UiO må spare 100 millioner

Universitetet i Oslo må antakelig kutte om lag 100 millioner kroner i rammen kommende år. Ved andre universiteter og høgskoler er underforbruk blitt årsak til bekymring for Kunnskapsdepartementet.
UiO-rektor Svein Stølen må spare 100 millioner kroner for å kompensere for forgjengerens overforbruk.
(Foto: Martin Toft/Uniforum)

UiO-rektor Svein Stølen må spare 100 millioner kroner for å kompensere for forgjengerens overforbruk. Foto: Martin Toft/Uniforum

Det blir ikke foreslått mange nye tiltak på kommende års budsjett for Universitetet i Oslo. Rektor Svein Stølen sier til Uniforum at UiO under hans forgjenger Ole Petter Ottersen ble det satt i gang så mange nye prosjekter, at universitetet nå er i en «utfordrende situasjon økonomisk.»

- Det eneste nye tiltaket vi kan holde fram med neste år er Link, Senter for læring og utdanning, sier Stølen til Uniforum.

Låner fra fakultetene

Også det prosjektet ble satt i gang under hans forgjenger – og nå kommer regningen.

- For å få gjennomført nødvendig vedlikehold og pålagte IT-oppgaver, er vi nødt til å redusere enhetenes budsjetter med rundt 100 millioner kroner, slår Stølen fast.

Finansieringen av aktiviteter som ligger inne i UiOs budsjetter er fram til i dag foretatt ved å låne av fakultetenes underforbruk. Totalt har man lånt én milliard kroner.

- Der er UiO best i sektoren på å sette midler i omløp. Men nå er denne rammen brukt opp, og da må pengene hentes fra enhetenes rammer, sier rektoren.

6,7 milliarder i underforbruk

Ved en rekke andre universiteter og høgskoler er situasjonen den at man sliter med et underforbruk av statlige bevilgninger. I følge tall som Khrono har innhentet fra Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2018, beløper de ubrukte midlene seg til om lag 6,7 milliarder kroner.

Ved 9 universiteter og høgskoler utgjør avsetningene av ubrukte midler mer enn 15 prosent av bevilgningen de fikk i 2017 fra Kunnskapsdepartementet og andre departementer. 15 prosent er grensen KD anbefaler.

UiA på topp

Disse 9 er: Norges idrettshøgskole, Universitetet i Agder, Norges musikkhøgskole, Høgskulen i Volda, Samisk høgskole, Nord universitet, Høgskolen i Molde, Høgskolen i Østfold og UiT Norges arktiske universitet.

Universitetet i Agder skiller seg ut med nesten 37 prosent i underforbruk i forhold til hva de har fått seg bevilget fra ulike departementer.

«Avsetningene skyldes dels at det har tatt tid å tilpasse veksten i studenter, stipendiater og omsetning, og dels avsetninger til byggeprosjekter med ferdigstillelse i 2018-2019», skriver rektor Frank Reichert og universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen i årsrapporten for 2017.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Rektoren lot industrien bestemme innholdet i nytt studie

Arendal: Norsk industri mener et godt samarbeid mellom industri og akademia er nødvendig for å at utdanningene skal være relevante. Samtidig er flere skeptiske til å la industrien diktere for mye.

Slik svarer Forskerforbundet Nils Rune Langeland

Flere har etterlyst Forskerforbundets begrunnelse for ikke å støtte den sparkede professoren Nils Rune Langelands søksmål mot staten. Nå deler han den selv.

– Flere studenter jukser

67 studenter klaget inn påstander om juks i fjor, tre flere enn i 2016. Det totale antallet fuskesaker er betydelig høyere, ifølge klagenemnda.

Dårligere lønn for eldre stipendiater

Stipendiat Glenn Bitar er fortvilt over det han oppfatter som et urettferdig oppgjør. Akademikerne NTNU sier de har prioritert stipendiatene.