Olsen avmystifiserer omstridt U5-gruppe

UiB-rektor Dag Rune Olsen forteller gjerne hva de skal snakke om, men når toppene for «de fem gamle universitetene» i Norge møtes i Trondheim, er det bak lukkede dører.
NTNU-rektor Gunnar Bovim har invitert UiB-rektor Dag Rune Olsen og tre andre rektorer til møte på Lerchendal gård i Trondheim.
(Foto: Ida Bergstrøm, På Høyden)

NTNU-rektor Gunnar Bovim har invitert UiB-rektor Dag Rune Olsen og tre andre rektorer til møte på Lerchendal gård i Trondheim. Foto: Ida Bergstrøm, På Høyden

Klokken 12 lukkes dørene på Lerchendal gård, like ved Gløshaugen i Trondheim. Hva som blir sagt bak dørene, blir ikke skrevet ned. Det er nemlig verken noen saksliste eller referat fra U5-møtene.

UA får opplyst at blant annet eierskap av aviser i UH-sektoren er et tema som vil bli diskutert. I tillegg blir trolig etter- og videreutdanning, karriereveier, universitetsbygg og utdanning tema. U5-møtet blir beskrevet som en uformell arena, der hver rektor tar opp det de ønsker å diskutere.

U5 består av NTNU, UiO, UiB, NMBU og UiT, også kalt de fem gamle universitetene.

Det er cirka fire år siden U5-møtene først ble arrangert. UiB-rektor Dag Rune Olsen forteller at det begynte med et behov for en møtearena mellom universitetene med medisinutdanning, og NMBU med veterinærmedisin ble med i en forlengelse av dette.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Vil diskutere Underdal-rapporten

- Vi diskuterer universitetspolitiske saker. I likhet med andre institusjoner rundt omkring, har vi behov for å diskutere saker som er av spesiell interesse for oss, sier Olsen til UA.

Som eksempel nevner UiB-rektoren at han vil diskutere Underdal-utvalgets rapport om karrierestiger og stillingsstruktur i akademia. Olsen poengterer at det er interessant å ta opp dette i U5 da en fellesnevner er mye eksternfinansiert forskning.

- Vi ved UiB skal etter hvert lage en høringsuttalelse til Underdal-utvalgets rapport, og da er det interessant å høre hva de andre i U5 tenker. Spesielt er det interessant å diskutere stillingskategorien «forsker». Dette er stillinger som ofte er eksternfinansiert, og det gjør at det blir mye midlertidighet. Vi jobber alle med å redusere midlertidigheten. Det betyr at vi i større grad må ansette forskere fast, men det er en utfordring når det er ekstern finansiering. Vi er litt usikre på hvordan det blir om det nye systemet Underdal-utvalget foreslår blir innført, og vil høre hva de andre universitetene tenker, sier Olsen.

Han regner med Universitets- og høgskolerådet også vil mene noe om Underdal-utvalgets rapport og de nevnte forskerstillingene, men at dette blir med et bredere synspunkt enn problemstillingene som er spesielt relevante for U5-medlemmene.

LES OGSÅ: Fremtiden kan by på «fastere stillinger»
LES OGSÅ: Vil fase ut dosentløpet

BOTT-saker alltid med

Saker knyttet opp mot BOTT-samarbeidet er alltid tema på U5-møtene. Da er gjerne også direktører fra universitetene med. I utgangspunktet er det et rektorforum. BOTT-samarbeidet er samme gruppering som U5, med unntak av at NMBU ikke er medlem, men har observatørstatus.

Olsen forteller at U5 har hatt «et par møter i året» siden oppstarten. Det er alltid slik at en rektor inviterer de andre til sin institusjon, og hvem som er vertskap neste gang avtales mot slutten av hvert møte.

- Hvorfor er møtene lukket og uten sakslister og referat?

- U5 er ikke noen organisasjon, og har ingen struktur. Det er en uformell diskusjonsarena. Disse møtene stiller i en kategori med mange andre uformelle møter der vi for eksempel treffes på samme sted i forbindelse med en konferanse og har et kort møte. Det er mye bilateralt samarbeid i sektoren der det ikke skrives sakslister og referater, sier Olsen.

Reaksjoner fra andre institusjoner

Rektorene Curt Rice, Marit Boyesen og Bjørn Olsen ved Oslomet, UiS og Nord universitet ba i en artikkel i Khrono i fjor om en redegjørelse over aktiviteten til U5-grupperingen. Når UA nå tar opp dette med Dag Rune Olsen, sier han at de aldri fikk en formell henvendelse om dette, og at de derfor ikke har redegjort for aktiviteten.

I tillegg til at U5-rektorene møtes på Lerchendal gård mandag, har også prorektorene for utdanning ved U5-universitetene sin egen samling.

- Vi synes ikke det er problematisk at universiteter i Norge prater sammen. Det er andre institusjoner som har veldig tett samarbeid også, sier Olsen.

- Det såkalte U5 er ingen formell gruppering eller fraksjon. Jeg opplever det som uproblematisk at vi har møttes ved noen anledninger, i tilknytning til andre møter, for å drøfte enkeltsaker. Med rektorene fra UiO, UiB, UiT og NTNU har det dreid seg om problemstillinger knyttet til medisin og eiendomsforvaltning, har NMBU-rektor Mari Sundli Tveit tidligere opplyst.

LES OGSÅ: Bovim mener oppstuss om U5 er storm i et vannglass
LES OGSÅ: U5 slakter Statsbyggs nye rapporter om UH-bygg

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Stort engasjement for nybygget ved Studentersamfundet

Nybyggkomiteen ved Studentersamfundet har fått inn over 1500 forslag fra medlemmer og frivillige på hvordan det nye bygget skal se ut. Torsdag kveld blir tre ferdige forslag avduket på huset.

Ytring:

Campus… men hva så?

«Også vi tapere må avslutte Campus-saken, f.eks. ved å gråte noen tårer over forsømte muligheter», skriver professor emeritus Arne b. Johansen i denne ytringen.

NTNU bevilger 7,5 millioner kroner til rassikring mot Nidelva

NTNU har bevilget 7,5 millioner kroner til å rassikre elva ved Studentersamfundet. Det utløser like mye penger fra kommunen.

Kristin Dæhli stiller til valg som nestleder i Forskerforbundet

Kristin Dæhli er gjerne bremsekloss når det er nødvendig for å passe på medlemmenes arbeidsvelferd og helse. Nå stiller hun til valg som nestleder i Forskerforbundet.