Forskerforbundet utfordrer Nybø til å gjøre doktorgrad mer attraktivt

Forskerforbundet ber Iselin Nybø ta initiativ til en egen forskermelding. – Det må bli mer attraktivt å ta en Ph.D, sier leder Guro Lind.
Guro Elisabeth Lind i Forskerforbundet ønsker en egen forskermelding fra forskningsminister Nybø. Her under en debatt under årets Arendalsuke. Forskerforbundet, tema: «Hvem vinner det akademiske kappløpet?» 
        
            (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Guro Elisabeth Lind i Forskerforbundet ønsker en egen forskermelding fra forskningsminister Nybø. Her under en debatt under årets Arendalsuke. Forskerforbundet, tema: «Hvem vinner det akademiske kappløpet?»  Foto: KRISTOFFER FURBERG

Universitetsavisa offentliggjorde nylig tall som viser at 10 ganger så mange utlendinger tar doktorgraden ved norske universiteter enn hva norske statsborgere tar i utlandet. Dette bekymrer Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen, som særlig løfter fram den lekkasjen det innebærer når halvparten av de utenlandske stipendiatene forlater landet etter fullført PhD.

Lind berømmer UA for å sette fokus på temaet.

- Det er bra dere løfter fram problemstillingen, og jeg synes Røttingen treffer spikeren på hodet når han peker på at mange masterstudenter som ellers kunne være aktuelle for en doktorgrad, heller går til næringslivet hvor de får vesentlig bedre betalt, sier Lind.

I liket med Forskningsrådets direktør poengterer hun at det norske PhD-systemet være konkurransedyktig for å trekke til seg de beste kandidatene.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Ikke attraktivt nok å ta PhD

- Tallene dere trekker fram viser at en PhD ikke er attraktiv nok i dag. Det mener vi statsråd Iselin Nybø og Kunnskapsdepartementet kan gjøre noe med, Lind.

Derfor oppfordrer lederen for Forskerforbundet Nybø til å ta initiativ til en egen Forskermelding, hvor man går dypere inn i problematikken omkring hvordan det kan bli mer attraktivt for norske masterstudenter å gå for en forskerkarriere og gi seg i kast med en doktorgrad.

- Regjeringen har skyhøye forventninger når det gjelder ambisjonene for norsk forskning. Det er flott. Da kunne man tenke seg at Nybø som ansvarlig fagstatsråd gjør mer for å sikre den innenlandske rekrutteringen til forskeryrket, for slik å sikre at kompetansen som oppnås gjennom å ta doktorgrad, blir værende i Norge.

Sikre fast jobb

- Men Røttingen peker ikke bare på at det er for lite attraktivt for norske å ta PhD, han viser også til dilemmaet som skapes ved at vilkårene for å ta PhD er vesentlig mer attraktivt i Norge enn nær sagt noe annet land i verden? Om man gjør vilkårene enda bedre her til lands risikerer man å trekke til seg enda flere utlendinger?

- Men attraktivitet handler om mer enn lønn. Forutsigbarhet når det gjelder karrieremuligheter er vel så viktig. Her er mye ugjort når det gjelder midlertidighet i akademia, sier Lind.

Hun mener utsiktene til fast jobb og forutsigbar karriere kanskje er viktigere for norske borgere enn for mange utlendinger som kommer hit for å ta doktorgraden.

- Å sikre jobb etter endt PhD vil dermed bidra til å gjøre doktorgradsløpet mer attraktivt for norske borgere, sier Guro Elisabeth Lind.

Nybø om egen melding: - Usikker.

Universitetsavisa møter Nybø utenfor Elgesetergate 10 i Trondheim kort tid etter at hun på Regjeringens vegne ga klarsignal for bygging på tomta. På spørsmål om hvordan hun stiller seg til Forskerforbundets ønske om egen Forskermelding, svarer hun slik:

- Jeg ser absolutt behov for å gå grundig inn i disse spørsmålene som her reises, men om det bør skje i form av en egen melding, er noe vi får komme tilbake til, sier Nybø.

Det handler om midlertidighet, om hvordan man best anvender psot.doc—stillingene, samt om hvordan sikre en bedre balanse mellom norske PhD-er i utlandet og utlendinger som tar PhD-er i Norge.

- Deler du bekymringen for denne ubalansen som uttrykkes fra Forskningsrådets direktør?

- Det er to problemstillinger bakt inn i dette. Den ene er  at vi gjerne skulle hatt flere norske til å søke seg ut for å ta doktorgrad ved utenlandske universiteter. Det andre er at når 40 prosent av PhD-ene her hjemme er utlendinger, så skulle jeg ønsket meg flere norske som konkurrerte om disse stillingene, sier Nybø.

Hun understreker at hun ønsker utenlandske stipendiater hjertelig velkommen.

- Vi behøver dem. Internasjonalisering er viktig. Men jeg skulle altså ønsket meg en sterkere konkurranse på hjemlig hold, sier statsråd Iselin Nybø.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Godkjenner at ny NTNU-rektor kan ansettes for 5,5 år

Planen er at ny rektor for NTNU skal ansettes tidlig i 2020. Kunnskapsdepartementet godkjenner nå at åremålsperioden kan gå fram til 2025.

Kjøper NTNU TTO sin eierandel i NTNU Accel

Selskapet T:Lab kjøper nå NTNU Technology Transfer sin eierandel i NTNU Accel.

Mener utenlandske ansatte vet for lite om norsk arbeidsliv

En utenlandsk ansatt var i Norge i nesten ni år før han fikk vite at det var mulig å søke om lønnsopprykk.

En av fire forskere med innvandrerbakgrunn opplever diskriminering

En ny rapport viser at hver fjerde forsker med innvandrerbakgrunn opplever diskriminering og manglende inkludering. Hver tiende kvinne - uansett bakgrunn- rapporterer om seksuell trakassering.