Nytt forskningssenter til Trondheim:

Stor satsing for å krympe utslipp fra norsk sokkel

Sintef Energi er tildelt oppdraget fra Forskningsrådet med å opprette et nytt forskningssenter for lavutslippsteknologi i petroleumsindustrien og skal lede senteret sammen med NTNU. Tildelingen gikk til Sintef etter sterk konkurranse med Christian Michelsen Research i Bergen.
Olje- og energidepartementet offentliggjorde torsdag at forskningssenteret kommer til Trondheim. Fra venstre: olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, Johan Einar Hustad, direktør, NTNU Energi og Reidar Bye, visekonsernsjef i Sintef. 
        
            (Foto: Hege J. Tunstad, NTNU)

Olje- og energidepartementet offentliggjorde torsdag at forskningssenteret kommer til Trondheim. Fra venstre: olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, Johan Einar Hustad, direktør, NTNU Energi og Reidar Bye, visekonsernsjef i Sintef.  Foto: Hege J. Tunstad, NTNU

På veien frem mot 2050 vil senteret utvikle ny kunnskap og teknologi som innen 2030 skal ha bidratt til å krympe sokkelens klimagassutslipp med 40 prosent, melder Sintef.

Samarbeid mellom mange aktører

Torsdag ble det klart at det nye forskningssenteret legges til Trondheim. Olje- og energidepartementet bevilger 15 millioner kroner til senteret årlig de neste åtte årene. I tillegg bidrar en rekke oljeselskaper og leverandørbedrifter. Samtidig deltar Sintef, Sintef Ocean, NTNU og flere utenlandske forskningsorganisasjoner som forskningspartnere.

Totalt har senteret en ramme på nær 350 millioner kroner, fordelt på åtte år.

 – Jeg vil gratulere Sintef Energi med denne viktige tildelingen. I tøff konkurranse er de valgt ut til å bli det nye norske landslaget for lavutslippsteknologi i petroleumsindustrien, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg i en pressemelding.

Statsråden mener samarbeid vil være nøkkelen til suksess når arbeidet kommer i gang.

- Når vi forener innsatsen til akademia, leverandørindustrien og oljeselskapene, har vi gode forutsetninger for å lykkes. Vi trenger høy vitenskapelig kvalitet, men også brukerpartnere fra industrien som er villig til å teste teknologien og ta den i bruk. Det er først når vi går fra forskning til forretning at vi oppnår konkrete resultater i form av lavere utslipp, sier han.

18 stipendiater og mer enn 30 mastere

Det er en målsetning at senteret skal utdanne 18 doktorgrads- og postdoktorstipendiater, og mer enn 30 masterstudenter.

NTNUs prorektor for forskning, Bjarne Foss, mener dette vil øke farten betraktelig på nødvendig kunnskapsproduksjon for overgangen til lavutslippssamfunnet.

- NTNU og SINTEF har alltid jobbet tett med industrien om å utvikle ny og kritisk viktig teknologi på energiområdet. Vi arbeider også sammen med svært gode internasjonale aktører og jeg har stor tro på at vi skal lykkes med en viktig utfordring som bidrar til å realisere FNs bærekraftsmål, sier han i en uttalelse på Sintefs nettsider.

Skal forske bredt

Det skal forskes bredt ved det nye forskningssenteret. Blant annet mener Sintef det blir viktig å se på økt effektivitet, kompakt energigjenvinning og nytt design av turbiner og forbrenningsteknologi med CO-fritt drivstoff. 80 prosent av CO-utslippene fra petroleumsvirksomheten kommer nemlig fra turbiner

I tillegg skal forskingen forsøke å finne svar på hvordan man kan redusere kostnadene for elektrifisering. Integrasjon av fornybar energi fra havvind og flytende solcelleparker kan gi et viktig bidrag i offshore energiproduksjon. Senteret skal derfor se på energisystemer og digitale løsninger for dette, samt redusert energiforbruk ved smart og optimalisert drift av reservoarer, brønner og installasjoner, ifølge Sintef.

- Vi er utrolig glade for tildelingen, og kan knapt vente med å sette i gang arbeidet i dette senteret. Her skal vi jobbe som et lag. I tillegg til forskere fra NTNU og Sintef har vi med oss over 25 industripartnere og verdensledende forskere fra utlandet, sier senterleder Malin Torsæter ved Sintef.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Ingen tvil om fakta i campussaken

«Som naboer til Vestskråningen og primus motor i Folkeaksjonen Bevar Høyskoleparken kan de ha helt legitime interesser imot at universitet skal utvides i deres nabolag. At de er nære naboer er imidlertid høyst relevant for å forstå deres fremstilling av hvordan nye bygg vil påvirke parken» skriver Merete Kvidal i dette innlegget som svar på kritikken fra to byplanleggere.

NTNUere fløy til sammen 1760 ganger rundt jorden i 2018

I fjor reiste NTNU-ansatte jorden rundt til sammen 1.760 ganger. En kampanje skal få de ansatte til å fly mindre.

NTNU-styrelederen slutter i jobben som Hydro-sjef

Svein Richard Brandtzæg gir seg som konsernsjef i Norsk Hydro etter ti år.

Savnet norske begreper - laget ordbok i matematikk

Da det ble vanskelig å føre en samtale på norsk om matematikk, tok ansatte og studenter ved Institutt for matematiske fag grep. Nå er den norsk-engelske ordlisten med nesten 2.000 oversettelser lansert.