Lovfesting av studentombud ute på høring

Kunnskapsdepartementet har sendt forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven på høring. Blant endringene de ønsker innspill til er en lovfesting av studentombud.
Statsråd Iselin Nybø har sammen med resten av embetsverket i Kunnskapsdepartementet ført i pennen forslag til endring av universitets- og høyskoleloven. 
        
            (Foto: Espen Halvorsen Bjørgan)

Statsråd Iselin Nybø har sammen med resten av embetsverket i Kunnskapsdepartementet ført i pennen forslag til endring av universitets- og høyskoleloven.  Foto: Espen Halvorsen Bjørgan

«Kunnskapsdepartementet foreslår at ordningen med studentombud lovfestes både i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven» skriver departementet i høringsbrevet som er sendt ut.

Lovfestingen har et samlet storting i ryggen etter at forslaget i fjor høst ble stemt ned av en splittet forsamling.

Departementet legger vekt på at institusjonene skal ha stor frihet til å velge løsninger som er tilpasset de enkelte institusjonene.

«Studentombudets oppdrag vil blant annet være å veilede studentene i forbindelse med klager, å bidra til å løse saker på lavest mulig nivå og bringe frem saker for institusjonsstyret eller inn i institusjonens kvalitetssikringsarbeid» står det i brevet.

Allerede finnes det studentombud ved flere institusjoner, deriblant NTNU.

LES OGSÅ: Lennart Soligard er NTNUs første studentombud

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Tydeliggjøring av forbud mot seksuell trakassering

Forslaget til endring av loven inneholder også det departementet omtaler som tydeliggjøring av forbudet mot trakassering, seksuell trakassering og institusjonenes blikt til å forebygge og forhindre dette.

«Forslaget endrer ikke gjeldende rett, men er ment å synliggjøre institusjonenes ansvar på en bedre måte i sektorlovgivingen for universiteter, høyskoler og fagskoler» skriver de.

Mer tilrettelegging

I tillegg foreslås det endringer som gjør at universitets- og høyskoleloven i større grad «harmoniserer bestemmelsene om tilrettelegging med likestillings- og diskrimineringsloven» rundt spørsmål om tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelse.

Her vises det i høringsbrevet både til den nye likestillings- og diskrimineringsloven samt FNs konvensjon om personer med nedsatt funksjonsevne.

«Alle læresteder har ansvar for at alle studenter har et godt og inkluderende læringsmiljø av høy kvalitet. Det innebærer blant annet å sikre at også studenter med nedsatt funksjonsevne eller lese- og skrivevansker får kvalitetssikrede tilbud og tjenester tilpasset deres behov» skriver departementet i brevet.

LES OGSÅ: Dette kan du be om dersom studietiden blir tyngre enn du hadde planlagt

LES OGSÅ: - Alle som har et dokumentert behov har rett på tilrettelegging

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Ytring:

Alle må med for å få til et unikt kunstnerisk kraftsentrum ved NTNU

«Ideen om at arkitektur og design skal dominere et KAM-senteret i Høyskolebakken uten kunst- og medievitenskap og musikk, går på tvers av fundamentale forutsetninger for campusprosessen», skriver forfatterne av denne ytringen.

Linjeforeningen Sct. Omega Broderskab:

Har dyrket det «rene vennskap» i 100 år

Linjeforeningen Sct. Omega Broderskab feirer 100 årsjubileum i 2019. Hvordan ble de en av NTNUs største linjeforeninger?

PST advarer studenter mot utenlandsk etterretning

Norske studenter er blitt kontaktet av utenlandsk etterretning, opplyser PST, som advarer og informerer om faren.

Mindre frafall blant guttene når jenteandelen på studiet stiger

– Den beste måten å bedre trivselen for gutta på, er å få flere jenter inn på studiet, sier Endre M. A. Ulberg.