Ber universiteter og høyskoler om å styrke informasjonssikkerheten

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) mener det er for liten bevissthet om informasjonssikkerhet på øverste nivå ved universitetene og høyskolene.
- Vi må sikre at informasjonen vi har ansvar for ikke er manipulert og at den er til å stole på, enten det er forskningsdata eller studentenes eksamensresultater, sier statsråd Iselin Nybø. 
        
            (Foto: Espen Halvorsen bjørgan)

- Vi må sikre at informasjonen vi har ansvar for ikke er manipulert og at den er til å stole på, enten det er forskningsdata eller studentenes eksamensresultater, sier statsråd Iselin Nybø.  Foto: Espen Halvorsen bjørgan

Nå ber hun styrene ved alle universiteter og høyskoler styrke arbeidet med informasjonssikkerhet. Hun presiserer at informasjonssikkerhet er styrets ansvar.

– I dag har vi ikke nok kunnskap om risikoen vi står overfor, sier hun i en pressemelding.

KD viser til at Riksrevisjonen i fjor kom med kritikk av informasjonssikkerheten i UH-sektoren.

– Som samfunn er vi ofte flinkere til å tråkke på gasspedalen for digitaliseringen enn vi er til å avpasse farten etter egne ferdigheter og forholdene rundt oss. Det betyr at vi er nødt til å jobbe sikrere for å kunne fortsette i samme tempo, fortsetter statsråden.

For å møte utfordringene innføres det et nytt system for at Kunnskapsdepartementet og Direktoratet for ikt og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit) skal kunne møte disse utfordringene sammen med institusjonene.

– Dette innebærer bedre rutiner for å avdekke informasjonssikkerhetsproblemer og bedre metoder for å prøve å løse dem – og sjekke om løsningene faktisk virker. Det høres kanskje selvfølgelig ut, men vi har ikke gode nok rutiner i dag. Vi må ha bedre oversikt over risikoen for å kunne møte de sikkerhetsutfordringene vi står overfor, sier Nybø i pressemeldingen.

Regjeringen har satt av 70 millioner kroner ekstra til Unit over de neste fire årene. Dette skal blant annet brukes til å heve kompetansen til de som ivaretar sikkerheten og forbedre evnen til å avdekke og håndtere trusler mot forskningsnettet.

– Målet er å hindre at uvedkommende får tilgang til konfidensiell informasjon. Vi må sikre at informasjonen vi har ansvar for ikke er manipulert og at den er til å stole på, enten det er forskningsdata eller studentenes eksamensresultater, sier Nybø.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Ingen tvil om fakta i campussaken

«Som naboer til Vestskråningen og primus motor i Folkeaksjonen Bevar Høyskoleparken kan de ha helt legitime interesser imot at universitet skal utvides i deres nabolag. At de er nære naboer er imidlertid høyst relevant for å forstå deres fremstilling av hvordan nye bygg vil påvirke parken» skriver Merete Kvidal i dette innlegget som svar på kritikken fra to byplanleggere.

NTNUere fløy til sammen 1760 ganger rundt jorden i 2018

I fjor reiste NTNU-ansatte jorden rundt til sammen 1.760 ganger. En kampanje skal få de ansatte til å fly mindre.

NTNU-styrelederen slutter i jobben som Hydro-sjef

Svein Richard Brandtzæg gir seg som konsernsjef i Norsk Hydro etter ti år.

Savnet norske begreper - laget ordbok i matematikk

Da det ble vanskelig å føre en samtale på norsk om matematikk, tok ansatte og studenter ved Institutt for matematiske fag grep. Nå er den norsk-engelske ordlisten med nesten 2.000 oversettelser lansert.