Lovfesting av studentombud ute på høring

Kunnskapsdepartementet har sendt forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven på høring. Blant endringene de ønsker innspill til er en lovfesting av studentombud.
Statsråd Iselin Nybø har sammen med resten av embetsverket i Kunnskapsdepartementet ført i pennen forslag til endring av universitets- og høyskoleloven.
(Foto: Espen Halvorsen Bjørgan)

Statsråd Iselin Nybø har sammen med resten av embetsverket i Kunnskapsdepartementet ført i pennen forslag til endring av universitets- og høyskoleloven. Foto: Espen Halvorsen Bjørgan

«Kunnskapsdepartementet foreslår at ordningen med studentombud lovfestes både i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven» skriver departementet i høringsbrevet som er sendt ut.

Lovfestingen har et samlet storting i ryggen etter at forslaget i fjor høst ble stemt ned av en splittet forsamling.

Departementet legger vekt på at institusjonene skal ha stor frihet til å velge løsninger som er tilpasset de enkelte institusjonene.

«Studentombudets oppdrag vil blant annet være å veilede studentene i forbindelse med klager, å bidra til å løse saker på lavest mulig nivå og bringe frem saker for institusjonsstyret eller inn i institusjonens kvalitetssikringsarbeid» står det i brevet.

Allerede finnes det studentombud ved flere institusjoner, deriblant NTNU.

LES OGSÅ: Lennart Soligard er NTNUs første studentombud

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Tydeliggjøring av forbud mot seksuell trakassering

Forslaget til endring av loven inneholder også det departementet omtaler som tydeliggjøring av forbudet mot trakassering, seksuell trakassering og institusjonenes blikt til å forebygge og forhindre dette.

«Forslaget endrer ikke gjeldende rett, men er ment å synliggjøre institusjonenes ansvar på en bedre måte i sektorlovgivingen for universiteter, høyskoler og fagskoler» skriver de.

Mer tilrettelegging

I tillegg foreslås det endringer som gjør at universitets- og høyskoleloven i større grad «harmoniserer bestemmelsene om tilrettelegging med likestillings- og diskrimineringsloven» rundt spørsmål om tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelse.

Her vises det i høringsbrevet både til den nye likestillings- og diskrimineringsloven samt FNs konvensjon om personer med nedsatt funksjonsevne.

«Alle læresteder har ansvar for at alle studenter har et godt og inkluderende læringsmiljø av høy kvalitet. Det innebærer blant annet å sikre at også studenter med nedsatt funksjonsevne eller lese- og skrivevansker får kvalitetssikrede tilbud og tjenester tilpasset deres behov» skriver departementet i brevet.

LES OGSÅ: Dette kan du be om dersom studietiden blir tyngre enn du hadde planlagt

LES OGSÅ: - Alle som har et dokumentert behov har rett på tilrettelegging

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Langeland om seg selv:

Offentlig intellektuell, litterær bohem, hagefestmatador

Å sende meldinger med seksualisert innhold til ledere, sykepleiere og andre, er bare en del av Nils Rune Langelands stil, framgikk det av hans forklaring i Oslo tingrett.

NTNU-ansatte ble hedret i prisutdeling

NTNU hedret ansatte i intern prisutdeling for første gang siden 2015. Her er prisvinnerne.

Halvparten er kvinner

Ti nye meritterte undervisere

Denne gang var kvinneandelen blant de meritterte underviserne på 50 prosent. Fem kvinner og fem menn fikk status som meritterte undervisere.

Én av tre studenter lider av søvnproblemer

Andelen studenter med søvnproblemer har økt fra 22,6 prosent til 30,5 prosent de siste åtte årene. – Overraskende høy forekomst, vi trekker en parallell til at stadig flere sliter psykisk, sier søvnforsker og psykolog Børge Sivertsen.