Utvalg foreslår 440 flere studieplasser i medisin

Norge bør få 440 flere studieplasser for medisinstudenter innen 2027, anbefaler Grimstadutvalget. I dag tar nesten halvparten utdanningen i utlandet.
Nesten halvparten av alle norske medisinstudenter tar i dag utdanningen i utlandet. Norge er avhengig av at mange velger å ta medisinutdanningen i utlandet for å sikre et tilstrekkelig antall leger til helsetjenestene. (Illustrasjonsfoto) 
        
            (Foto: Tor H. Monsen)

Nesten halvparten av alle norske medisinstudenter tar i dag utdanningen i utlandet. Norge er avhengig av at mange velger å ta medisinutdanningen i utlandet for å sikre et tilstrekkelig antall leger til helsetjenestene. (Illustrasjonsfoto)  Foto: Tor H. Monsen

– I dag utdanner vi bare omkring 60 prosent av legene våre. Det får en betydning for hvordan legene jobber i helsetjenesten, sier professor i allmennmedisin og atferdsmedisin ved NTNU Hilde Grimstad til NTB.

Hun leder Grimstadutvalget, som har utredet muligheten for å øke antall medisinstudenter i Norge. Deres beskjed er krystallklar:

– Norge må utdanne en større andel av legene sine selv, sier hun.

Med bakgrunn i legebehovet og legedekningen anbefaler utvalget å øke antallet norske medisinstudenter til 80 prosent så snart som mulig, og senest innen høsten 2027.

Det vil føre til totalt 1076 studieplasser – en økning på 440 fra dagens 636 studieplasser.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Skeptisk Nybø og sinne i ANSA

De høye kostnadene for opptrappingen vekker skepsis hos forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

– Det å opprette 440 nye studieplasser vil koste om lag 1,2 milliarder kroner, og jeg er usikker på hvor realistisk det er innen 2027, slik utvalget ønsker. Det rykker også i den liberale ryggmargsrefleksen min når jeg ser forslaget om å redusere støtten til studenter som tar medisinutdanningen i utlandet, sier Nybø til NTB.

Anbefalingen Nybø viser til, er at Lånekassens økonomiske støtte til medisinutdanning i utlandet må reduseres om man skal trappe opp her hjemme.

ANSA, Samskipnaden for norske studenter i utlandet, mener den bærer preg av en holdning blant leger utdannet i Norge om at de som utdanner seg i utlandet, får dårligere utdanning.

– Hvis hele sektoren er så navlebeskuende er jeg oppriktig bekymret for fremtiden til det norske helsevesen, sier ANSA-president Hanna Flood.

Over 3.000 studerer i utlandet

Nesten halvparten av alle norske medisinstudenter tar i dag utdanningen i utlandet. Til sammen omfatter dette over 3.000 studenter. Norge er avhengig av at mange studerer i utlandet for å få nok leger her i landet.

– I prinsippet mener vi at vi skulle ha utdannet alle legene selv, men så vet vi at det er en lang tradisjon for å utdanne en del i utlandet, sier Hilde Grimstad.

Av utenlandsstudentene studerer to av tre medisin i Polen, Ungarn og Slovakia. Dette betyr at mange nye leger får mindre relevant erfaring fra norsk helsevesen i løpet av utdanningen.

Grimstadutvalget anbefaler likevel at muligheten for utdanning i utlandet videreføres.

– Det handler blant annet om at man ønsker internasjonale impulser inn i norsk medisin, sier professoren.

Opptak av norske studenter fra utlandet

Medisinstudiene i Norge bygger på et seksårig integrert studieprogram, og ifølge utvalgets rapport bør dette også være hovedmodellen ved utvidelsen av studiekapasiteten i medisin.

Samtidig eksisterer det en delt anbefaling om at det som en midlertidig løsning skal utvikles 3- eller 4-årige modeller med opptak av norske medisinstudenter fra utlandet.

Utvalget er også delt i synet på om flere enn dagens fire norske universiteter skal kunne tildele graden cand.med.

Nasjonale finansieringsordninger

Det er et ønske om at medisinstudentene deltar mer i helsetjenestene, særlig i den kommunale delen. Et av tiltakene Grimstadutvalget ønsker, er derfor nasjonale finansieringsordninger for praksisstudier i primærhelsetjenesten.

Opptrappingsplanen for nye studieplasser i medisin vil utfordre dagens fordeling av studieplasser mellom regionene. Ifølge utvalget er det størst potensial for økning i Helse sør-øst.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

NTNUs smittemodell møtt med kald skulder hos FHI

NTNU Covid-19 Task Force har utviklet en matematisk modell fra bunnen av. Folkehelseinstituttet vil heller lage sin egen modell.

Forskere nyter størst tillit blant befolkningen

Det norske folk stoler mest på forskere, viser en ny undersøkelse. Også dommere, jurister og advokater nyter stor tillit blant befolkningen.

Slik gikk det da vi dro til campus for å treffe folk

En god del NTNU-ansatte er nå tilbake på kontorene sine. Er det endelig noe som skjer på campus? Vi måtte sjekke.

Utenlandsstudenter får lån selv om de må være hjemme

Utenlandsstudenter får lån og stipend neste semester selv om de ikke kan starte utenlandsstudiene med en gang, ifølge forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.