UiO må spare 100 millioner

Universitetet i Oslo må antakelig kutte om lag 100 millioner kroner i rammen kommende år. Ved andre universiteter og høgskoler er underforbruk blitt årsak til bekymring for Kunnskapsdepartementet.
UiO-rektor Svein Stølen må spare 100 millioner kroner for å kompensere for forgjengerens overforbruk.
(Foto: Martin Toft/Uniforum)

UiO-rektor Svein Stølen må spare 100 millioner kroner for å kompensere for forgjengerens overforbruk. Foto: Martin Toft/Uniforum

Det blir ikke foreslått mange nye tiltak på kommende års budsjett for Universitetet i Oslo. Rektor Svein Stølen sier til Uniforum at UiO under hans forgjenger Ole Petter Ottersen ble det satt i gang så mange nye prosjekter, at universitetet nå er i en «utfordrende situasjon økonomisk.»

- Det eneste nye tiltaket vi kan holde fram med neste år er Link, Senter for læring og utdanning, sier Stølen til Uniforum.

Låner fra fakultetene

Også det prosjektet ble satt i gang under hans forgjenger – og nå kommer regningen.

- For å få gjennomført nødvendig vedlikehold og pålagte IT-oppgaver, er vi nødt til å redusere enhetenes budsjetter med rundt 100 millioner kroner, slår Stølen fast.

Finansieringen av aktiviteter som ligger inne i UiOs budsjetter er fram til i dag foretatt ved å låne av fakultetenes underforbruk. Totalt har man lånt én milliard kroner.

- Der er UiO best i sektoren på å sette midler i omløp. Men nå er denne rammen brukt opp, og da må pengene hentes fra enhetenes rammer, sier rektoren.

6,7 milliarder i underforbruk

Ved en rekke andre universiteter og høgskoler er situasjonen den at man sliter med et underforbruk av statlige bevilgninger. I følge tall som Khrono har innhentet fra Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2018, beløper de ubrukte midlene seg til om lag 6,7 milliarder kroner.

Ved 9 universiteter og høgskoler utgjør avsetningene av ubrukte midler mer enn 15 prosent av bevilgningen de fikk i 2017 fra Kunnskapsdepartementet og andre departementer. 15 prosent er grensen KD anbefaler.

UiA på topp

Disse 9 er: Norges idrettshøgskole, Universitetet i Agder, Norges musikkhøgskole, Høgskulen i Volda, Samisk høgskole, Nord universitet, Høgskolen i Molde, Høgskolen i Østfold og UiT Norges arktiske universitet.

Universitetet i Agder skiller seg ut med nesten 37 prosent i underforbruk i forhold til hva de har fått seg bevilget fra ulike departementer.

«Avsetningene skyldes dels at det har tatt tid å tilpasse veksten i studenter, stipendiater og omsetning, og dels avsetninger til byggeprosjekter med ferdigstillelse i 2018-2019», skriver rektor Frank Reichert og universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen i årsrapporten for 2017.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Universitetet i Tromsø:

Student fikk ikke medhold i retten

En sykepleiestudent i Tromsø gikk rettens vei etter å ha blitt utestengt fra praksisopplæring og klinisk undervisning i sykepleie, men fikk ikke medhold i Nord-Troms tingrett.

- Jeg tror ikke folk aner hvor mye festing det er på campus

I snitt er det snaut seks fester med alkohol på NTNU hver dag. - Trondheim er studentby nummer én, og da blir det raskt sånn, sier faglederen for NTNU Vakt og service.

Medarbeidersamtalen ble tatt i Nidelva

Da sjefen gav medarbeiderne makten til å bestemme lokasjon for årets medarbeidersamtale, fikk Egil Galaaen Gjølme en spesiell idé.

Sensurfrist:

Stend det verkeleg so bra til?

Studentane må være bra nøgde med studieprogrammet sitt når det er sensurfristen som opptek dei, skriv Lars Lundheim i denne ytringen.