Avslår søknad om støtte til ekstern advokat for Steinnes

Styret i Forskerforbundet vedtok i dag at det ikke vil finansiere ekstern advokat for Kristian Steinnes.
- Vi vil være helt trygge på at det ikke dreier seg om gjengjeldelse mot en av våre tillitsvalgte, sier leder Petter Aaslestad. 
        
            (Foto: Erik Norrud, Forskerforbundet)

- Vi vil være helt trygge på at det ikke dreier seg om gjengjeldelse mot en av våre tillitsvalgte, sier leder Petter Aaslestad.  Foto: Erik Norrud, Forskerforbundet

Det var et enstemmig styre som fattet vedtaket i et møte onsdag etter lunsj.

I vedtaket heter det: «Hovedstyret tilbyr en ny juridisk vurdering fra Forskerforbundets egne advokater, og vil invitere Steinnes til et møte for å gå i dialog om hvordan Forskerforbundet best mulig kan bistå ham i det videre.

Styret avslår søknaden om støtte til en ekstern advokat.»

LES OGSÅ Steinnes: Angrep på min integritet

LES OGSÅ Dekanen: Vanskelig sak for mange

LES OGSÅ Kollegaen: Her hersker ingen fryktkultur

- Ubehagelig

Forskerforbundets leder Petter Aaslestad sier til Universitetsavisa at det som har kommet fram i mediene omkring tvangsforflytningen av Steinnes den siste uka har gjort at han har kjent behov for å få foretatt en ny gjennomgang i eget styre.

Som Universitetsavisa skrev, brøt det ut åpen konflikt mellom forbundets lokallag ved NTNU og UiB da sistnevnte fattet hastevedtak om å stille 40 000 kroner til disposisjon for ekstern advokathjelp. Dette opplevde FF NTNUs leder Jon Anders Risvaag som utidig innblanding og åpent uttrykk for mistillit.

- Det er ubehagelig når to lokallag krangler for åpne mikrofoner i media, kommenterer Aaslestad.

- Det er viktig at vi nå er samstemte i vår videre behandling av denne saken, sier han.

Skuffet oved vedtaket

Hovedpersonen selv, Kristian Steinnes, sier han er skuffet og stiller seg undrende til vedtaket.

- Jeg sendte over all dokumentasjon tidlig i juni og ba advokatene i Forskerforbundet sentralt om å gå inn i saken. Det fikk jeg ikke tilbud om. Tre måneder senere kommer de altså og skal tilby meg vurdering, etter at jeg har skaffet meg ekstern advokat. Jeg er skuffet over vedtaket, sier han.

Han forteller at ettersom han har engasjert advokat kommer han trolig til å benytte seg av tilbudet fra Bergen om 40.000 kroner kroner til ekstern advokathjelp.

- Nå må jeg rett og slett tenke meg litt om her. Jeg søkte jo om penger til ekstern advokat nettopp fordi jeg ble møtt med en avmålt holdning fra mitt eget forbund.

Vil utelukke mistanke om gjengjeldelse

Forskerforbundets leder Aaslestad begrunner vedtaket om avslag til ekstern advokatbistand med at at man i de aller fleste tilfeller håndterer slikt internt.

- Det er sjelden at vi åpner opp for å finansiere ekstern advokat. Det har forekommet, men da i spesielle tilfeller, hvor vi selv ikke har funnet nødvendig kapasitet til å gi bistand.

- Hva er det som har gjort at dere tar en ny, intern runde?

- Det er fordi vi vil være helt trygge på at det ikke dreier seg om gjengjeldelse mot en av våre tillitsvalgte, svarer Aaslestad.

Steinnes’ leder agerte over for ham mens han fremdeles var leder for FF NTNU.

- Innebærer dette vedtaket en erkjennelse av at det er skjellig grunn til mistanke om slik gjengjeldelse i denne saken?

- Nei, det er å gå for langt. Vi ønsker å tilby en ny gjennomgang av saken i dialog med Steinnes selv. Vi vil bare være ekstra sikre på at noe slikt ikke har forekommet, og da er det fornuftig å la en jurist nærstudere saken med sin fagkompetanse, sier Petter Aaslestad.

Stemte for ekstern jurist

Leder for Forskerforbundet ved UiB, Steinar Vagstad, sier i en kommentar at han fremmet forslag om at hovedstyret skulle gå for ekstern juridisk vurdering under dagens møte.

- Men forslaget mitt ble nedstemt mot min ene stemme. Da forslaget om ny intern vurdering kom, anså jeg det som bedre at Steinnes fikk en ny juridisk vurdering enn ingen vurdering i det hele tatt, og stemte derfor for dette forslaget.

FF-UiBs vedtak om å stille 40 000 kroner til disposisjon for Steinnes består, og vil være tilgjengelig for Steinnes om han skulle ønske å benytte seg av dem, sier Steinar Vagstad.

Leder av Forskerforbundet ved NTNU, Jon Anders Risvaag, sier de ikke ønsker å legge seg borti hva kollegene i Bergen bruker pengene på. Når det gjelder selve vedtaket konstanterer han at Forskerforbundet nå ha avslått Steinnes sin søknad og tilbudt ny intern vurdering.

- Det er ikke mye å si fra min side annet enn at jeg tar vedtaket til etterretning. Jeg håper dette blir en god hjelp for Steinnes, og at han får en ny vurdering, sier Risvaag.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Ytring:

Alle må med for å få til et unikt kunstnerisk kraftsentrum ved NTNU

«Ideen om at arkitektur og design skal dominere et KAM-senteret i Høyskolebakken uten kunst- og medievitenskap og musikk, går på tvers av fundamentale forutsetninger for campusprosessen», skriver forfatterne av denne ytringen.

Linjeforeningen Sct. Omega Broderskab:

Har dyrket det «rene vennskap» i 100 år

Linjeforeningen Sct. Omega Broderskab feirer 100 årsjubileum i 2019. Hvordan ble de en av NTNUs største linjeforeninger?

PST advarer studenter mot utenlandsk etterretning

Norske studenter er blitt kontaktet av utenlandsk etterretning, opplyser PST, som advarer og informerer om faren.

Mindre frafall blant guttene når jenteandelen på studiet stiger

– Den beste måten å bedre trivselen for gutta på, er å få flere jenter inn på studiet, sier Endre M. A. Ulberg.