fram til i dag foretatt ved å låne av fakultetenes underforbruk. Totalt har man lånt én milliard kroner.

- Der er UiO best i sektoren på å sette midler i omløp. Men nå er denne rammen brukt opp, og da må pengene hentes fra enhetenes rammer, sier rektoren.

6,7 milliarder i underforbruk

Ved en rekke andre universiteter og høgskoler er situasjonen den at man sliter med et underforbruk av statlige bevilgninger. I følge tall som Khrono har innhentet fra Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2018, beløper de ubrukte midlene seg til om lag 6,7 milliarder kroner.

Ved 9 universiteter og høgskoler utgjør avsetningene av ubrukte midler mer enn 15 prosent av bevilgningen de fikk i 2017 fra Kunnskapsdepartementet og andre departementer. 15 prosent er grensen KD anbefaler.

UiA på topp

Disse 9 er: Norges idrettshøgskole, Universitetet i Agder, Norges musikkhøgskole, Høgskulen i Volda, Samisk høgskole, Nord universitet, Høgskolen i Molde, Høgskolen i Østfold og UiT Norges arktiske universitet.

Universitetet i Agder skiller seg ut med nesten 37 prosent i underforbruk i forhold til hva de har fått seg bevilget fra ulike departementer.

«Avsetningene skyldes dels at det har tatt tid å tilpasse veksten i studenter, stipendiater og omsetning, og dels avsetninger til byggeprosjekter med ferdigstillelse i 2018-2019», skriver rektor Frank Reichert og universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen i årsrapporten for 2017.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Ytring:

Hvordan svarer SU på NFRs evaluering?

Evalueringen av den samfunnsvitenskapelige forskningen i Norge (SAMEVAL) viser at NTNUs fagmiljøer har gjort det «godt» og «meget godt», men at ingen hevdet seg helt i toppen. Hva kan vi lese ut av evalueringen, og hvordan vil vi følge opp dette ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap?

Slutter som NTNUs kommunikasjonssjef

Christian Fossen gir seg etter 11 år som kommunikasjonssjef ved NTNU.

Fakultet skjerper regler for rus og alkoholbruk

IV-dekan Olav Bolland ved NTNU vil redusere sannsynligheten for ulykker og trakassering, og sikre et bedre arbeids- og studiemiljø gjennom en tydelig holdning til alkoholbruk.

Fikk du med deg disse sakene i UA?

Troll-bil, kontorplasser, streik og eposttrøbbel er tema i noen av de mest leste sakene i Universitetsavisa så langt i år.