- Ubrukte penger til studentbolig bør komme studentene til gode

Senterpartiet mener overskuddet på snaut 300 millioner i studentboligbudsjettet for 2019 burde gått til å utsette den nye konverteringsordningen.
Utdanningspolitisk talsperson i Senterpartiet, Marit Knutsdatter Strand, mener pengene som er til overs etter studentboligbyggingen bør brukes til å finansiere en utsettelse av ny konverteringsordning. 
        
            (Foto: Helene Mariussen)

Utdanningspolitisk talsperson i Senterpartiet, Marit Knutsdatter Strand, mener pengene som er til overs etter studentboligbyggingen bør brukes til å finansiere en utsettelse av ny konverteringsordning.  Foto: Helene Mariussen

- Det er skuffende at penger satt av til studentboliger nå går tilbake i det store sluket til regjeringen. Pengene burde gått til andre tiltak for studenter, sier Marit Knutsdatter Strand, utdanningspolitisk talsperson i Senterpartiet.

Tirsdag la regjeringen frem sitt reviderte nasjonalbudsjett for 2019. Der kom det frem at bevilgningen til bygging av studentboliger foreslås redusert med 298,5 millioner kroner.

Årsaken er at det i 2019-budsjettet ble vedtatt å bevilge midler til 3400 studentboliger, men da midlene ble lyst ut kom det bare inn søknader om penger til 1448 boliger. Det fører til at at de forventede utbetalingene er «om lag 300 mill. lavere enn gjeldende bevilgning».

Endringen utløste reaksjoner også fra Norsk studentorganisasjon og Arbeiderpartiet.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

- Regjeringen kunne vist storsinn

Strand mener disse pengene burde blitt brukt på en annen het potet i universitets- og høyskolesektoren: Konverteringsordningen.

Tidligere ble 40 prosent av studielånet omgjort til stipend basert på gjennomføring av studiepoeng. Regjeringen har endret dette, slik at det vil være bare 25 prosent av lånet som blir omgjort basert på fullførte studiepoeng. For å få omgjort de siste 15 prosent må studenten avlegge en grad.

- Da budsjettet for 2019 ble lagt frem, reagerte både vi og studentene på den nye konverteringsordningen som ble foreslått uten at konsekvensene for studentenes hverdag var vurdert, sier Strand.

En gjennomgang av dokumentasjonen det ble vist til for å forsvare endringen av ordningen med omgjøring av studielån til stipend, viste at regjeringen støttet seg på sviktende kunnskapsgrunnlag.

- Vi vet fortsatt ikke om forslaget bidrar til at flere gjennomfører studiene på normert tid. Dette er et tiltak regjeringen sparer drøyt 250 millioner kroner på, og når det nå blir et lavere forbruk enn planlagt på studentboliger kunne regjeringen vist storsinn, utsatt endringen og vurdert konsekvensene bedre, sier Strand.

Holder fast på endringen

Til tross for usikkerheten Strand peker på, ønsker ikke forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø å bruke midlene på å utsette den nye konverteringsordningen.

– Ordningen for konvertering av lån til stipend ble endret i statsbudsjettet for 2019 av et flertall i Stortinget, og det ligger fast. Bakgrunnen er at bare litt over seks av ti som begynner på høyere utdanning i Norge fullfører en grad. Det er lavere enn OECD-snittet, der tilsvarende gjelder nesten åtte av ti. Det er bekymringsfullt at så mange er innom høyere utdanning i Norge uten å ta en grad, og det er derfor behov for å gi studentene et tydelig insentiv til å oppnå grader, sier Nybø.

- Når det ikke er tilstrekkelige søknader til å gi alle tilsagnene, er det i tråd med realistisk budsjettering at pengene vi ikke får brukt inneværende år går tilbake til statskassen.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Misfornøyd med Sits boliginformasjon på nett

Student Victoria Dontsova mener manglende innvendige bilder og plantegninger på Sits nettsider skaper unødvendig merarbeid for flytteklare studenter.

Rapport:

Nesten 1 av 4 undervisningsansatte melder om svekket IT-sikkerhet i hjemmekontor

Flere ansatte i hjemmekontor melder om svekket IT-sikkerhet som følge av at jobben måtte gjøres hjemmefra. Undervisningsansatte er nesten i toppen av listen.

Rambøll og C.F. Møller signerer kontrakt for campussamling

Selskapene får ansvar for programmering og prosjekteringstjenester til NTNU campussamling, sier Statsbygg i en pressemelding.

Kronikk:

Bør være obligatorisk for alle studenter å gjennomføre kurs i formidling

Forskere skylder samfunnet å formidle forskningen sin på en god, forståelig måte. Dessverre er det alt for få universiteter som tilbyr kurs i formidling.